Image
Olof Andersson.

Trianon ökar i Signatur Fastigheter – utlöser budplikt

Transaktioner Fastighets AB Trianon har förvärvat ytterligare 7 065 662 B-aktier i Signatur Fastigheter AB.


Olof Andersson.

Trianon: Förvaltningsresultat 17 procent upp

Bolag Olof Andersson: "Hög tillväxt och ökningar på samtliga nivåer."


Patrik Anderssons Brunswick Real Estate har bildat Hemmaplan tillsammans med Bonnnier Fastigheter. Den första investeringen är Rosengård Centrum i Malmö.

"Ett antal miljarder stort kan det absolut bli"

Bolag Brunswicks Patrik Andersson om försäljningen i Finland och den nya satsningen på Hemmaplan som köpte in sig i Rosengård Centrum. "Vill komma i kontakt med fastighetsägare som vill samarbeta."


Trianon förvärvar bostadsprojekt i Svedala.

Trianon förvärvar bostadsprojekt i Svedala

Transaktioner Trianon har tecknat avtal om förvärv av ett bostadsprojekt i Svedala omfattande cirka 3 700 kvadratmeter fördelat på 53 hyreslägenheter. Säljare är Wästbygg som kommer att byggstarta lägenheterna omgående och tillträde sker vid färdigställande. Det överenskomna fastighetsvärdet är cirka 112 miljoner kronor.


Rosengård centrum.

Bildar nytt bolag och köper halva Rosengård centrum för en kvarts miljard

Transaktioner Brunswick Real Estate och Bonnier Fastigheter formar det samägda bolaget Fastighets AB Hemmaplan. Hemmaplan har utarbetat en tydlig strategi med långsiktigt och aktivt ägarskap genom en hållbar, lokalt förankrad fastighetsförvaltning och samverkan med kommun, akademi och civilsamhället.


Olof Andersson.

Trianon förvärvar fastighet i centrala Malmö

Transaktioner Trianon har förvärvat fastigheten Spiralen 10 på Norra Sorgenfri i centrala Malmö, i dagsläget omfattande cirka 10 000 kvadratmeter. Säljare är Galjaden Fastigheter AB och tillträde sker vid avtalstecknande. Bolaget avser att sätta igång detaljplanearbetet omgående avseende de potentiella byggrätterna om cirka 18 000 BTA.


Multihuset på Limhamn.

Trianon säljer del av Multihuset på Limhamn till ABG Fastena

Transaktioner Trianon har tecknat avtal om att sälja den kommersiella delen av Multihuset, fastigheten Bryggan 2 på Limhamn till ABG Fastena. Det överenskomna fastighetsvärdet är 430 miljoner kronor, vilket motsvarar ett pris om cirka 57 000 kronor per kvadratmeter.


Therese Altenby blir ny chefsjurist på Trianon.

Trianon anställer chefsjurist

Karriär Trianon fortsätter att växa och har rekryterat Therése Altenby som chefsjurist. Therése kommer närmast från Heimstaden och har även där haft rollen som chefsjurist. Hennes uppdrag blir att ansvara för samtliga juridiska frågor inom verksamheten.


Trianon hämtar chef från Castellum

Bolag Lämnar Castellum – för chefstjänst på Trianon.


Olof Andersson.

Trianon blir helägare till bostadsfastigheter i Malmö

Transaktioner Trianon har tecknat avtal om förvärv av minoritetsandelar i två, idag delägda, bolag som vardera äger bostadsfastigheterna Häggen 13 i centrala Malmö och Ugglan 21 på Limhamn. Fastigheterna omfattar tillsammans 258 lägenheter och 19 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.


Kv Hanna.

Trianon hyr ut till Praktikertjänst i Burlöv

Uthyrning Trianon har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med vårdbolaget Praktikertjänst som kommer att att hyra 680 kvadratmeter i kvarteret Hanna i Burlöv. Beräknad inflyttning är fjärde kvartalet 2023. Praktikertjänst kommer att bedriva vårdcentral i fastigheten, som både ska inrymma 110 lägenheter och verksamhetslokaler med inriktning på hälsa och samhällsservice.


Olof Andersson.

Trianon växlar upp egna projekt: "Utmanande att hitta förvärv"

Bolag Trianons vd, Olof Andersson, om den starka marknadens baksidor och jakten på bolagets sista finansiella mål.


Olof Andersson, vd för Trianon.

Trianon blir näst största ägare i Signatur – köper aktier för 52,5 miljoner kronor

Transaktioner Trianon tecknar genom en riktad emission 3 000 000 aktier i Signatur Fastigheter AB till en kurs om 17,50 kronor, och blir därmed Signatur Fastigheters näst största ägare.


Olof Andersson, vd för Trianon.

Trianon ökar på alla fronter

Bolag Hyresintäkterna ökar 17 procent och förvaltningsresultatet med 15 procent.


Nytt JV hämtar vd hos noterat bolag

Bolag Fastighetschef lämnar för att ta över ny vd-stol.


Olof Andersson, Jan Barchan och Mats Cederholm köpte in i sig i Tre Kronor i februari. På tisdagen kom budet från Svenska Handelsfastigheter.

Trianon-vd:n om det snabba klippet – "var långsiktig i februari"

Bolag Olof Andersson har accepterat Svenska Handelsfastigheters bud på Tre Kronor – men lagt in en klausul som ger möjlighet att tacka ja till högre bud.


Från vänster: Morgan Palmgren, Jonas Karlsryd och Linus Svensson, nya på Trianon.

Trianon värvar trio till nyckelroller

Karriär För att öka takten ytterligare inom förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion har Jonas Karlsryd tillträtt rollen som transaktionschef och för att utveckla och förstärka Trianon inom nyproduktion har Morgan Palmgren och Linus Svensson rekryterats som affärs-/projektutvecklare nyproduktion.


Malmö.

De byggde mest i Malmö 2020

Bolag Bostadsbyggandet i Malmö höll en fortsatt hög nivå under 2020 och 3 580 nya bostäder färdigställdes, en ökning med drygt 200 bostäder jämfört med 2019. Fastighetssverige berättar mer detaljer om byggandet i landets tredje största stad förra året och presenterar vilka branschaktörer som hade högst produktion.


Nutida flygfoto över Rosengårds centrum från nordöst. Det är det södra området vid von Rosens väg till vänster i bild och norra området vid von Lingens väg till höger i bild som ska utvecklas i den första etappen.

Så byggs första delen av Rosengård centrum ut

Bygg/Arkitektur Trianon investerar kraftigt på att förtäta handelsfastigheten i Rosengård – här är planerna för den första etappen av utvecklingen.


Olof Andersson.

Trianon köper av kommunen i Svedala

Transaktioner Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Svedala omfattande cirka 14 000 kvadratmeter fördelat på 208 lägenheter samt byggrätter och en utvecklingsfastighet för ytterligare bostads- och fastighetsutveckling. Det överenskomna fastighetsvärdet är 169 miljoner kronor.