Image

”De senaste åren har våra kvinnliga sökande varit starkare”

Fastighetskvinnan KPMG är, liksom förra året, partner i eventet Fastighetskvinnan, vars sista anmälningsdag är i dag. Björn Flink, delägare och branschansvarig för fastigheter inom KPMG, ger här sin syn på den svenska fastighetsmarknaden, KPMG:s roll på marknaden och på det faktum att bolaget för närvarande rekryterar fler kvinnor än män. - Vår strävan är att rekrytera 50/50, men i grunden är det kompetensen som styr och de senaste åren har våra kvinnliga sökande varit starkare, säger Björn Flink.
Publicerad den 26 Augusti 2015
Björn Flink Bild: Magnus Skoglöf
Björn Flink

Seminariet Fastighetskvinnan hålls på Grand Hotel i Stockholm på tisdag (1 september).
Sista anmälningsdag är i dag. Du anmäler dig här!

Björn Flink håller med om den positiva bild av fastighetsmarknaden som brukar målas upp i dagsläget.
- Ur ett investerarperspektiv ser för tillfället nästan allt bra ut; stark makroekonomi, låga räntor för lång tid framöver, hygglig tillväxt och aktivitetsnivå i ekonomin och stort inflöde av kapital i fastighetssektorn. Det enda orosmolnet för tillfället är väl kanske den ökade osäkerheten beträffande hur sektorn kommer att beskattas i framtiden.

Hur har KPMG:s position på marknaden utvecklats de senaste åren?

- Fastighetssegmentet står för en stor och växande andel av vår verksamhet i Sverige. På senare år har vi utvecklat den, bland annat genom en tydlig branschstrategi och genom att bredda vårt tjänsteutbud mot sektorn. Med vår globala närvaro i kombination med lokal kunskap hjälper vi våra kunder att hantera risker, regelverk och att fånga möjligheter. Vi identifierar viktiga frågor tidigt och vi stödjer kunderna i att utveckla och expandera sin verksamhet. Vi jobbar också integrerat över branschgränser mot till exempel finans- och byggindustri och med infrastruktur. I gränssnittet mellan offentlig och privat verksamhet händer mycket och där finns vi också numera.

Vilka är de största utmaningarna för KPMG framöver?
- KPMG är ett kunskapsföretag. Vår konkurrenskraft beror på vår förmåga att rekrytera och att behålla talanger som är eller utvecklas till att bli efterfrågade specialister.

Hur arbetar ni med jämställdhets- och mångfaldsfrågor? Varför är detta viktigt?
- Vi är beroende av att kunna attrahera de bästa talangerna. Vi behöver också spegla det samhälle vi verkar i. Vi rekryterar i dagsläget en betydligt högre andel kvinnor än män. Vår strävan är att rekrytera 50/50, men i grunden är det kompetensen som styr och de senaste åren har våra kvinnliga sökande varit starkare. Fördelningen män/kvinnor ändras dock påtagligt när vi kommer upp i anställningsår. Samtidigt som vi idag anställer betydligt fler kvinnor än män så är fördelningen bland våra seniora medarbetare i stort sett den omvända. Om vi går till partnergruppen så var vi ifjol 83 procent män och 17 procent kvinnor.

- Självklart har vi frågat oss varför det ser ut som det gör. Våra egna undersökningar visar att den mest framträdande orsaksfaktorn är en uppfattning att konsultrollen inte går bra att förena med föräldrarollen. Outtalade krav på att arbeta hårt och mycket förstärks av att vi har en struktur som påtagligt påverkas när medarbetare som kommit en bit i karriärtrappan slutar. Vi har haft svårt att rekrytera på motsvarande nivå, viket belastat dem som är kvar. En annan slutsats är att vi i vår individuella utveckling och karriärplanering inte lagt tillräcklig vikt vid balansen arbete/fritid med hänsyn tagen till var i livet du befinner dig. Även förändringar i omvärlden påverkar. Kunderna ställer höga krav på tillgänglighet. Tempot är generellt högre. Kraven på effektivitet ökar. Det påverkar förutsättningarna för oss.

Så vad gör KPMG nu?
- Vi vill skapa bättre förutsättningar, dels för att behålla talangerna, dels för att inte tappa så stor del av de kvinnor vi rekryterar mitt i karriären, men också att behålla rätt män för att skapa en bättre och mer balanserad kultur utan ”glastak”. Dessutom strävar vi uttalat efter att också nå en jämnare fördelning i både styrelsen och delägarkretsen. I den operativa ledningsgruppen ligger vi bättre till.
(Se fakta nedan för konkreta exempel på KPMG:s jämställdhets- och mångfaldsarbete.)

- Toppositionerna i näringslivet borde kunna ha en betydligt bättre fördelning mellan män och kvinnor baserat både på kompetens och efterfrågan. Vår bransch tillhör de sämre enligt undersökningar och KPMG är inte bäst i klassen. Så vill vi inte ha det, och det är affären som driver. Utifrån ett affärsmässigt perspektiv vill vi ha en betydligt bättre balans. Att förflytta sig från nuläget till önskat läge kräver olika insatser. Vi har påbörjat vår förflyttning.

Ni är partner i eventet Fastighetskvinnan för andra året. Varför är detta ett viktigt event?
- Jag tycker om eventet därför att inriktningen gör att det belyser breda branschfrågor ur nya vinklar och ger delvis nya perspektiv. Det är ett viktigt event därför att det samlar många av branschens beslutsfattare och ger oss en möjligheter att träffa dem och diskutera branschfrågor och berätta vilka vi är och hur vi kan hjälpa dem att lösa problem och utveckla sin verksamhet.FAKTA/ Exempel på KPMG:s jämställdhets- och mångfaldsarbete:
# Målsättningen är att år 2020 ska 33 procent av KPMG:s partners vara kvinnor.
# Satsar på ledarskapsutveckling, där mångfald och jämställdhet är en punkt.
# Krav på att kandidater av båda könen ska finnas med vid varje chefstillsättning.
# Startat föräldranätverk.
# Mäter hur man lever upp till ambitionerna genom Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX.
# Samarbete med Styrelsebalans, som arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar.
# Samarbete med Ung Företagsamhet.
# Startar i höst ett projekt med Arbetsförmedlingen som syftar till att ta emot praktikanter med annan bakgrund än svensk
# KPMG går in som regionpartner till My Dream Now, ett socialt företag som möjliggör för medarbetarna att engagera sig för ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

KPMG på Branschguiden

Bygg- och fastighetsmarknaden är i förändring. Utvecklingen aktualiserar nya frågeställningar. Utifrån vår erfarenhet som revisorer och rådgivare till branschen bidrar vi till att utveckla våra kunders affärer. Vår styrka är vårt nätverk av svenska och internationella specialister inom bygg- och fastighetsbranschen.

Intresset för bygg- och fastighetsmarknaderna ökar. Den historiskt höga avkastningen från fastighetsinvesteringar attraherar investerare. Marknaden internationaliseras snabbt. Riskvilligt kapital söker sig till allt fler och allt mer transparenta nationella m...

Läs mer om KPMG på Branschguiden

Fastighetskvinnan 2024

Var: Grand Hotel, Stockholm (Vinterträdgården)

När: Torsdag 5 september

Pris: 5995 kronor exkl. moms 

Du anmäler dig till seminariet här.

Ambitionen är att Fastighetskvinnan ska vara det mest inspirerande fastighetsseminariet i Sverige, där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en bredare och mer jämställd fastighetsbransch – ett affärsseminarium som gör skillnad!

Förutom klassiska business-punkter behandlar seminariet också mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet, med fokus på fastighetsbranschen. Unikt för seminariet är att de allra flesta av talarna är kvinnor – manliga talare medverkar endast i punkterna som handlar om jämställdhet och mångfald.

Men Fastighetskvinnan är inte ett event som bara riktar sig till kvinnor. Det riktar sig till alla som vill nätverka, bli inspirerade och uppdaterade om trenderna på fastighetsmarknaden.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie.ekberg@fastighetssverige.se

Anthon Näsström
0720-707824
anthon.nasstrom@nordicpropertynews.com

Arrangörer:

Partners:

Se film från ett tidigare event här:

Mer från Fastighetssverige