Image
Karina Antin och Johan Knaust.
Karina Antin och Johan Knaust. Bild: K2A Fastigheter

K2A:s nya mål: Ska vara klimatpositivt 2027

Energi/miljö K2A Fastigheter har fattat beslut om att anta ett nytt klimatmål som innebär att K2A:s hela värdekedja ska vara klimatpositiv redan 2027.
Publicerad den 20 September 2021

K2A har sedan starten av bolaget 2013 byggt bostäder i svenskt certifierat trä – ett material med låg klimatpåverkan och som lagrar koldioxid. 85 procent av K2A:s förvaltningsobjekt är byggda de senaste sex åren vilket innebär att byggnaderna är energieffektiva med den modernaste tekniken för klimatoptimerad drift.

Hållbarhetsfrågan har alltid varit en integrerad del av K2A:s hela värdekedja vilket bland annat resulterat i att K2A som första bolag i världen lanserat ett ramverk för gröna aktier.

K2A blir därmed det första fastighetsbolaget i Sverige med ett så pass offensivt klimatmål. Målet innebär både att K2A ska bli klimatpositiva i hela företagets verksamhet, det vill säga att K2A ska reducera mer växthusgaser än bolagets aktiviteter genererar, och därmed lyckats anpassaverksamheten redan tre år innan 2030 då både Parisavtalet och Sveriges miljömål om halverade utsläpp ska vara uppfyllda.

– Vi har redan kommit långt i vårt hållbarhetsarbete men genom att sätta detta offensiva mål tar vi nu nästa steg i vårt arbete med att förstärka positionen som det gröna fastighetsbolaget. Vi vill bli Sveriges första klimatpositiva fastighetsbolag och dit tänker vi nå redan 2027. Den avgörande anledningen till att vi kan sätta detta mål är att vi redan vid starten 2013 satsade på ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten, vilket nu gör att vi inte behöver ställa om verksamheten utan bara trimma våra processer, säger Johan Knaust, vd för K2A.

Målsättningen är att hela K2A:s värdekedja ska vara klimatpositiv senast vid utgången av 2027 – från produktion av lägenheter till hållbar förvaltning av fastigheterna. K2A:s långsiktiga mål är att bolaget ska ha nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären, det vill säga inget behov av klimatkompensation.

– Det är av största vikt att fastighetsbranschen anstränger sig för att uppnå stora utsläppsminskningar och därmed minska klimatpåverkan. Branschen behöver accelerera klimatarbetet och här vill K2A ligga i framkant. Den senaste IPCC-rapportens budskap är tydligt, vi måste tillsammans minska utsläppen mycket och snabbt, och därför har vi inte tid att vänta utan behöver agera nu. Det kommer K2A göra genom att fortsätta bygga i trä och återbruka material, fortsätta klimatoptimera vår verksamhet och arbeta strategiskt med cirkuläritet, säger Karina Antin, hållbarhetschef på K2A.

2013–2021
K2A har sedan starten 2013:
• Byggt samtliga nyproducerade lägenheter, som utvecklats i egen regi, i svenskt trä
• Hållbarhetsfrågan har alltid varit en viktig del av K2A:s verksamhet
• Första bolag i Sverige med Svanenmärkta flerbostadshus med trästomme
• Första gröna företagslånet i Sverige
• Första bolaget i världen med gröna aktier
• Först i Sverige med att klimatriskinventera hela fastighetsbeståndet
• K2A tillhörde de fyra bolag vars aktier var först ut att erhålla grön märkning enligt Nasdaq Green Equity Designation

2021–2027
K2A:s fortsatta väg:
• Fortsätta använda trä som byggnadsmaterial i nyproducerade bostäder
• Fortsätta arbetet med en klimateffektiv nyproduktionsprocess
• Energioptimera befintligt bestånd
• Investera ytterligare i fastighetsnära förnybar energi
• Ha fossilfria transporter i hela värdekedjan
• Arbeta strategiskt med cirkuläritet i K2A:s byggnader och därmed undvika utsläpp i slutet av byggnadernas livslängd
• Samarbeta med nyckelaktörer för att öka omställningstakten i branschen

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige