Image

Danskt fastighetsbolag köper i Sverige

TRANSAKTIONER Det danskägda bolaget Nordicom Sverige AB har via bolag förvärvat en fastighet i Växjö om cirka 13 500 kvadratmeter och en fastighet i Västerås om cirka 5 900 kvadratmeter. Fastigheterna är fullt uthyrda på långa avtal till Alstom Power Sweden AB. Jones Lang LaSalle har agerat rådgivare till Alstom i försäljningen.


Aberdeen köper fastigheter i Östersund

TRANSAKTIONER Aberdeen Fastighetsfond Sverige har förvärvat en portfölj bestående av fyra fastigheter belägna i Östersund samt en fastighet i Umeå. Fastighetsaffären görs med bolagsgruppen Gärdin & Persson som även sitter som hyresgäst i några av fastigheterna.


KF Fastigheter säljer för kvarts miljard

TRANSAKTIONER KF Fastigheter säljer två lagerfastigheter i Växjö kommun. Försäljningen är helt i linje med den renodling av fastighetsportföljen som påbörjades för fem år sedan. Köpeskillingen uppgår till 250 miljoner kronor.


Din Bostad säljer projekt till NCC

TRANSAKTIONER Din Bostad säljer sitt bostadsrättsprojekt med 32 bostadsrätter i Järfälla kommun till NCC. Avvecklingen av byggsystemet NCC Komplett försenar byggnationen av bostadsrätterna, varför NCC väljer att köpa hela projektet av Din Bostad.


Wallenstam säljer herrgård

TRANSAKTIONER Ståthållarresidens, disponentbostad, konsthall och bokförlag. Jonsereds herrgård har haft många funktioner, men nu verkar det bli bostäder av fastigheten i och med att Partillebo köpt den av Wallenstam.


Sveafastigheter förvärvar för 390 miljoner kronor

TRANSAKTIONER Sveafastigheter har slutit avtal med BodenBo om att förvärva sju fastigheter avsedda för äldreboende omfattande en total uthyrbar area om 52 000 kvadratmeter. Affären genomförs baserat på ett fastighetsvärde om 390 miljoner kronor och är villkorad av beslut i Bodens kommunfullmäktige och finansiering. I och med förvärvet äger Sveafastigheter samtliga äldreboenden i Boden.


Home Properties förvärvar på Norra Älvstranden i Göteborg

TRANSAKTIONER Home Properties har ingått ett köpeavtal med Älvstranden Utveckling AB. Avtalet innebär att Home Properties förvärvar mark med tillkommande byggrätt om cirka 12 000 kvadratmeter. Avtalet är bland annat villkorat av godkänd detaljplan. Köpeskillingen uppgår till cirka 18 miljoner kronor.


Kungsleden köper för 180 miljoner kronor

TRANSAKTIONER Kungsleden förvärvar tre kommersiella fastigheter i Mölndal av Santa Maria AB för en köpeskilling om 180 miljoner kronor inklusive transaktionskostnader.
Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 23 900 kvadratmeter, huvudsakligen bestående av kontor, lager och industri.


Ikea bygger jättevaruhus i Danmark

HANDEL Ikea har köpt en tomt i Odense inför en etablering av vad som ska bli Danmarks största Ikea-varuhus. Säljare av tomten är den danske privata fastighetsaktören Thorkild Kristensen.


Tysk fond gör sin första investering i Sverige

TRANSAKTIONER Bonnier Cityfastigheter säljer fastigheten Stansen 1 i Häggvik, Stockholm till UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH från München, Tyskland. Tillträde beräknas ske i mars 2008.
Det är fondens första förvärv i Sverige.


Skandalbolag säljer fastighet i Bjuv

TRANSAKTIONER 2003 fick bolaget den föga smickrande titeln "Årets sämsta värd" i tidningen Vår Bostad. Sommaren 2005 utslöts man ur Fastighetsägarna syd. Nu har det holländskt ägda bolaget Nethlandia sålt en fastighet i Bjuv.


Alecta säljer bostadsfastighet

TRANSAKTIONER Alecta har sålt fastigheten Lorensberg 58:13 i Göteborg till en, av hyresgästerna bildad, bostadsrättsförening. Fastigheten ligger på Teatergatan 17-21 och Chalmersgatan 18-22. Köpeskillingen uppgår till 310 miljoner kronor.


Annehem säljer i Öresund

TRANSAKTIONER Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Annehem Fastigheter AB, som är noterat på First North, har skrivit avtal om att sälja av sina färdigutvecklade fastigheter genom enskilda bolagsförsäljningar. Köpare är det danska fastighetsbolaget Property Group, som får tillträde till fastigheterna den 2 juni 2008. Fastigheternas värde uppgår till 708 miljoner kronor.


JM köper tre fastigheter i bolagsaffär

TRANSAKTIONER JM förvärvar, via bolag, fastigheterna Kugghjulet 1, 3 och 4 i Lund för en köpeskilling om 125 miljoner kronor. Fastigheterna, som idag är uthyrda, ger ett driftnetto om drygt sju miljoner kronor per år. JM har rätt att senare även förvärva Kugghjulet 5. Betalning och tillträde sker idag, 15 februari 2008.


Topp lägger ner och säljer

TRANSAKTIONER Det kommunalägda Vänersborgs Fastighets AB köper Topp Livesmedelsindustrier AB:s fastighet i Brålanda. Fastigheten är på cirka 80 000 kvadratmeter. Köpeskillingen är hemlig.


Veidekke köper omstritt kvarter

TRANSAKTIONER Kvarteret Doppingen, som Nynäshamns kommun köpte under uppmärksammade former för 15,5 miljoner kronor 2007, säljs till företaget Veidekke för 24 miljoner kronor. Det beslutade kommunstyrelsen i Nynäshamn i dag. Det norska byggföretaget kommer att bygga 29 bostadsrättslägenheter på tomten som ligger precis vid havet.


Fastighetsfond köper hotell i Uddevalla

TRANSAKTIONER Årets företagare i Uddevalla, Lars-Erik Larsson, har förädlat hotellfastigheten Riverside i Uddevalla. Nu säljer han den till den svenska fastighetsfonden Pro Value AB.


Standard Life säljer till Hertiginnan av Lancaster

TRANSAKTIONER Fastighetsfonden Standard Life Investments Property Income Trust har sålt sitt arrende i Wellington House 125, The Strand i London till markägaren Hertiginnan av Lancaster.
Köpeskillingen uppskattas till 228 miljoner kronor.


Nordisk Renting investerar för två miljarder kronor

UTLAND RBS Nordisk Renting stärker sitt samarbete med finska detaljhandelskedjan Kesko och förvärvar en K-citymarketfastighet. Samtidigt har man tecknat avtal om förvärv av ytterligare åtta K-citymarketfastigheter. Totalt uppgår investeringen till drygt två miljarder kronor.


Akademiska Hus miljardsäljer i Stockholm

AFFÄRER Akademiska Hus styckar av fastigheten Tre Vapen 2 i Stockholm och säljer den del av fastigheten som omfattar nya lokaler för SIDA, Naturvårdsverket och Teaterhögskolan. Försäljningen omfattar sammantaget cirka 38000 kvadratmeter lokalarea samt cirka 100 garageplatser. Enligt uppgifter till FastighetsSverige hamnar köpeskillingen på en bit över en miljard kronor.