Image
Per-Arne Sandegren

Något sjunkande bostadspriser i maj

Bostäder I maj minskade priserna på bostadsrätter med en procent i riket medan villapriserna var oförändrade. Årstakten på bostadsrätter har sjunkit till +5 procent och villorna till +6 procent. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Per-Arne Sandegren

Bostadspriserna fortsatt upp i april

Bostäder I april ökade priserna på villor med en procent medan priserna på bostadsrätter var oförändrade. På årsbasis har priserna på villor ökat med åtta procent medan bostadsrätter ökat med sju procent. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Bostadspriserna fortsätter uppåt.

Trots världsläget: Fortsatt ökande bostadspriser i februari

Bostäder I februari ökade priserna på bostadsrätter med två procent och villorna med en procent. På årsbasis har priserna på bostadsrätter ökat från sex till sju procent sedan förra månaden medan villornas årstakt minskade från en ökning på 13 till 11 procent. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Per-Arne Sandegren

Bostadsmarknad i olika riktning under oktober

Bostäder Bostadsmarknaden visade upp en blandad bild med både upp- och nedgångar i storstadsområdena i oktober. På riksnivå ökade priserna på bostadsrätter med en procent medan de var oförändrade för villor. Årstakten för bostadsrätter är nu +7 procent och +15 procent på villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Per-Arne Sandegren

Villapriserna fortsätter uppåt

Bostäder Under april steg villapriserna i riket med i genomsnitt två procent. Bostadsrättspriserna förblev oförändrade jämfört med föregående månad. På årsbasis har nu villorna ökat med 19 procent, den högsta siffran Svensk Mäklarstatistik hittills noterat. Motsvarande siffra för bostadsrätter är tio procent.


Per-Arne Sandegren

Bostadsrättspriserna upp i november – villapriserna oförändrade

Bostäder Under november ökade priserna på bostadsrätter med en procent medan priserna på villor var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis har ökat något till +7 procent för bostadsrätter och oförändrat för villor jämfört med föregående månad på +11 procent. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Per-Arne Sandegren

Mäklarstatistik: Fortsatt stigande bostadspriser

Bostäder Den senaste månaden ökade priserna på både bostadsrätter och villor med två procent. Prisutvecklingen på årsbasis har ökat jämfört med förra månaden och är nu +4 procent på bostadsrätter och +8 procent för villor, visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Fortsatta prisuppgångar på bostadsmarknaden

Bostäder Den senaste månaden ökade priserna på bostadsrätter med en procent och villapriserna med två procent. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +3 procent på bostadsrätter och +7 procent för villor, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Bostadsrättspriserna nedåt i hela landet under april

Sverige Den senaste månaden minskade priserna på bostadsrätter med -1% i riket som helhet. Villapriserna ökade med +1%. Prisutvecklingen på årsbasis är oförändrad +7% på bostadsrätter men minskade till +5% på villor. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Per-Arne Sandegren

Mäklarstatistik: Bred uppgång för bostadsrätter och något uppåt på villamarknaden

Bostäder Under februari ökade priserna på bostadsrätter med två procent i riket och villapriserna ökade med en procent. Årstakten fortsätter att öka och ligger nu på nio procent för bostadsrätter och sex procent för villor. Även antalet sålda bostäder ökar jämfört med för ett år sedan. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Svensk Mäklarstatistik: Något uppåt på bostadsmarknaden i januari

Sverige Under januari ökade priserna på bostadsrätter med +1% i riket medan villapriserna var oförändrade. Årstakten fortsätter öka för båda bostadsslagen och ligger nu på +6% för både bostadsrätter och villor. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Något uppåt på bostadsmarknaden under sommaren

Bostäder Den senaste månaden ökade villapriserna i riket med en procent medan bostadsrättspriserna var oförändrade. Jämfört med för ett år sedan har priserna på villor ökat med en procent medan bostadsrätter ökat med fyra procent, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Bostadspriserna fortsatt uppåt under maj

Sverige Både bostadsrätts- och villapriserna i riket ökade med +1 procent i maj. Prisförändringen på årsbasis är för villor oförändrat +1 procent medan bostadsrätter ökat från +1 procent till +3 procent. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Per-Arne Sandegren

Bostadspriserna något uppåt under april

Bostäder Villapriserna i riket ökade med en procent i april medan bostadsrätterna stannade på oförändrat. Årstakten för både bostadsrätter och villor har nu ökat från 0 till 1 procent jämfört med förra månaden. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Per-Arne Sandegren

Svensk Mäklarstatistik: Svagt neråt i januari

Bostäder Liksom förra månaden sjönk priserna på både bostadsrätter och villor med en procent sett till riket som helhet. Årstakten ligger dock stilla och visar oförändrade priser jämfört med för 12 månader sedan. Det är resultatet då januaris försäljningar räknats samman av Svensk Mäklarstatistik.


Mäklarstatistik: Små prisrörelser i oktober

Bostäder Den senaste månaden mäter Svensk Mäklarstatistik oförändrade villa- och bostadsrättspriser sett till riket som helhet. Årsnedgången för villor är nu -1% och -4% för bostadsrätter. Med 16 000 bostadsförsäljningar under oktober är omsättningstakten högre än både maj och september.


Små prisförändringar på bostadsmarknaden i maj

Sverige Den senaste månaden sjönk bostadsrättspriserna med en procent medan villapriserna steg en procent. Marknaden för bostadsrätter uppvisar en blandad bild medan villorna gått in i en positiv trend under våren, detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.


Lugnt på villamarknaden under sommaren

Bostäder I juli stod villapriserna stilla medan bostadsrättspriserna minskade med en procent. På tre månader har villapriserna ökat med två procent medan bostadsrätterna sjunkit med två procent.


Bostadsrättspriserna fortsätter stiga

Bostäder Den senaste månaden gick priserna i riket på bostadsrätter upp med en procent medan de var oförändrade på villor. Årstakten har ökat något för bostadsrätter till plus åtta procent, medan villorna står kvar på plus nio procent.