Image
Norconsult bygger ljudbild på nya Masthuggskajen.

Norconsult bygger ljudbild på nya Masthuggskajen

Energi/miljö Under senare år har så kallad soundscaping, det vill säga kvalitetsfrågor kopplat till ljudmiljö på allmän plats, blivit allt viktigare för akustiker. Fokus ligger på att få till en funktionsanpassad ljudmiljö på samma sätt som man jobbar med arkitektur.
– Det handlar inte bara om decibelgränser utan också om hur det låter och om det passar med omgivningarna, säger Clas Torehammar, seniorkonsult i akustik på Norconsult.


Johanna Olofsson, hållbarhetschef på Diös, och Pelle Tunell, vd på Plant.

Diös skriver ramavtal med Plant

Energi/miljö Diös har undertecknat ett ramavtal med Plant, som därmed kommer att utföra flera klimatberäkningar på Diös byggprojekt framöver för att minska deras klimatpåverkan. Diös har som klimatmål framöver att halvera sina koldioxidutsläpp till 2030.


Andreas Zwahlen, vd AZ Design.

Vill se mer hållbar möbelåteranvändning på kontoren

Energi/miljö AZ Design lanserar nu ett initiativ som möjliggör för företag att återbruka sina befintliga kontorsmöbler. Deras koncept inkluderar möbeltapetsering, möbellackering och snickeri och riktar siktet mot en cirkulär ekonomi. Fastighetssverige har pratat med vd och grundare Andreas Zwahlen.


Arninge centrum, som ägs av Genesta, ingår i energiprojektet.

Genesta satsar på batterier i samarbete med Stockholm Exergi

Energi/miljö Genesta tar ytterligare steg in i framtidens hållbara energilösningar och satsar på fastighetsbatterier vid flera av sina fastigheter. I samarbete med energibolaget Stockholm Exergi ska Genesta med den innovativa batterilösningen bidra till att balansera elsystemet.


Kvarteret Docenten i Uppsala.

Ny teknik nästan halverar energianvändningen i flerbostadshus

Energi/miljö Myndighetskravet för energiförbrukningen i nybyggda flerbostadshus kan nästan halveras med hjälp av ny teknik och kvalitetssäkrade byggmetoder. Det visar energideklarationen för SKBs nya fastighet i Uppsala som använder 42 procent mindre energi än kravet. Fastighetssverige har pratat med fastighetsutvecklingschef Johan Jarding.


Anna Ryberg Ågren och Svenskt Trä har en tydlig bild av vad klimatneutralt byggande betyder.

Svenskt Trä: “Näringslivet gör sitt – politiken behöver steppa upp"

Energi/miljö Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Därför införs nu gränsvärden för byggnaders klimatutsläpp, för att på så sätt styra byggsektorn mot målet. För Europas del är siktet inställt på klimatneutralitet 2045. Men frågan är vad att bygga klimatneutralt betyder – och om det ens är möjligt? Anna Ryberg Ågren, direktör på Svenskt Trä, är klar över sin definition av begreppet.


Matthias Kettelhoit, Logicenters.

Logistik och lager – ett segment i förändring

Energi/miljö Som Fastighetssveriges läsare vet träffade vi Matthias Kettelhoit för en pratstund under Almedalen. För några dagar sedan presenterade vi hans beskrivning av Logicenters resa och föutsättnngarna som behövs för byggandet av lagerfastigheter. Idag gör han en framtidsspaning av logistikens framtid och hur branschen behöver förändras.


Maria Wetterstrand talade på Kapitalmarknadsdagarna i Båstad.

Maria Wetterstrand om fastighetsbranschen: "Jag är så trött på goda exempel"

Energi/miljö Maria Wetterstrand talade under tisdagen på Kaptialmarknadsdagarna i Båstad. Hennes anförande hade rubriken "bra men inte tillräckligt – hur kan fastighetsbranschen lyfta sitt hållbarhetsarbete ytterligare ett snäpp?" och innehöll en del ros till branschen – men mest ris. Omställningen till en grön och hållbar fastighetsbransch måste gå fortare säger hon.


Utvecklingsprojektet ”Cirkulär och värdeskapande fastighetsutveckling för en resurseffektiv bygg- och fastighetsbransch över tid” sätter i gång omgående och kommer att pågå i två år.

Link Arkitektur, LTH och Vasakronan får utvecklingsstöd för cirkulär fastighetsutveckling

Energi/miljö Vinnova har beviljat drygt två miljoner i medel för ett utvecklingsprojekt med syftet att öka fokus på cirkulär design och cirkulärt byggande i tidiga skeden av en stads- och projektutvecklingsprocess. Projektet genomförs av LINK Arkitektur i samarbete med Lunds Tekniska Högskola och Vasakronan.


Emelie Persson Lindqvist, chef hållbar finansiering i Handelsbanken.

Hållbarhetsexperten: 80 procent av svenska fastigheter kan behöva renoveras

Energi/miljö – Fastighetsägare behöver planera för stora investeringar och hårdare hållbarhetskrav de kommande åren. De bolag som ställer om kommer ha en konkurrensfördel, säger Emelie Persson Lindqvist, chef hållbar finansiering i Handelsbanken.


Grönska i stadskärnan ligger högts på invånarnas önskelista i White Arkitekters undersökning.

White: Grönt efterfrågas mest i stadskärnan

Energi/miljö White Arkitekters nysläppta rapport Den hållbara staden visar att det svenskarna vill ha mer av i stadskärnan är: grönska. Goda shoppingmöjligheter och fler butiker är inte lika viktigt. Gustav Fornwall, planarkitekt på White, ser ett trendbrott:
– Grönska har seglat upp som något vi inte kan ta för givet.


Flera av partierna tycker att det finns anledning att se över presumtionshyran.

Ett år sen hovrättsdomen om presumtionshyror – här är partiernas ståndpunkt idag

Juridik 8 juni förra året föll en dom i hovrätten där man fastslog en slags modell för hur hyresökningen av nyproducerade hyresrätter skulle sättas. En dom som fått många aktörer i branschen att ropa efter lagstiftning som kan riva upp domslutet. Fastighetssverige har kartlagt var riksdagspartierna står i frågan.


Fastighetsägare är den som har åtgärdsansvaret om boende upplever måsarna som ett problem.

Fastighetsägarens ansvar när måsarna tar över taken

Energi/miljö Den som tycker att måsarna på våra gator blivit fler, mer högljudda och mer aggressiva har rätt. Nu börjar nämligen häckningsperioden för dessa fåglar och de blir mer synliga i våra stadsmiljöer. För ornitologer är de skriande fjäderfäna ett tecken på biologisk mångfald – men för andra är måsarna ett problem. Och det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda det.


Hovrätten i Malmö, Flundran 2.

Hovrätten i Malmö rustas med hjälp av AI

Energi/miljö Malmö hovrätt utrustas med Myrspovens myCoreAI för att vara redo för ökad användning samtidigt som miljöavtrycket minskas.


Ljust innertak, inomhusmiljö

Ny tankesmedja sprider kunskap om inomhusmiljö

Energi/miljö De senaste åren har luft och miljö inomhus blivit mer uppmärksammad bland allmänheten. Vi tillbringar nästan 90 procent av vår tid inomhus och borde sålunda ta reda på lite mer om hur det klimatet påverkar oss. Just detta ska tankesmedjan Swegon Air Academy Think Tank syssla med.


Bostadsrättsföreningen Smyrna på Gärdet i Stockholm får en hyreschock av Statens fastighetsverk.

Brf får över 160 procent i hyreshöjning: "Folk har redan börjat flytta"

Bostäder Bostadsrättsföreningen Smyrna på Gärdet i Stockholm har fram tills nu betalat en årlig hyra på 1,9 miljoner kronor. Statens fastighetsverk, som äger marken, vill tredubbla hyran vilket lett till en långdragen tvist i Mark- och miljööverdomstolen. En tvist som Smyrna nu verkar ha förlorat.


Det är om detta det tvistas: spannmål som blir till bröd.

Brödbråk när Pågen bygger nytt bageri – på jordbruksmark

Energi/miljö Pågens nya industribageri i Landskrona är tänkt att ge orten 200 nya jobb. Men bageriet kommer att byggas på det som, fram till nu, varit jordbruksmark på en av världens mest bördiga platser. Något som sticker i ögonen på traktens bönder, som är de som ska leverera spannmålet som blir till Pågens bröd.


Svensk Byggtjänsts nya ordförande, Cecilia Granath.

Svensk Byggtjänsts nya ordförande: "Just nu jobbar vi i stuprör"

Energi/miljö Cecilia Granath, vd på Tyréns Sverige, valdes i veckan som gick till ny ordförande för Svensk Byggtjänst och ersätter därmed Ingela Lindh som innehaft positionen sedan april 2019. Fastighetssverige passade på att känna den tillträdande ordföranden på pulsen.


Klimatpositiva grannskap vill ta ett helhetsgrepp om byggandets utsläpp.

Klimatpositiva grannskap med hela området i fokus

Energi/miljö I Sverige planeras det just nu för en rad nya stadsdelar med målsättningen att bli klimatneutrala eller till och med klimatpositiva när de står klara. Men hur vet man att en stadsdel verkligen blir klimatneutral? Hur ska man, till exempel, räkna ut och följa upp utsläpp? Det här ska projektet Klimatpositiva grannskap ta reda på.


Återbruk ska integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter.

Smartare återbruk genom nytt Vinnova-projekt

Energi/miljö Bygg- och fastighetssektorn är långt från cirkulär i dagsläget. För att minska klimatutsläpp och resursförbrukning behöver nya arbetssätt och återbruk komma på plats. Det här ska ett så kallat Vinnovaprojekt ta itu med. Fastighetssverige har talat med två av de ansvariga, Sandra Moberg på IVL Svenska Miljöinstitutet och Maja Lindborg på Kaminsky Arkitekter.