Image

JM först i Norden med Svanenmärkning

Energi/miljö Alla JM:s egna bostäder som byggs i alla koncernens länder ska hädanefter miljömärkas med Svanen. JM blir därmed först i Norden med denna typ av miljömärkning.


Ventilation i topp när det gäller renoveringsbehov av tekniska investeringar

Energi/miljö Privata och kommunala bostadsbolag har som målsättning att minska sin energianvändning med i genomsnitt tio procent under den närmaste femårsperioden. Högst renoveringsbehov finns inom ventilation.


Apoteas nya logistikcenter får Sveriges största solcellstak

Energi/miljö Apotea.se bygger nytt logistikcenter i Morgongåva. Byggnaden förses med landets största solcellsanläggning på tak, motsvarande fem fotbollsplaner. Anläggningen blir helt koldioxidneutral och kommer att generera överskottsel som kan säljas vidare. 


Gavlegårdarna sparar genom temperaturmätning och styrning

Energi/miljö Gävles kommunala fastighetsbolag Gavlegårdarna började 2015 med tempmätning av sitt bestånd på 14.500 lägenheter och har nu installerat givare i nästan alla lägenheter. I kombination med styrning på innetemp har det resulterat i minskade uppvärmningskostnader med 2 – 2,5 miljoner kronor per år.


IVL rekryterar Åsa Romson

Karriär IVL Svenska Miljöinstitutet förstärker inom hållbar stadsutveckling och rekryterar Åsa Romson, före detta klimat- och miljöminister och språkrör för Miljöpartiet.


Nu släpps Breeam-SE 2017

Energi/miljö Sweden Green Building Council släpper nu en ny version av manualen för Breeam-SE.


Ska driva informationscentrum för hållbart byggande

Energi/miljö Svensk Byggtjänst ska på uppdrag av Boverket upprätta och driva Informationscentrum för hållbart byggande. Syftet med Informationscentrum är att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation.


Så blev Castellum hållbarast i branschen

Energi/miljö Castellums hållbarhetsarbete fortsätter att uppmärksammas internationellt. Hållbarhetschefen Filip Elland berättar om nycklarna till framgångarna.


Smarta städer kan värma sig själva

Energi/miljö Varje år slösas stora mängder energi bort. Det nya EU-projektet Reuseheat, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, ska demonstrera fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna de outnyttjade värmeflödena som finns i stadsmiljöer. Det handlar om värme från till exempel tunnelbanesystem och avloppsvatten som nu ska kunna användas i bostadshus och kontor.


”Måste renovera mer och snabbare”

Energi/miljö Hur kan man energispara i befintliga fastigheter? På IVL och Chalmers i Göteborg har man kartlagt samtliga flerbostadshus i rikets andra stad. Här är den typen av fastigheter som kräver störst renoveringsbehov, och det är syftet till undersökningen.


Tillsammans för en hållbar stad

Energi/miljö När Göteborgs enorma stadsutvecklingsplaner ska förverkligas är Göteborg Energi med och utvecklar den hållbara staden. Ett av målen är att all fjärrvärme och fjärrkyla i staden ska vara fossilfri år 2030.
- Genom att arbeta tillsammans med våra kunder kan vi nå dit. De allra flesta inom bygg- och fastighetssektorn är väldigt drivande i energifrågorna, säger Anna Honnér, försäljnings- och marknadsdirektör på Göteborg Energi.


Över 1 000 byggnader certifierade i Miljöbyggnad

Energi/miljö Det finns nu fler än 1 000 certifierade byggnader i Miljöbyggnad. Systemet, som togs i drift 2011, har vuxit starkt de senaste åren.


Tio procent av Slättös p-platser blir laddstationer

Energi/miljö Slättö och Vattenfall inleder ett samarbete som innebär att inom fem år kommer 15 tillväxtstäder att ha utrustats med 500 nya laddpunkter anslutna till laddnätverket In Charge.


Nordomatic skapar automationslösning i nytt landmärke

Energi/miljö Nordomatic har fått förtroendet av Peab och Fabege att via totalentreprenad leverera en smart automationslösning vid nybyggnationen av en 20 000 kvadratmeter stor kontorsfastighet i Solna.


Elnätsavgifterna fortsätter att öka

Energi/miljö Elnätsavgifterna har i genomsnitt ökat med 7,5 procent sedan 2016. Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med nära 25 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.


Stockholmshem bygger Stockholms första plusenergihus

Energi/miljö Nu startar bygget av Stockholms första flerfamiljshus som ska generera mer energi än vad de gör av med - två plusenergihus med 43 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden.


Nu invigs Smart City Sweden

Energi/miljö Den 8 maj invigs Smart City Sweden – den nationella export- och investeringsplattformen för smarta och hållbara städer. Hammarby sjöstad blir skyltfönster och mötesplats för satsningen som ska visa upp hela Sveriges klimat- och miljöteknikföretag.


Björn Gustafsson, ansvarig för stadsutveckling på Göteborg Energi.

Lyfter stadsutveckling under mark

Göteborg Förutom att vara Västsveriges ledande energibolag vill Göteborg Energi även vara en självklar del i stadsutvecklingsprocessen. Bolaget har nyligen lanserat begreppet ”stadsutveckling under mark” och även skapat ett diskussionsforum kring de här frågorna.
- Stadsutveckling under mark är en förutsättning för stadsutveckling över mark, konstaterar Björn Gustafsson, programansvarig för stadsutveckling på Göteborg Energi.


Hållbarhet + kommunikation = sant

Energi/miljö Kommunikatören Malin Pellborn är nyrekryterad hållbarhetschef på SBAB. Här berättar hon om hur hennes kombinationsroll fungerar, och vad hennes fokus blir.


AMF Fastigheter satsar på solenergi

Energi/miljö AMF Fastigheter har installerat solceller i åtta fastigheter som ett led i en satsning på förnyelsebar energi. Energin från solcellerna kommer bland annat att driva hissar och belysning.