Image

Här är de största affärerna 2022

Transaktioner Fastighetssverige presenterar en lista över de största svenska fastighetsaffärerna 2022.


Düsseldorf Paulshöfe

Bonava säljer hyreslägenheter i Tyskland

Transaktioner Bonava säljer 94 hyreslägenheter i Leipzig och 60 hyreslägenheter i Düsseldorf, Tyskland, till investeraren INDUSTRIA. Affären slutfördes i slutet av december 2022 och uppgår till 50 miljoner euro. De första bostäderna planeras att färdigställs och överlämnas till kund under det andra halvåret 2025.


Niclas Bergman.

Nivika säljer kontors-/lagerfastighet i Varberg

Transaktioner Nivika har sålt fastigheten Bikupan 19, en kontors-/lagerfastighet i Varberg.


Balder ser fram emot att tillträda fastigheten i Helsingborg som de förvärvar av K-Fastigheter

Balder i bytesaffär med K-Fastigheter

Transaktioner I en samlad affär mellan Fastighets AB Balder och K-Fast Holding förvärvar Balder en förvaltningsfastighet i Helsingborg och avyttrar samtidigt en byggrätt för hyresrätter i Västerås.


K-Fastigheter köper byggrätter i Örebro.

K-Fastigheter köper byggrätter i Örebro

Transaktioner K-Fastigheter och Kilenkryssets bolag K-Fast Kilen har förvärvat byggrätter för upp till 300 hyresrätter i Örebro. Byggrätterna omfattar del av fastigheten Örebro Almby 12:43 och förvärvas från ett dotterbolag till Lantmännen Fastigheter. Lagakraftvunnen detaljplan finns för området och byggstart beräknas ske etappvis från och med 2023.


Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Colliers, om fastighetsmarknaden 2023.

Så blir fastighetsmarknaden 2023: "Kan vara speciellt för Sverige"

Bolag 2022 är snart stängt och även om det inte blev något rekordår på transaktionsmarknaden hjälpte ändå det första halvåret till att göra det till det näst starkaste transaktionsåret i Norden genom tiderna sett till volym, detta enligt de senaste siffrorna från Colliers. Där ett år stängs tar ett annat vid och för att få en hum om vad som kan vänta på marknaden 2023 har Fastighetssverige tagit hjälp av Colliers nordiska analyschef Mikael Söderlundh, som här siar om både trender och utmaningar.


Anna Nyberg, vd för ICA Fastigheter.

ICA Fastigheter och AMF bildar gemensamt femmiljardersbolag

Transaktioner ICA Fastigheter och tjänstepensionsbolaget AMF bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter. Bolaget förvärvar initialt 30 butiksfastigheter från ICA Fastigheter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka fem miljarder kronor.


Tobias Johannesson, vd för Järngrinden.

Järngrinden köper av Castellum i Göteborg

Transaktioner Järngrinden utökar sitt fastighetsbestånd ytterligare genom förvärv av handels- och kontorsfastigheten Älvsborg 178:8 från Castellum. Fastigheten är belägen i västra Göteborg och utgörs huvudsakligen av handel och kontor med god utvecklingspotential.


Stendörren säljer industrifastighet i Täby för 203 miljoner kronor.

Stendörren säljer industrifastighet i Täby för 203 miljoner kronor

Transaktioner Stendörren har ingått avtal, via dotterbolag, om avyttring av industrifastigheten Täby Åkerby 8 till en privat köpare.


Catena förvärvar fastigheter från ICA Fastigheter för en halv miljard.

Catena förvärvar fastigheter från Ica Fastigheter för en halv miljard

Transaktioner Catena har tecknat avtal med Ica Fastigheter om att förvärva två fastigheter i Arendal, Göteborg och Upplands-Bro, Stockholm via en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 500 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.


Marievik 27 till vänster och skiss ut detaljplanen för utvecklingen av Marievik 30 till höger. AMF Fastigheter har nu köpt båda fastigheterna från Castellum för nästan en miljard kronor.

Castellum säljer för nära en miljard till AMF Fastigheter

Transaktioner Castellum avyttrar fastigheterna Marievik 27 och Marievik 30 till AMF Fastigheter för 962 miljoner kronor, varav 80 miljoner betalas när ny detaljplan vinner laga kraft. Underliggande fastighetsvärde som är i linje med bokfört värde uppgår till 962 miljoner kronor med marknadsmässigt avdrag för latent skatt.


EQT säljer logistikfastigheter i Europa för 30 miljarder kronor.

EQT Exeter i jätteaffär – säljer för 30 miljarder

Transaktioner En av Europas största logistikfastighetsaffärer genomförs då EQT Exeter säljer 132 fastigheter för tre miljarder euro, cirka 30 miljarder kronor.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB säljer Heba-aktier till dotterbolag – Industricentralen in som delägare

Transaktioner SBB tar in Industricentralen som 49 procent delägare i ett dotterbolag som kommer att äga cirka 38,6 miljoner Heba B-aktier – Industricentralen betalar 680 miljoner kronor för aktierna.


Efter ett banbrytande rekordår 2021 med en transaktionsvolym på över 71 miljarder euro blev det ett betydligt mer blygsamt 2022, där volymen minskade med 31 procent. Trots den stora nedgången ligger volymen 2022 på starka 49 miljarder euro, vilket är den näst bästa i historien, enligt den nordiska fastighetsrådgivaren Colliers.

Colliers: Stark nordisk transaktionsvolym 2022 – trots nedgång med 31 procent

Bolag Efter ett banbrytande rekordår 2021 med en transaktionsvolym på över 71 miljarder euro kan man se tillbaka på ett betydligt mer blygsamt 2022, där volymen minskade med 31 procent. Trots den stora nedgången ligger volymen 2022 på starka 49 miljarder euro, vilket är den näst bästa i historien, enligt den nordiska fastighetsrådgivaren Colliers.


Niklas Zuckerman, vd för Logistea.

Nordika ny storägare i Logistea i samband med transaktion

Transaktioner Logistea har ingått avtal om en strategisk transaktion med Nordika Fastigheter som inkluderar en kvittningsemission till Nordika om nära 1,5 miljoner A-aktier och drygt 17 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 12:75 kronor per aktie, motsvarande totalt 234,8 miljoner kronor. Nordika kommer efter emissionen att äga 13,2 procent av kapitalet och rösterna i Logistea och blir därmed bli bolagets tredje största ägare.


Castellum säljer fastigheten Götaland 9 i Jönköping till Vacse för 510 miljoner kronor.

Castellum säljer för halv miljard i Jönköping

Transaktioner Castellum säljer en snart färdigställd fastighet med Domstolsverket som enda hyresgäst. Byggnaden kommer inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Underliggande fastighetsvärde som är i linje med bokfört värde uppgår till 510 miljoner kronor med marknadsmässigt avdrag för latent skatt.


David Mindus om den stora försäljningen i Spanien och ambitionerna för 2023.

Marknaden där Mindus suktar efter återtåg: "Har varit väl dyrt..."

Bolag Efter att ha slagit till med en försäljning av 36 fastigheter i Spanien värd nästa 2 miljarder kronor berättar Sagax vd David Mindus för Fastighetssverige om varför avyttringen skedde mindre tre år efter portföljens förvärv, om de blir nettoköpare eller nettosäljare 2023 och vilken marknad som han gärna investerar mer i än tidigare år.


Arwidsro köper i Smålandia Handelsområde i Gislaved av Boxhult AB.

Arwidsro köper för 120 miljoner i Gislaved

Transaktioner Arwidsro förvärvar fastigheter i Smålandia Handelsområde av Boxhult AB. Förvärvet omfattar 7 447 kvadratmeter uthyrningsbar area med ett fastighetsvärde om 120 miljoner kronor och ett hyresvärde om 9,4 miljoner kronor. Den dagligvaruankrade handelsplatsen har en genomsnittlig hyreslängd om över sex år och en ekonomisk beläggningsgrad om 100 procent.


David Mindus.

Sagax miljardsäljer 36 fastigheter i Spanien

Transaktioner Sagax säljer 36 fastigheter i Spanien för 180 miljoner euro, nästan 2 miljarder svenska kronor, jämte ytterligare 10 miljoner euro i ­form av köpeskilling, hyresintäkter eller en kombination därav enligt Sagax val. Köpeskillingen överstiger bokfört värde med 15,6 miljoner euro enligt Sagax. Köpare är Coop Group, ett av Schweiz största detalj- och grossistföretag.


Eva Landén.

Corem säljer fyra fastigheter i Nyköping för 168 miljoner

Transaktioner Corem fortsätter att vara i säljartagen och har nu tecknat avtal om att sälja fyra fastigheter i Nyköping till Björksunds Förvaltnings AB för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 168 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.