Image

Wallenstam siktar på 300 kronor

BOLAG Wallenstams övergripande mål för sin nya affärsplan är att substansvärdet per aktie ska uppgå till 300 kronor år 2012.
Bolaget har ett investeringsutrymme på mellan tio och tolv miljarder kronor för fortsatt tillväxt.


Ny ledning i SBC Mark efter 100 miljonerstapp

BOLAG Sveriges Bostadsrättscentrum byter nu ut ledningen i SBC Mark.
Detta som en direkt följd av de oväntade fördyringarna på runt 100 miljoner kronor i samband med bostadsprojektet Eolshäll i Mälarhöjden, Stockholm.
Leif Carlsson, nyligen tillträdd chef för Strategi och ekonomi inom SBC, tar över som tillförordnad vd.


Ny arkitektjätte skapas när WSP övergår till LINK

BOLAG LINK Signatur blir en av de fem största arkitektgrupperna i Norden, när WSP Arkitektur och dess norska systerbolag Multiconsult övergår till LINK.
Den nya arkitektjätten kommer att ha närmare 300 medarbetare.


Bollnäs bildar bolag efter överklaganden

POLITIK Kommunledningen i Bollnäs vill bilda ett kommunalt fastighetsbolag.
Förhoppningen är att bolaget kan startas redan 1 januari 2009.


Vasakronan presenterar stark start för 2008

RAPPORTER Hyresintäkterna ökade och vakanserna minskade. Samtidigt fortsätter marknadsvärdet att öka. Vasakronan presenterar ett starkt kvartalsresultat.


Akelius startar fastighetsrenting

BOLAG Akelius Fastigheter AB startar en ny verksamhet: Akelius Fastighetsrenting, som kommer att äga och hyra ut fastigheter till i första hand kommuner, stat och landsting.


Omedelbart stopp för handelsbolagslösning

JURIDIK Regeringen har nu täppt till ett skattemässigt kryphål som använts flitigt vid fastighetstransaktioner. Man har satt stopp för den så kallade handelsbolagslösningen, det vill säga möjligheten att göra försäljningar av fastigheter via handelsbolag och utländska koncernbolag skattefria. Man har även satt stopp för nedskrivning på vissa lageraktier för bland annat byggbolag.


Sten Wetterblad till Akademiska Hus

KARRIÄR Sten Wetterblad blir ny regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.
Han arbetar i dag som fastighetsdirektör för Stockholms stad och tillträder sin nya tjänst den 1 september.


Graffner och styrelsen i Kalmarhem friade

POLITIK Efter en redovisningsmiss tvingades Kalmarhems vd Lars Graffner och hela styrelsen att avgå. Nu frias samtliga och full ansvarsfrihet föreslås för ledningen.


″Prisuppgången verkar vara bruten\″

RAPPORTER Castellum presenterar en rätt trist delårsrapport. Visserligen ökade hyresintäkterna något men resultatet sjönk kraftigt. Vd:n Håkan Hellström konstaterar också att den långvariga prisuppgången verkar vara bruten.


Stort intresse för Steen & Ström

BOLAG Runt 15 aktörer har kommit med indikativa bud på den norska köpcentrumkedjan Steen & Ström.
- Vi har fått in väldigt många bud. Det råder stort intresse, och vi är väldigt nöjda, säger Steen & Ströms styrelseordförande Peter Ruzicka.


Lundbergs får bygga Jönköping-galleria

BYGG Länsstyrelsen ger nu Lundbergs tillstånd att bygga en galleria, med affärer och kontor, på Öster i Jönköping.
Men det finns ett krav från Länsstyrelsen: Att Lundbergs bekostar en arkeologisk undersökning av marken.


Dessa vill köpa Vasakronan

BOLAG Prospektet är utskickat och det börjar närma sig budgivning för Vasakronan. Men risken finns att priset blir lägre än vad regeringen hoppats på.


Ny vd för skandaltyngda HSB Skåne

BOLAG Styrelsen för HSB Skåne har nu utsett en ny vd, efter att Roy Hansson avgått på grund av de senaste veckornas skandalavslöjanden.
Peter Lindgren, i dag vd för HSB Östergötland, kommer fram till den 13 juni att inneha vd-posten också för HSB Skåne.


"Ren och skär skandal"

JURIDIK Exploateringsnämnden i Stockholm säger ja till ett upplägg som innebär att Boultbee säljer bostäderna i Fältöversten och Ringen till bostadsrättsföreningar via ett dotterbolag.
Upplägget innebär att man undviker att betala 380 miljoner i skatt.
- Ren och skär skandal, säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.


Ny ledning i ebab

BOLAG Ebab förstärker organisationen och anställer flera nya ledningspersoner. FastighetsSverige kan avslöja att nuvarande koncernchef och vd Tommy Werre övergår till att bli styrelseordförande och senior advisor.


Informationsblunder av Wallenstam

BOLAG Wallenstam skulle ha hållit sitt årsmöte den 15 april, men på grund av att man missat att publicera kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar har man fått flytta fram årsmötet till den 12 maj. Nu skall Wallenstam se över rutinerna.


Eva Burén blir Jernhusens nya kommunikationschef

KARRIÄR Eva Burén har rekryterats som kommunikationschef till Jernhusen.
Burén är i dag informationschef på Ica Sverige AB, och tillträder tjänsten på Jernhusen i augusti.


Fanerdun betalar av miljonskulden i Kalmar

LOGISTIK Det skuldtyngda kinesiska bolaget Fanerdun har nu börjat betala av på sin hyresskuld. Målet är att hela skulden ska vara betald om två månader.


HSB sluter klimatavtal för 320 000 lägenheter

MILJÖ 25 regionala HSB-föreningar, med över 320 000 lägenheter, runt om i Sverige har kommit överens om att utarbeta en gemensam klimatstrategi och om att teckna klimatavtal.
Verksamheten i de 25 föreningarna omfattar 93 procent av samtliga HSB-lägenheter.