Image
Åsa Johansson.

Sabo blir Sveriges Allmännytta

Bostäder Sabo byter namn och heter nu Sveriges Allmännytta.


Anders Nordstrand.

Sabo: Välkommet med fortsatt statligt investeringsstöd

Sverige När riksdagen beslutade om årets statsbudget snabbstoppades investeringsstödet för byggande av hyresbostäder. Efter årsskiftet blev det inte möjligt att bevilja investeringsstöd. Regeringen föreslår nu i vårändringsbudgeten att stödet återupptas.
– Förslaget att fortsätta med investeringsstödet är bra för Sabos medlemsföretag, säger vd Anders Nordstrand.


Jon Svensson, vd på Aktivbo, och Jonas Högset, chef för Sabos fastighets- och boendeenhet.

Sabo och Aktivbo inleder samarbete

Bolag Som ett led i att kunna erbjuda ett förbättrat stöd i förvaltningen för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, har Sabo tecknat ett ramavtal med Aktivbo.


Susanna Höglund.

Ny chefsekonom på Sabo

Karriär Susanna Höglund är ny chefsekonom på Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Sabo.


Jörgen Mark-Nielsen.

Ny samhällspolitisk chef stärker Sabo

Bolag Jörgen Mark-Nielsen är ny samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Sabo. Han har de senaste åren varit utredningsansvarig i vd-staben.


Anders Nordstrand.

Sabo: "Kan medföra att en mängd planerade bostäder inte blir av"

Sverige Investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande försvinner i Moderaternas och Kristdemokraternas budget.


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg

Den digitaliserade allmännyttan

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg Sabo flyttar fram positionerna inom digitalisering. På Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg hör du hur allmännyttan – med 1,5 miljoner boende – ska digitaliseras.


Ny vägledning för mer tillgänglig hyresmarknad

Bostäder Sabo och Fastighetsägarna lanserar en gemensam vägledning kring mer flexibla krav i hyresvärdars uthyrningspolicyer. Vägledningen ska fungera som ett stöd för hyresvärdar som vill omarbeta sin uthyrningspolicy för att anpassa den till dagens inkomst- och anställningssituationer samtidigt som den innehåller rekommendationer om krav som är relevanta och effektiva att ställa för att hyran ska betalas i tid.


"Hyran måste spegla samhällsutvecklingen"

Bostäder För att hyresrätten ska kunna behålla och utveckla sin roll på bostadsmarknaden, måste den ges långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga villkor. Ska det vara möjligt måste utvecklingen av hyran, som är den långsiktige hyresvärdens väsentliga intäkt, i rimlig utsträckning följa med den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det är huvudbudskapet i det gemensamma underlag som Sabo och Fastighetsägarna har tagit fram inför höstens trepartssamtal med Hyresgästföreningen.


Sabo och Peab avslutar samarbete

Bolag Sabo och Peab PGS har gemensamt kommit överens om att avsluta samarbetet avseende Kombohus.


Hyresgästföreningen ser ny lösning på hyrestvister...

Juridik För första gången har HMK löst en tvist med hjälp av en opartisk ordförande. Tvisten rörde hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de tre kommunala bolagen i Stockholm.


Sabo: Nya förslag för ett väl fungerande hyresförhandlingssystem

Sverige Ett väl fungerande hyresförhandlingssystem är en förutsättning för att långsiktigt säkra hyresrättens konkurrenskraft och funktion i samhället. Därför behöver marknadens parter ta ett gemensamt ansvar för att värna och utveckla hyresrätten för både nuvarande och kommande generationers hyresgäster, skriver Sabo.


Nya företagsledare tar plats i Sabos vd-råd

Bolag Sabo har tillsatt ett nytt vd-råd. Det består av vd:ar i bostadsföretag som utses av övriga företagsledare i Sabos över 300 medlemsföretag. Förutom att vd-rådet är ett rådgivande organ till Sabos vd, utgör de även Sabos stora delegation i Hyresmarknadskommittén.


Sabo lanserar nya Cityhus

Bostäder Sabo fortsätter att lansera nya husmodeller inom det egna prispressade konceptet Kombohus. Denna gång är det husmodeller anpassade för stadsmiljö i form av hela kvarter eller som solitärer i staden, Kombohus Kvarter och City, som har tagits fram för att möta behovet av bostäder i de växande städerna.


Ny avtalsmall ska underlätta renoveringar

Juridik Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen presenterar i dag ett gemensamt avtal för lokala samrådsprocesser mellan bostadsföretag och hyresgäster i samband med ombyggnader.


Jonas Högset ny chef för Fastighet & Boende på Sabo

Karriär Jonas Högset har tillträtt tjänsten som ny enhetschef på SABO, Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag. Han var tidigare ansvarig för nyproduktionsfrågor på Sabo.


Sabo: Bra förslag för att hindra handel med hyreskontrakt

Sverige Kriminalisera köp av hyresrätt och skärp straffen för de som säljer hyreskontrakt. Det är några av förslagen i den utredning som överlämnades till regeringen.
– Åtgärderna är nödvändiga för att få bukt med ett allvarligt samhällsproblem, säger Anders Nordstrand, vd för Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.


Branschen kritisk till budgeten

Sverige Bygg- och fastighetsbranschen är kritisk till regeringens budget och menar att det saknas åtgärder för bostadsmarknaden.


Sabo anställer ny hyresexpert

Karriär Efter årsskiftet tillträder Maria Österlind tjänsten som hyresexpert på bransch- och intresseorganisationen Sabo.


NCC bygger hyreslägenheter i Nybro

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Nybro Bostads AB bygga 58 hyreslägenheter i Nybro, Småland. Ordervärdet uppgår till 71,5 miljoner kronor.