Image
Pär Carlsson och Lena Wilton är grundarna till Norems satsning på proptech, genom bolaget Norept.
Pär Carlsson och Lena Wilton är grundarna till Norems satsning på proptech, genom bolaget Norept. Bild: Norept

Norept lanserar nya produkten Nocapo

Bolag Bolaget Norept startades officiellt i januari 2023 av grundarna Pär Carlsson och Lena Wilton. Norept digitaliserar verktyg för fastighetsbranschen från tidiga skeden med behovs- och kapacitetsanalyser av lokalbehov vidare till förvaltningsskedet. Idag lanserar bolaget sin andra produkt – Nocapo (Nordic Calculation Property Operation). Sedan tidigare har bolaget lanserat ett digitalt verktyg för lokalstrategi – Novisa.
Publicerad den 1 December 2023

Nocapo är en webapplikation som kan användas för upprättande av driftkalkyler utifrån en fastställd kvalitetsnivå på tillsyn och skötsel av en fastighet. Applikationen är uppbyggd enligt Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service som är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service) i syfte att skapa en enkel och naturlig koppling mot en fastställd tjänstebeskrivning. Applikationen baseras på varje enskild fastighets förutsättningar med avseende på innehåll (mängder), frekvenser och
tidnyckeltal.

Med Nocapo erhålls resultat som årlig tidsåtgång, årlig kostnad samt antal årsarbetare som baseras på kalkylerad tidsåtgång i förhållande till tillgänglig årsarbetstid. Resultat redovisas även i form av nyckeltal som till exempel kan användas i analyser/benchmark mot branschnyckeltal. I
applikationen finns möjlighet att välja ut resultatet för totala beståndet, geografiskt område, byggnadstyp samt som enskild byggnad. Det finns också möjlighet att exportera kalkylresultatet till en sammanställning i excel. Applikationen stödjer kalkyler inom tjänsteområde Fastighetsteknik (byggnader och installationer i byggnad), Utemiljö, Säkerhet samt Städ av gemensamma utrymmen.
Syftet med Nocapo är att kunna ge ett stöd vid:
• Budgetarbete
• Nyckeltalsanalyser
• Resursfördelning vid intern driftorganisation för att skapa förutsättning för en jämn arbetsbelastning
• Benchmarking inför konkurrensutsättning

Vid förändringar i fastighetsbeståndet i form av nyförvärv eller avyttring kan man som fastighetsägare på ett enkelt sätt skapa sig en bild av hur och i vilken omfattning arbetsvolym samt kostnader kommer att påverkas.
Styrkan med Nocapo är att kalkyler nu kan upprättas med beaktande av varje enskild fastighets förutsättningar. Det finns nu en möjlighet att skapa kalkyler utifrån fastighetens innehåll och utformning i stället för tillämpning av generella nyckeltal som bara baseras på en lokal-
/bostadsarea.
Som första kund har Säffle Bostäder tillsammans med Säffle kommun valt Nocapo som ett stöd i
arbete och dialog kring ersättning i upprättat förvaltningsavtal. Arbete bedrivs under Q4 2023.
– Jättekul att nu få vara en del av den digitala utvecklingen och nu kunna lansera en spännande
produkt för marknaden. Varmt välkomna att höra av er om ni vill veta mer, säger Tomas
Malmberg, senior fastighetskonsult och projektledare på Norept AB/Norem AB.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ställer sig NCC till planerna på Oceanas återuppbyggnad

Bolag För en vecka sedan slog drömmarna om en vattenpark i Göteborg till sommaren i spillror. En brand bröt ut i Lisebergs kommande satsning Oceana, där NCC stod för uppbyggnaden. Nu finns beslut från Lisebergs styrelse att ur askan på nytt låta uppföra den över 13 000 kvadratmeter stora byggnaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige