Image
Kvarteret Hanna i Burlöv.

Trianon tecknar 15-årigt avtal

Uthyrning Trianon har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Region Skåne för Folktandvården Skåne som kommer att hyra 844 kvadratmeter i kvarteret Hanna i Burlöv.


Trianon hyr ut till förskola i Malmö.

Trianon hyr ut till förskola i Malmö

Uthyrning Trianon har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Förskolan Telningen, som kommer att hyra 688 kvadratmeter i fastigheten Hyllie 9:5 på Stensjögatan 3 i Malmö. Beräknad inflyttning är juni 2022. Hyresgästen är den tredje på kort tid som Trianon tecknar avtal med i den aktuella fastigheten och förhandlingar pågår med fler.


Olof Andersson.

Trianon hyr ut till psykiatrimottagning i Malmö

Uthyrning Trianon har tecknat ett femårigt hyresavtal med Friskvårdspsykiatrin Skåne AB som kommer att hyra 480 kvadratmeter i fastigheten Vipan 9 på Limhamn i Malmö.


Croisette och Lernacken köper utvecklingsfastighet i Malmö.

Trianon och Lernacken Fastigheter köper utvecklingsfastighet

Transaktioner Trianon och Lernacken Fastigheter har i ett joint venture förvärvat fastigheten Smedjan 2 på Norra Sorgenfri i centrala Malmö, i dagsläget omfattande cirka 3 950 kvadratmeter. Tillträde sker 1 mars 2022. De båda bolagen avser att sätta igång detaljplanearbetet omgående avseende potentiella byggrätter för bostäder om cirka 8 000-10 000 BTA.


Olof Andersson.

Trianon köper samhällsfastighet i Malmö

Transaktioner Trianon har tecknat avtal om förvärv av en samhällsfastighet i centrala Malmö omfattande cirka 3 200 kvadratmeter. Det överenskomna fastighetsvärdet är 70 miljoner kronor och fastigheten har ett hyresvärde om 5,1 miljoner kronor.


Olof Andersson.

Trianon köper för 630 miljoner

Transaktioner Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Malmö omfattande cirka 12 900 kvadratmeter fördelat på 174 lägenheter. Det överenskomna fastighetsvärdet är 630 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt. Förvärvet är i linje med bolagets strategi att fokusera på bostäder och samhällsfastigheter i Malmö med omnejd.


Olof Andersson, vd Trianon.

"Vi utvärderar ett antal större förvärv"

Bolag Trianons tredje kvartal var transaktionsintensivt och präglades av hög aktivitet inom flera områden, bland annat satte bolaget nytt kvartals-rekord när det gäller antalet renoverade lägenheter i beståndet. Här berättar vd:n Olof Andersson mer om Trianons stadiga tillväxt och hur man siktar på att skapa värden framöver.


Olof Andersson, vd Trianon.

Trianon: Förvaltningsresultat upp tre procent

Bolag Trianons hyresintäkter ökade med nio procent och förvaltningsresultatet med tre procent i Q3.


Olof Andersson, vd Trianon.

Trianon hyr ut till vård i Skåne

Uthyrning Trianon har tecknat två tioåriga hyresavtal med Region Skåne och Experterna i Malmö AB som kommer att hyra 743 kvadratmeter respektive 735 kvadratmeter i Ljungbyhed och Malmö. Avtalen gäller två vårdcentraler, varav en är en förlängning från och med 1 januari 2022 och den andra är en nyöppning med inflyttning 1 mars 2022.


På en outnyttjad gräsyta precis bredvid Trianons köpcentrum Malmö Entré vill kommunen bygga bland annat bostäder och kontor med möjlighet till hotell i framtiden.

Trianons köpcentrum kan få bostäder och kontor som granne

Bygg/Arkitektur Fastighets- och gatukontoret vill göra ett nytt försök med att förtäta outnyttjad gräsyta bredvid köpcentrumet Entré i centrala Malmö. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


Trianon får byggstarta över 500 bostäder i Rosengård och på Norra Sorgenfri.

Trianon får byggstarta över 500 bostäder

Bygg/Arkitektur Detaljplanerna för Rosengård och Norra Sorgenfri har nu vunnit laga kraft, vilket betyder klartecken för Trianon att byggstarta över 500 lägenheter i Rosengård och på Norra Sorgenfri i Malmö.


Olof Andersson.

Trianon förvärvar handelsfastighet i bostadsområdet Hermodsdal

Transaktioner Trianon har tecknat avtal om förvärv av en handelsfastighet om cirka 1 700 kvadratmeter i Hermodsdal i södra Malmö. Säljare är Svenska Handelsfastigheter och hyresgäst är ICA Supermarket. Det överenskomna fastighetsvärdet är cirka 38 miljoner kronor.


Olof Andersson.

Trianon köper ut Limhamnsbolag

Transaktioner Trianon köper resterande del i ett bolag som äger en handelsfastighet på Limhamn.


Dan Astrén gör en exit från sitt Signatur Fastigheter, som köps upp av Olof Anderssons Trianon.

Signaturgrundaren om sin snabba exit: "Tanken var att driva det i många år till"

Bolag I december 2019 tog Dan Astrén sitt Signatur Fastigheter till börsen. Nyligen sålde Astrén – som var största ägare – sina aktier i bolaget som nu köps upp av Trianon.
Här berättar entreprenören om beslutet – och framtiden utan Signatur.


Olof Andersson.

Trianons vd om att Signatur-förvärvet är i mål

Bolag Trianon har nu gått i mål med förvärvet av börsbolaget Signatur Fastigheter och tillförs därmed bland annat 1,5 miljarder i fastighetsvärde. Trianons vd Olof Andersson berättade mer om förvärvets betydelse när Stockholm Corporate Finance höll en digital kapitalmarknadsdag för fastigheter under tisdagen.


Olof Andersson.

Trianon förvärvar ytterligare aktier i Signatur Fastigheter

Transaktioner Trianon har förvärvat ytterligare B-aktier i Signatur Fastigheter och innehar därmed totalt 21 044 843 B-aktier i bolaget, motsvarande cirka 60,2 procent av antalet aktier och 60,0 procent av antalet röster.


Betonmast bygger för Trianon i Arlöv.

Betonmast bygger för Trianon i Arlöv

Bygg/Arkitektur Betonmast Malmö har tecknat avtal med Trianon om totalentreprenad för Kvarteret Hanna i Arlöv, strax utanför Malmö. Ordersumman uppgår till cirka 266 miljoner kronor.


Olof Anderssons Trianon har lagt ett budpliktsbud på Signatur Fastigheter.

Signaturs styrelse: Acceptera Trianons bud

Bolag Styrelsen för Signatur Fastigheter rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera det kontanta budpliktsbudet som lämnats av Trianon.


Olof Andersson.

Trianon förvärvar ytterligare aktier i Signatur Fastigheter

Bolag Trianon har förvärvat ytterligare B-aktier i Signatur Fastigheter och innehar därmed totalt 18 374 903 B-aktier i bolaget, motsvarande cirka 52,5 procent av antalet aktier och 52,4 procent av antalet röster.


Malmö.

Kommunen säljer fastigheter för över 100 miljoner

Transaktioner Trianon är ett av bolagen som köper när Malmö stad avyttrar tio fastigheter för niosiffrigt belopp.