Image

Värdeförändringar lyfter Victoria Park

Bolag Victoria Park redovisar ett driftsnetto på 40,1 miljoner för helåret 2013 (37,3). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter om 504 miljoner kronor (48,5) leder till ett rörelseresultat om 510,6 miljoner kronor (70,9).


Storaffären klar: Victoria Park i miljardköp

Transaktioner Nu är den stora affären som Victoria Park flaggade för i går klar. Bolaget köper fastigheter i Stockholm och Kristianstad för en dryg miljard kronor.


I dag noteras Victoria Park på Small Cap

Bolag I dag byter Victoria Park börslista, från First North Premier till Nasdaq OMX Stockholms Small Cap-lista.


Victoria Park tecknar 20-årigt avtal

Uthyrning Victoria Park AB tecknar ett långt hyresavtal om cirka 2 100 kvadratmeter med Malmö stad i fastigheten Öresundsgården i Malmöstadsdelen Limhamn.


Ny vd för Tribona klar

Karriär Peter Strands efterträdare som vd på Tribona har också tidigare varit börs-vd.


Peter Strand ersätts av politiker i styrelsen

Bolag Peter Strand kommer inte att kvarstå som styrelseledamot i Victoria Park. Han ersätts av en socialdemokratisk ex-politiker.


Victoria Park erbjuder Peter Strand teckningsoptioner

Bolag Victoria Parks tillträdande vd Peter Strand får möjlighet att teckna en miljon teckningsoptioner i bolaget. Erbjudandet kan innebära en utspädningseffekt om 1,9 procent av aktier och röster.

Peter Strand ersätts av politiker i styrelsen

Bolag Peter Strand kommer inte att kvarstå som styrelseledamot i Victoria Park. Han ersätts av en socialdemokratisk ex-politiker.


Peter Strand byter
vd-tjänst

Karriär Peter Strand har sagt upp sig från vd-tjänsten i Tribona. Han lämnar Tribona till vintern för att bli vd för ett annat noterat bolag.


Tribonas första ”svenska” rapport

Bolag Tribonas halvårsrapport var bolagets första som noterat på den svenska börsen.
- Vi kan med glädje se tillbaka på andra kvartalet som en milstolpe för bolagets utveckling, säger vd Peter Strand.


Tribona förlänger hyresavtal

Uthyrning Tribona förlänger i samband med försäljningen i Helsingborg fyra befintliga hyresavtal med Ica.


Tribona säljer för 931 miljoner

Transaktioner Tribona säljer den 70 000 kvadratmeter stora Ica-fastigheten i Helsingborg för 931 miljoner kronor.

Tribona förlänger hyresavtal

Uthyrning Tribona förlänger i samband med försäljningen i Helsingborg fyra befintliga hyresavtal med Ica.


Tribonas första dag på Stockholmsbörsen

Bolag I dag noteras Tribona-aktien på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista.
- En viktig milstolpe i förvandlingen från ett norskt finansiellt bolag till ett svenskt operativt fastighetsbolag, säger vd Peter Strand.


Hahne in i Victoria Parks styrelse

Bolag Erik Selin-anknutne Christian Hahne tar plats i Victoria Parks styrelse.


Tribona hyr ut i Sundsvall

Uthyrning Tribona har tecknat ett tioårigt hyresavtal om 4 000 kvadratmeter med Norrpartner i Sundsvall.


Datum för Tribona-flytt klart

Bolag I dag godkände Northern Logistic Propertys extrainsatta bolagsstämma namnbytet till Tribona, och flytten från Oslobörsen till Stockholmsbörsen.
Första handelsdag på Stockholmsbörsen blir omkring 21 maj.


NLP genomför riktad emission

Bolag NLP genomförde i går kväll en riktad emission. NLP fick in 91 miljoner norska kronor, genom att ställa ut 3,5 miljoner aktier för 26 norska kronor styck, vilket var detsamma som gårdagens stängningskurs.
De nya aktierna innebär en utspädning om tio procent.


Erik Selin har köpt in sig i Victoria Park

Bolag Erik Selin äger nu drygt tio procent av Victoria Park. Den nyblivne vd:n Greg Dingizian siktar på att ta Victoria Park-konceptet till både Stockholm och Köpenhamn.


Ytterligare ett bolag på väg till Stockholmsbörsen

Bolag Snart kan ytterligare ett fastighetsbolag vara listat på Stockholmsbörsen, detta sedan ett bolag, listat i Norge, utreder möjligheterna att byta börs.


NLP hyr ut 3 470 kvadratmeter i Umeå

Uthyrning Northern Logistic Property (NLP) har hyrt ut 3 470 kvadratmeter i Umeå på ett tioårigt kontrakt.


Dingizian på ny vd-post

Karriär Greg Dingizian, som tidigare bland annat varit vd för HSB Malmö, har utsetts till vd för ett noterat fastighetsbolag.