Image
Carola Lavén, vd för Besqab.

Besqab vänder till förlust i Q3

Bolag Besqab redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.


Carola Lavén har varit vd för Besqab sen 2020.

Carola Lavén: "Det är tufft som vd att komma med besked om varsel"

Bolag Götenehus, Wästbygg, John Mattson och JM. Besqab är inte ensamma när det kommer till varsel till följd av de förändrade marknadsförutsättningarna. I Besqabs fall är det lägre produktionsvolymer till följd av det försämrade marknadsläget som står bakom att en tredjedel av arbetsgruppen nu tar emot ett varsel. "Vi kommer fortfarande ha en stor och stark kärna kvar", säger vd:n Carola Lavén till Fastighetssverige.


Carola Lavén, vd för Besqab.

Besqab varslar en tredjedel av personalstyrkan

Bolag Besqab anpassar organisationen för lägre produktionsvolymer till följd av det försämrade marknadsläget och har idag lagt ett varsel om cirka 40 medarbetare.


Carola Lavén, vd för Besqab.

Besqab drar sig ur stort projekt i Stockholm

Bolag I december 2014 ingick Besqab, som del i ett JV-bolag, avtal om förvärv av cirka 700 blivande byggrätter inom Lövholmenområdet i Stockholm varav Besqabs andel utgör cirka 350 bostäder. Avtalet, som bland annat är villkorat av en ny detaljplan för bostadsändamål, löpte nyligen ut. På grund av förändrade marknadsförutsättningar har Besqab valt att inte förlänga avtalet för att i stället fokusera på andra intressanta förvärvsmöjligheter.


Carola Lavén, vd för Besqab.

Besqab startade noll produktioner i Q1

Bolag Besqab redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan och rörelsevinsten minskade. Bolaget startade inga nya produktioner av bostäder.


Anna Jepson.

Besqab utser ny CFO

Bolag Besqab rekryterar Anna Jepson som ny CFO med tillträde senast i månadsskiftet augusti/september 2023. Hon efterträder Magnus Ekström som efter fem år som CFO för Besqab väljer att lämna bolaget.


Skanska tecknar nya projekt i USA.

Dystra siffrorna i byggbolagens rapporter

Bolag Samtliga av börsens tunga byggbolag har lämnat sina bokslut för 2022 och när det gäller antalet sålda och produktionsstartade bostäder är det mager läsning jämfört med 2021, framför allt under sista kvartalet 2022. Fastighetssverige har gått igenom siffrorna som tydligt visar vilka utmaningar bolagen brottas med på marknaden just nu.


Besqabs vd Carola Lavén märker av avvaktande bostadsköpare.

Besqab laddar upp för banksamtal framöver

Ekonomi/Finansiering I förra veckan gick Besqab ut med informationen om att de gör en avsättning i pågående produktion och en nedskrivning av exploateringsfastigheter – i syfte att ge en tydligare bild av värdena i ljuset av marknadsförutsättningarna. Trots det kör de vidare på planerna om nyproduktion under 2023.


Besqabs vd Carola Lavén om bolagets beslut att återbetala en stor obligation i förtid.

Bakgrunden till Besqabs drastiska drag – så vill de kunna agera

Bolag Besqab har känt av tvärniten på bostadsmarknaden på ett betydande sätt och bara några dagar innan Q4-rapporten ska presenteras flaggar bolaget för att man kommer göra en preliminär förlust för 2022 på 630 miljoner kronor. Bolaget har beslutat att genomföra en nyemission som ska inbringa över 800 miljoner kronor och gå til att återbetala en obligation som förfaller i maj 2024. Här berättar vd:n Carola Lavén mer om det senaste draget och hur bolaget vill positionera sig på marknaden framöver.


Carola Lavén, vd för Besqab.

Besqab gör avsättning och nedskrivning – vill ta in 825 miljoner i nyemission

Bolag Besqab gör en avsättning av engångskaraktär för pågående projekt och en omvärdering av bolagets exploateringsfastigheter vilket innebär en nedskrivning. Åtgärderna påverkar inte kassaflödet. Vidare avser bolaget ta in 825 miljoner kronor i en företrädesemission.


Andreas Wik, Johan Knaust och Sara Macdonald tycker till om hovrättsdomarna gällande presumtionshyrans utveckling.

Branschen om Hovrättsdomarna gällande presumtionshyrans utveckling

Bostäder Nyligen kom det två nya domar från Svea Hovrätt som berör presumtionshyrans utveckling. Dessa kan komma att påverka investeringskalkylerna för utvecklarna av hyresrätter negativt. Vi har pratat med tre aktörer om deras syn på de nya domarna.


Besqab utvecklar i Uppsala.

Klart för Besqab att utveckla 450 nya bostäder centralt i Uppsala

Bygg/Arkitektur Detaljplanen för det nya området Skeppskajen i centrala Uppsala har nu vunnit laga kraft. Planen antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2021 och har därefter överklagats. Nu kan Besqab ta nästa steg i utvecklingen av cirka 450 nya bostäder i ett attraktivt läge längs Fyrisån.


Carola Lavén.

Besqab ökade intäkter och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Bolag Besqab ökade omsättning och resultat enligt segmentsredovisning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.


Visualisering av hörnbyggnaden i kvarteret Blåmesen samt visualisering av hela kvarteret med tillhörande skola.

Betalar över en halv miljard för bostadsprojekt i Solna

Bygg/Arkitektur Besqabs planer på 250 nya bostäder och en ny skola i Solna väntas snart få grönt ljus i fullmäktige. Fastighetssverige berättar mer om projektet.


Besqab köper av Victoria Park.

Besqab köper utvecklingsfastighet i Eskilstuna av Victoria Park

Transaktioner Besqab har avtalat om att förvärva en fastighet med lagakraftvunnen detaljplan i Skiftinge i Eskilstuna. Detaljplanen möjliggör utveckling av ett flerbostadshus med byggrätt för cirka 70 bostäder.


Besqab produktionsstartar på Norrberget i Vaxholm.

Besqab produktionsstartar på Norrberget i Vaxholm

Bygg/Arkitektur Besqab produktionstartar den första etappen av det nya bostadsområdet Norrberget i Vaxholm. Den första etappen utgörs av kvarteren Skutan och Eken med totalt 58 nya bostadsrättslägenheter och stadsradhus. Norrberget blir en naturlig förlängning av stadskärnan längs Hamngatan och omfattar totalt cirka 250 bostäder. Projektet redovisas som produktionsstartat under fjärde kvartalet 2021.


Fredrik Jonsson.

Niams förre vd till Besqab

Karriär Besqab har idag utsett Fredrik Jonsson, tidigare vd på Niam, till vice vd, med ansvar för att leda arbetet med bolagets framtida strategi och tillväxt.


Till vänster syns en illustration av möjlig utformning på ett av de nya bostadskvarteren. Till höger syns ett exempel på småskaligt bostadskvarter, en illustration av möjlig utformning.

Så blir Hässelbys nya bostadsområde – tillför över 700 bostäder

Bygg/Arkitektur Besqab och Ikano Bostad är två av aktörerna som ska vara med och förtäta nordväst om Stockholm. Fastighetssverige berättar mer.


Carola Lavén.

Besqab: Hög produktionstakt gav ökade intäkter och resultat

Bolag Besqab levererar en stark Q3-rapport där resultatet efter skatt ökade till 157,6 miljoner kronor (45,9) och resultatet per aktie uppgick till 10,21 kronor (2,98).


Carola Lavén.

Besqab får ny markanvisning i Årsta

Bostäder Besqab har av Stockholms stad fått en markanvisning vid Årstatråket mellan Årsta torg och Årstafältet innefattande cirka 100 bostäder varav ungefär hälften kommer att utgöra seniorboenden.