Image
Olof Andersson, vd för Trianon, om bolagets engagemang för att motverka hemlösheten i Malmö.

Så motverkar Trianon hemlösheten i Malmö

Bolag Bolaget har ett samarbete med Malmö stad för att motverka och minska hemlösheten i Malmö. För Fastighetssverige berättar Trianons vd Olof Andersson mer om bakgrunden till satsningen, hur de samverkar och vilken betydelse detta har för bolaget och staden.


Olof Andersson, vd Trianon.

Trianons besked: "Vi är inte stressade"

Bolag Trianon står inför att både köpa och sälja. Och marknaden i Malmö är på väg åt rätt håll. Men när försäljning blir av återstår att se, berättade Trianons vd på presentationen av bokslutet.


Olof Andersson, vd Trianon.

Trianon har svårt att nå tillväxtmål

Ekonomi/Finansiering Vd Olof Andersson konstaterar att 2022 levererar Trianons näst bästa förvaltningsresultat någonsin. De uppnår tre av deras fem finansiella mål och de har arbetat proaktivt med finansieringen, kostnader och når en positiv nettouthyrning. Fastighetsbolaget Trianons förvaltningsresultat för helåret 2022 minskade med 8 procent, vilket inte är i linje med bolagets finansiella mål för 2022-2024 om att öka förvaltningsresultatet med 12 procent årligen. I rapportens vd-ord uppger Trianons vd Olof Andersson att bolagets affärsplan ligger fast, även om det i det korta perspektivet kommer att bli svårt att nå bolagets tillväxtmål.


Förslaget Habitat vann arkitekttävlingen för Limhamns silor. Det är framtaget av team Nilsson Rahm Arkitekter + Johan Dehlin Arkitektkontor + 6a architects.

Förslaget Habitat vann arkitekttävlingen för Limhamns silor

Bygg/Arkitektur En innovativ tolkning av platsens industrihistoria med eleganta torn i ett kalkbaserat grönt landskap blev det vinnande förslaget när Limhamns silor ska bli attraktiva bostäder. Juryn uppskattade bland annat den unika och vackert gestaltade arkitekturen med goda förutsättningar att bli identitetsbärare för hela Limhamn.


Trianons fastigheten Häggen på Värnhem i Malmö får träningsanläggningen Steam som ny hyresgäst.

Trianon tecknar tioårigt hyresavtal

Uthyrning Trianon har tecknat ett hyresavtal med Steam Strength & Fitness, som kommer att hyra 749 kvm i fastigheten Häggen 13 på Värnhem i centrala Malmö. Steam planerar att flytta in i lokalerna i april 2023.


Olof Andersson, vd Trianon.

"Inte givet att vi får full inflationstäckning vid årsskiftet"

Bolag Högre energi- och räntekostnader belastade Trianons förvaltningsresultat under Q3 och det kommer att fortsätta på det viset det kommande året enligt vd:n Olof Andersson. Samtidigt räknar han med lägre byggkostnader en bit in på nästa år vilket kan få fart på projekten igen, och när det gäller bostadshyrorna är han positiv till att bolaget på sikt kommer att få täckning för inflationen, även om man inte får det fullt ut vid årsskiftet.


Olof Andersson, vd Trianon.

Trianon ökade förvaltningsresultatet i tredje kvartalet

Bolag Trianon redovisar bland annat ökade hyresintäkter, ökat driftnetto och ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.


Olof Andersson, vd Trianon.

Trianon och Wallfast säljer byggrätt i Burlöv till Tornet

Transaktioner Nu är det klart att ännu en bostadsutvecklare ansluter till det stora stadsutvecklingsprojektet vid den kommande centralstationen i Burlöv. Fastighetsägarna Trianon och Wallfast som tillsammans med Burlövs kommun driver framtagandet av ny detaljplan för området, säljer en av byggrätterna om 12 500 kvm i området till Tornet. Det överenskomna fastighetsvärdet är 45 Mkr och tillträde till området sker under andra kvartalet 2023.


Trianons vd Olof Andersson och Klarabos vd Andreas Morfiadakis.

Inför valet: Viktigaste frågorna för Trianon och Klarabo

Bolag Inför valdagen tar Fastighetssverige tempen på branschens syn på politiken, dess påverkan på fastighetssektorn och de viktigaste frågorna för framtiden. Idag har turen kommit till Trianon och Klarabo.


Boris Lennerhov lämnar Trianons styrelse. Olof Andersson till höger är vd för bolaget.

Boris Lennerhov lämnar Trianons styrelse

Bolag Boris Lennerhov, styrelseordförande i Trianon sedan januari 2021 och styrelseledamot sedan 2017, har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är privata skäl. Styrelsen har beslutat att utse Viktoria Bergman till ny styrelseordförande fram tills att en ny ordförande valts av bolagsstämman.


Limhamns silor får ny gestaltning genom tävling.

Limhamns silor får ny gestaltning genom tävling

Bygg/Arkitektur Trianon och Lernacken Fastigheter i samarbete med Malmö stad bjuder in till parallellt uppdrag om ny gestaltning av silorna i Limhamn. Efter prekvalificering, väljs tre arkitektteam ut för att ta sig an uppdraget som är att gestalta ny bebyggelse med bostäder och lokaler för handel och service. Den nya arkitekturen blir ett nytt landmärke med en stark anknytning till Limhamns industrihistoria.


Olof Andersson, vd för Trianon.

Trianon sänker snitträntan och ökar intjäningsförmågan

Bolag Vd Olof Andersson: "Ännu ett stabilt kvartal trots en orolig omvärld."


Olof Andersson och Mikael Granath.

Willhem köper bostäder i Malmö av Trianon

Transaktioner Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av ytterligare 135 hyreslägenheter som ska uppföras i kvartersstaden Sorgenfri i Malmö. Överenskommet fastighetsvärde är 294 miljoner kronor och säljare är Fastighets AB Trianon.


Peab bygger ungdomslägenheter åt Trianon i Malmö.

Peab bygger ungdomslägenheter åt Trianon i Malmö

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga 381 hyreslägenheter på Sorgenfri i Malmö. Beställare är Trianon och kontraktssumman uppgår till 430 miljoner svenska kronor. Avtalet är villkorat av bygglov och som tidigare meddelats har den ena etappen med 256 lägenheter sålts till Willhem för 435 miljoner kronor. Vidare är avtalet villkorat av att Trianon även säljer etapp 2 med 135 lägenheter till Willhem. Förhandling pågår och avtal väntas tecknas i närtid.


Olof Andersson, vd för Trianon.

Trianon köper ut hälftenägd fastighet i Svedala

Transaktioner Trianon förvärvar resterande 50 procent av ett tidigare delägt bolag som äger butiks- och bostadsfastigheten Svedala 8:16 i centrala Svedala. Fastigheten har en yta om cirka 3 400 kvadratmeter, innehållande en Hemköpbutik och sex lägenheter. Därtill finns stora utvecklingsmöjligheter.


Olof Andersson, vd för Trianon.

Trianon ökade hyresintäkterna i första kvartalet

Bolag Trianon redovisar ett ökat förvaltningsresultat och ökade hyresintäkter under första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.


Olof Andersson.

Så ska Trianon parera det slopade investeringsstödet

Bolag När vd:n Olof Andersson sammanfattar Trianons 2021 kan han konstatera att det var det mest lönsamma året i bolagets historia. Nu blickar han framåt mot nya mål, som bland annat innebär att 1 300 lägenheter ska byggstartas fram till 2025 och att bolaget ska ha en årlig investeringsvinst i projekten på 100 miljoner kronor. Han kommenterar även vad det slopade investeringsstödet får för effekt på pågående projekt.


Olof Andersson.

Trianon föreslår höjd utdelning och split

Bolag Trianon redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning och en split.


Kvarteret Hanna i Burlöv.

Trianon tecknar 15-årigt avtal

Uthyrning Trianon har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Region Skåne för Folktandvården Skåne som kommer att hyra 844 kvadratmeter i kvarteret Hanna i Burlöv.


Trianon hyr ut till förskola i Malmö.

Trianon hyr ut till förskola i Malmö

Uthyrning Trianon har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Förskolan Telningen, som kommer att hyra 688 kvadratmeter i fastigheten Hyllie 9:5 på Stensjögatan 3 i Malmö. Beräknad inflyttning är juni 2022. Hyresgästen är den tredje på kort tid som Trianon tecknar avtal med i den aktuella fastigheten och förhandlingar pågår med fler.