Image

MVB expanderar i Mälardalen

Bolag Byggkoncernen MVB fortsätter att expandera geografiskt och rekryterar Rainer Saarela som arbetschef och ansvarig för att utveckla verksamheten i Eskilstuna med omnejd.


Svenska Handelsfastigheter går in i tre nya kommuner

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter har under maj tillträtt respektive tecknat avtal om förvärv av fyra fastigheter med en total uthyrningsbar area om 10 900 kvadratmeter för cirka 130 miljoner kronor.


Hemsö i miljardaffär med Stenvalvet

Transaktioner Hemsö genomför en bytesaffär med Fastighets AB Stenvalvet där Hemsö köper tre fastigheter i Göteborg inom segmentet rättsväsende och säljer nio fastigheter på ett flertal orter i Sverige. Affärens totala transaktionsvärde uppgår till drygt en miljard kronor.


Eldsundsviken.

Kilenkrysset tar över efter Vasallen i Strängnäs

Transaktioner Statliga Vasallen och Strängnäsbaserade Kilenkrysset har träffat avtal där Kilenkrysset AB köper Vasallens exploateringsbolag Vasallen Strängnäs Exploatering AB. Affären innebär att Kilenkrysset tar över all mark för framtida bostadsexploatering, motsvarande 2 500 byggrätter.


Stenvalvet köper för en halv miljard av Vacse

Transaktioner Stenvalvet köper den 30 000 kvadratmeter stora samhällsfastigheten Eldsund 6:6 i Strängnäs av Vacse för 520 miljoner kronor.


Kommunerna som nekades byggbonus

Bostäder Saknade översiktsplan – och lämnade inte in i tid. Här är kommunerna som bommade del av Boverkets byggmiljard. ”Tråkigt – behovet är stort”.


Bygg-Fast och Riksbyggen bygger hyresrätter i Strängnäs

Bygg/Arkitektur Bygg-Fast och Riksbyggen bygger 67 nya hyresrätter i Strängnäs. Hyresrätterna byggs i centrala Strängnäs och inflyttning är planerad till slutet av 2017.


Prisrekord vid bostadsförsäljning i Strängnäs

Bostäder Cushman & Wakefield och Real Advokatbyrå har agerat rådgivare till Brogripen vid försäljningen av fastigheterna Lilljan 4 och 6 i Strängnäs.


Svenska Hyreshus byggstartar slutsålda projekt

Bygg/Arkitektur Svenska Hyreshus har byggstartat sammanlagt 54 bostadsrätter i Strängnäs och Enköping.


NCC bygger resecentrum i Strängnäs

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Strängnäs nya resecentrum. Förutom stationsbyggnad över spåren ingår även parkeringsgarage med 138 platser och ett busstorg. Ordern är värd cirka 209 miljoner kronor.


Heimstaden köper 700 lägenheter

Transaktioner Heimstaden köper 700 lägenheter i Gävle och Strängnäs i två separata affärer.


Vacse köper Campus Strängnäs

Transaktioner Vacse AB köper fastigheten Eldsund 6:6, Campus Strängnäs, av Vasallen AB.


Kappahl till Präntaren i Strängnäs

Uthyrning Herde Förvaltning har förmedlat en uthyrning till Kappahl i Galleria Präntaren i Strängnäs.


Acta säljer i Mariefred

Transaktioner Acta-ägda Hyresbostäder i Sverige II AB, som sålde i Rosengård till Victoria Park, har nu också sålt ett bestånd i Mariefred.


SSF Real Estate köper
bostadsbestånd i Strängnäs

Transaktioner SSF Real Estate köper, genom sitt dotterbolag Storstockholms Fastighets AB, bolaget Herman Larson Fastighets AB som äger nio fastigheter om totalt 15 000 kvadratmeter i Strängnäs.


Newsec tar fram detaljhandelspolicy för Strängnäs

Bolag Newsec har erhållit uppdraget att arbeta fram en ny detaljhandelspolicy för Strängnäs kommun. Detta som ett led i kommunens arbete med en strategi för utveckling av detaljhandeln.


Valad förnyar med Bilia

Uthyrning Valad förlänger hyreskontrakten med Bilia för sex fastigheter i Sverige.


Ny regionchef i Graflunds

Karriär Ulrika Frank har rekryterats till ny regionchef för Graflunds i Eskilstuna, Strängnäs, Linköping och Norrköping. Hon kommer närmast från tjänsten som marknadsområdeschef på Riksbyggen.


300 000 kvadratmeter i Vasallens pipeline

Bolag Fastighetsutvecklingsbolaget Vasallen väntar det närmaste året beslut kring detaljplaner för bostäder och verksamhetslokaler som uppgår till 300 000 kvm. Inom de närmaste veckorna kommer beslut fattas för områdena Vaxholm, Strängnäs, Visby, Borås och Karlskrona.