Image

SveaReal bygger vidare

KARRIÄR SveaReal AB har utsett Jesper Mårtensson som ny ekonomichef. Han kommer närmast från Newsec Asset Management AB där han innehaft posten som chefsekonom. Han tillträder tjänsten i SveaReal under augusti.


Minskat resultat för Din Bostad

RAPPORTER Din Bostads resultat efter skatt sjönk det första kvartalet i år, från 16,9 miljoner kronor motsvarande period förra året, till 11,5 miljoner kronor i år.
Samtidigt ökade hyresintäkterna från 118,4 miljoner kronor till 131,1 miljoner kronor.


SPDE och Aberdeen går skilda vägar

BOLAG Scandinavian Property Development – SPDE - bryter samarbetet med Aberdeen Property Investors.
SPDE betalar en kompensation på motsvarande drygt 58 miljoner kronor till Aberdeen.


Konsulter startar eget

BOLAG Fyra av marknadens mest erfarna och välrenommérade fastighetskonsulter
går samman och bildar AddLease, specialister på uthyrning av kommersiella lokaler.


Buchardts bildar bolag

BOLAG Home Properties AB och AB Invest AS har genom det gemensamt ägda projektbolaget PASAB Fastighetsutveckling AB (PASAB) inlett ett samarbete för att utveckla och genomföra både befintliga och nya hotellfastighetsprojekt. PASAB ägs av Home Properties AB och AB Invest AS med 50 procent var. AB Invest AS ägs av Arthur Buchardt och Anders Buchardt.


Fastighetskung koncentrerar ägandet

BOLAG Maths O Sundqvist samlar upp alla sina noterade fastighetsinnehav under ett paraply. Det är vad man ska utläsa av fredagens flaggningar. Det säger Peter Lind, vd på Jämtia, som även hjälper Maths O Sundqvist med flaggningar. Detta enligt Nyhetsbyrån Direkt.


Peab redovisar vinstlyft

RAPPORTER Nästan en miljard i ökad omsättning och 123 miljoner kronor i ökad vinst. Peab presenterar en riktigt bra rapport för årets tre första månader.


Stabil rapport från Brinova

RAPPORTER Logistikfokuserade Brinova levererar en hyfsat stabil rapport för årets första kvartal. Man konstaterar att efterfrågan på logistikfastigheter längs de stora vägarna är fortsatt god.


Fastighetsbolagen börsförlorare

EKONOMI Bygg- och fastighetsbolagen är rapportperiodens solklara förlorare. Exempelvis har JM tappat 18 procent av sitt börsvärde sedan rapporterna började komma. Även Skanska och Castellum återfinns högt upp på bottenlistan.


Wallenstam byter namn

BOLAG Vid årsstämman i går beslutade Lennart Wallenstam Byggnads AB att bolaget hädanefter ska heta Wallenstam AB. Anledningen är att man inte är lika starkt kopplat till en person som tidigare.


Bara fyra intressenter vill köpa Vasakronan

AFFÄRER Bara fyra bud på Vasakronan har kommit in, enligt Dagens Industri. Det är betydligt färre än regeringen har räknat med.
AP Fastigheter – som ägs av de statliga AP-fonderna – ligger bakom ett av buden.
Utförsäljningen av Vasakronan bedöms ge staten runt 40 miljarder kronor.


PTS ska utreda råden - postboxbesked 19 juni

JURIDIK Regeringen har gett i uppdrag till Post- och telestyrelsen att klargöra hur myndighetens
allmänna råd om postutdelning i tätort förhåller sig till den lagstadgade utdelningsplikten.
- Vi är inte villiga att på något sätt begränsa omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson. PTS ska lämna ett svar senast den 19 juni.


Stor vinstökning för Sagax

RAPPORTER Sagax resultat efter skatt uppgick till 183,7 miljoner kronor det första kvartalet.
Motsvarande siffra för föregående år var 60,3 miljoner kronor.


Uthyrningarna lyfter AP Fastigheter

RAPPORTER AP Fastigheter redovisar ett positivt första kvartal med bland annat ökade hyresintäkter och ett förbättrat driftnetto.


Något minskat resultat för Hufvudstaden

AFFÄRER Hufvudstadens resultat minskade till 120 miljoner kronor det första kvartalet i år, jämfört med 131 miljoner år 2007.
Minskningen förklaras med en negativ värdeförändring i räntederivat.


Skanska: Minskad orderingång men bra i Sverige

RAPPORTER Skanskas resultat efter finansiella poster för det första kvartalet blev 1 220 miljoner kronor.
Analytikerna hade, enligt SME Direkt, räknat med 1 166 miljoner kronor.
Justerat för reavinster och avskrivningar var dock resultatet åtta procent sämre än analytikerna hade räknat med.
Orderingången minskar, men är fortsatt god i Sverige.


Heba levererar stabil rapport

RAPPORTER Hebas hyresintäkter ökade, likaså resultatet. Och man räknar med ett liknande utfall för 2008.


Din Bostad köper bolag i Skövde och Mariestad

TRANSAKTIONER Din Bostad köper bolaget Magni, med cirka 1 000 lägenheter i Skövde och Mariestad.
Bolaget har ett totalt fastighetsvärde om 410 miljoner kronor, och beståndet omfattar totalt 80 000 kvadratmeter, varav 86 procent är bostäder.


Ökad vinst för Fabege

RAPPORTER Fabeges resultat efter skatt de tre första månaderna blev 388 miljoner kronor, att jämföra med 356 miljoner kronor för samma period förra året.
Också hyresintäkterna och överskottsgraden ökade jämfört med föregående år.


Aberdeen miljardköper brittiskt bolag

TRANSAKTIONER Aberdeen Property Investors tillkännager idag att Aberdeenkoncernen förvärvar Goodman Property Investors (GPI) för motsvarande 1,04 miljarder kronor. Aberdeen Property Investors förvaltningsvolym ökar därigenom till ungefär 280 miljarder kronor, vilket gör Aberdeen till en av världens tio största förvaltare av fastighetstillgångar.