Image
Lokstallet 7b, även kallat Bonnierhuset.

Förlängt kontrakt i Bonnierhuset

Uthyrning Kry tecknar ett treårsavtal i nya anpassade lokaler.


Restaurang Torsgatan 21 öppnar i Bonnierhuset.

Restaurang till Bonnierhuset

Uthyrning Torsgatan 21 – restaurang och delikatess – öppnar i Bonnierhuset i Vasastan i Stockholm.


Nu har två nya kontrakt tecknats i Bonnierhuset.

Två nya till Bonnierhuset

Uthyrning I januari inledde Bonnier Fastigheter marknadsföringen av sju lediga våningsplan högt upp i Bonnierhusets torn med hjälp av JLL och första hyresgästen, Visab Consulting, har redan tillträtt. Nu har hyresavtal tecknats med ytterligare två företag, Zengun och Bonus Copyright Access.
- Intresset är fortfarande mycket stort för dessa unika lokaler och vi för diskussioner om samtliga kvarvarande våningsplan, säger Sara Olsson, uthyrningsansvarig på Bonnier Fastigheter.


Bonnier Fastigheter tecknar ett nytt avtal med PWC på 21 000 kvadratmeter och tolv år i Bonnierhuset i Stockholm.

Bonnier Fastigheter förlänger 21 000 kvadratmeter med PWC

Uthyrning Det är nu klart att PWC kommer att sitta kvar i Bonnierhuset i ytterligare tolv år. Det nya avtalet som omfattar cirka 21 000 kvadratmeter innebär att PWC får en effektivare kontorslösning med möjlighet att utöka antalet arbetsplatser inom de befintliga lokalerna. Dessutom tillskapas en ny egen entré från Torsgatan.


Bonnierhuset uppnår nivå Silver enligt det amerikanska certifieringssystemet Leed.

Bonnierhuset Leed-certifierat

Energi/miljö Bonnierhuset har miljöcertifierats enligt det amerikanska systemet Leed Existing Buildings och uppnådde en silvernivå.