Image

Magnolia köper mark – säljer redan bostäderna

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad köper ett markområde i Nyby, Gamla Uppsala, där bolaget ska uppföra cirka 400 lägenheter.
Magnolia tecknar samtidigt avtal om försäljning av 325 av lägenheterna till SEB:s bostadsfond Domestica.
Serneke har fått byggordern – bolagets första i Uppsala – värd 395 miljoner kronor.


SPP tillträder Magnolias projekt i Limhamn

Bygg/Arkitektur SPP Fastigheter AB tillträder det markområde i Limhamns läge i Malmö som Magnolia Bostad köpte i början av december.


Magnolia köper byggrätter i Limhamn

Transaktioner Magnolia Bostad köper cirka 280 byggrätter av NCC Boende AB i Limhamns läge i Malmö. Samtidigt tecknar bolaget avtal om försäljning av samtliga hyresrätter som ska utvecklas på fastigheterna.


Magnolia säljer bostadsrätter i Karlstad

Bostäder I dag inleder Magnolia Bostad försäljningen av projektet Kanikenäsholmen, med 92 bostadsrätter i sydöstra Karlstad.


Resultat präglat av stark försäljning och rekrytering

Bolag Magnolia Bostad redovisar för det tredje kvartalet 2015 ett rörelseresultat om 61,6 (0,0) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgår till 51,8 (–6,4) miljoner kronor.


Magnolia får markanvisning i Norrtälje

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad har fått en markanvisning i den nya stadsdelen Lommarstranden i Norrtälje, om cirka 200 bostäder.


Magnolia bygger bostäder i Knivsta

Bostäder Magnolia Bostad ingår markanvisningsavtal med Knivsta kommun avseende 200 bostäder samt lokaler.


Magnolia rekryterar sju – öppnar i Helsingborg

Karriär Magnolia Bostad rekryterar sju personer, fem till huvudkontoret i Stockholm och två till ett nyöppnat lokalkontor i Helsingborg.


Clas Hjorth till Magnolia Bostad

Karriär Magnolia Bostad rekryterar Clas Hjorth som ansvarig för hotellutveckling. Hans första projekt blir att leda arbetet med utvecklingen av ett nytt hotell i Frihamnen, Göteborg.


Wästbygg får order av Magnolia

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad har tecknat avtal med Wästbygg om byggnation av 90 lägenheter i Sollentuna. Entreprenadsumman uppgår till 114 miljoner kronor exklusive moms.


Rörelseresultat på 53,8 miljoner i Magnolias första rapport

Bolag Magnolia Bostad redovisar ett rörelseresultat på 53,8 miljoner kronor (-2,2) för Q2 i bolagets första rapport som noterat bolag.


Magnolia Bostad säljstartar i Märsta

Bolag Magnolia Bostad har inlett försäljningen av projektet Valsta Torg, 42 bostadsrätter invid Valsta Centrum i Sigtuna kommun.


Magnolia Bostad köper i Orminge Centrum

Transaktioner Magnolia Bostad köper fastigheten Nacka Orminge 52:1 (Hantverkshuset) av Carnifex AB. Fastigheten utgör en del av Orminge Centrum som på sikt ska inrymma cirka 1 000 nya bostäder. På fastigheten finns i dag en byggnad med 6 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta med bland andra Willys som hyresgäst.


Magnolia köper mark för bostäder i Arlöv och Lund

Transaktioner Magnolia Bostad har tecknat avtal med en dansk aktör som ska leda till 650 nya bostäder i Skåne.


Magnolia bygger i Helsingborg – säljer till Alecta

Transaktioner Magnolia Bostad ingår marköverlåtelseavtal med Helsingborgs kommun för byggnation av 287 hyreslägenheter på fastigheten Slagan 1. Samtidigt tecknar Magnolia avtal med Alecta om försäljning av hyresrätterna. Avtalet bygger på ett överenskommet fastighetsvärde vid färdigställande om 424 miljoner kronor. Marköverlåtelseavtalet förväntas vinna laga kraft inom fyra veckor, vilket är en förutsättning för affären.


Andreas Rutili, grundare och styrelseledamot, Fredrik Holmström, grundare och styrelseordförande samt Fredrik Lidjan, verkställande direktör, ringer i klockan i samband med att handeln inleddes på tisdagen.

Neråt för Magnolia första dagen

Bolag På tisdagen inleddes handeln med Magnolia Bostads aktie på First North.
Aktien handlades mestadels under emissionskursen på 38 kronor.
I slutet av dagen handlades den för 37,70 kronor.


Priset fastställt för Magnolia-aktien

Bolag Priset för Magnolia Bostads aktie på First North har fastställts till 38 kronor.


Magnolia väljer byggbolag i Uppsala-projekt

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad har gett BOX Bygg i uppdrag att bygga 90 bostadsrättslägenheter i centrala Uppsala. Kontraktet är värt 187 miljoner kronor.


Magnolia noteras 9 juni

Bolag Magnolia Bostad genomför en ägarspridning och noteras på First North. Planerad första handelsdag är den 9 juni.


Ytterligare ett bolag siktar på börsen

Bolag Börsrusningen fortsätter sedan ytterligare ett bolag siktar på notering och handelsstart redan nästa månad.