Image
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus redovisar positivt förvaltningsresultat för hela 2023

Bolag Även om förvaltningsresultatet dippade något jämfört med kvartal fyra 2022 redovisar Stenhus ändå en ökning för hela 2023 jämfört med året innan. – Stenhus Fastigheter har under kvartal fyra fortsatt sin konsolidering med färdigställande av ­projekt och refinansiering, med fortsatt fokus på starkt driftnetto och stabilt kassaflöde, skriver man i bokslutskommunikén.
Publicerad den 21 Februari 2024

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter bokslutskommuniké visar å¨ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. För hela året är dock resultatet positivt. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Kvartalet i sammandrag
Hyresintäkterna uppgick till 264,7 (235,3) mkr. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI.
Driftnettot uppgick till 199,7 (168,2) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
Förvaltningsresultatet uppgick till 76,4 (78,3) mkr, motsvarande 0,21 (0,21) kr per aktie efter utspädning.
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 33,8 (-306,2) mkr varav orealiserade 35,9 (-289,8) mkr motsvarande 0,3 (-2,0) procent av fastighetsvärdet. I de orealiserade värdeförändringarna ingår tillgångsförvärvet av Backheden Fastighets AB som ger en positiv effekt om 189,3 miljoner kronor.
Resultat efter skatt uppgick till -51,8 (-270,8) mkr.
Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -0,26 (-0,78) kr per aktie efter utspädning.
Investeringar i fastigheter uppgick till 903,9 (496,8) mkr varav 840,4 (277,3) mkr avsåg förvärv och 63,5 219,5) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
Försäljning av fastigheter uppgick netto till -63,6 (-176,6) mkr.

Perioden i sammandrag
Hyresintäkterna uppgick till 1 019,0 (712,4) mkr. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI.
Driftnettot uppgick till 790,1 (531,8) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
Förvaltningsresultatet uppgick till 359,2 (298,3) mkr, motsvarande 0,97 (0,95) kr per aktie efter utspädning.
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -573,7 (-39,7) mkr varav orealiserade -490,7 (-20,5) mkr motsvarande -3,4 (-0,1) procent av fastighetsvärdet. I de orealiserade värdeförändringarna ingår tillgångsförvärvet av Backheden Fastighets AB som ger en positiv effekt om 189,3 miljoner kronor.
Resultat efter skatt uppgick till -375,8 (246,6) mkr.
Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -1,11 (0,68) kr per aktie efter utspädning.
Investeringar i fastigheter uppgick till 1 218,8 (8 092,3) mkr varav 844,7 (7 618,2) mkr avsåg förvärv av 8 (78) fastigheter och 374,1 (474,0) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
Försäljning av fastigheter uppgick netto till -1 044,2 (-961,8) mkr.
Marknadsvärdet på Bolagets fastigheter uppgick till 13 860,1 (14 259,2) mkr vid periodens slut.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 345,2 (292,9) mkr. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 306,2 (294,4) mkr.
Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,5 (3,53) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
Soliditeten uppgick till 40,8 (40,7) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
Nettobelåningsgraden (Net LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 54,7 (54,8) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
Belåningsgraden (LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 56,9 (57,1) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
Räntetäckningsgraden uppgick till 1,94 (2,58) gånger under rullande 12 månader, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 94,9 (95,8) procent.
Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ägarskap med ansvar – arkitektnykomlingen står ut i branschen

Bygg/Arkitektur I arkitektbranschen dominerar manligt ägarskap och Morota Staaf Arkitekters ägarform har därför blivit en fyrbåk som de båda ägarna först inte förutsåg. I det kvinnliga ägarskapet ligger nämligen ett ansvar att visa att det finns möjlighet för kvinnor att inte bara vara en del av, utan också att leda, företag. Fastighetssverige har pratat med duon om deras nystartade kontor och vad som driver dem framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige