Image
Caroline Ödin, energistrateg på Fabege.

Fabege: Halverad energianvändning sedan 2005

Energi/miljö Sveriges långsiktiga inriktning för svensk energipolitik, Energiöverenskommelsen, fastställer ett mål på 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005. Fabege uppnådde en faktisk sänkning av energianvändningen för hela förvaltningsbeståndet om 49 procent redan 2018 och fortsätter nu effektiviseringsarbetet ytterligare.


Måns Norlin.

"Det är framtidens olja"

Energi/miljö Måns Norlin, chef för innovationer och hållbar samhällsplanering på WSP, berättar för Fastighetssverige om framtidens hårdvaluta och hur branschen ska tänka i digitaliseringen.


Huset där sopnedkastet får nytt liv med solenergi

Energi/miljö En gång i tiden var HSB först med de då så innovativa sopnedkasten. Nu får de nytt liv i Kortedala där HSB Göteborg testar en ny lösning för att installera solceller. Genom att dra kablar genom de gamla sopnedkasten i byggnaden kan installationen både förenklas och effektiviseras.


Kerstin Lindberg Göransson.

Akademiska Hus ska bli klimatneutrala

Energi/miljö Akademiska Hus höjer nu ribban rejält för sitt hållbarhetsarbete genom att besluta om en nollvision för klimatavtrycket. Visionen ska uppnås genom en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift till 2025 och en klimatneutral projektverksamhet till 2045.


Peter Olausson

SBB:s miljösatsning – en solklar vinst

Energi/miljö SBB satsar på solpaneler och värmepumpar i Motala. Peter Olausson, bostadschef på SBB, berättar mer om miljösatsningen som ska minska koldioxidutsläppen med 75 procent.


Ett pilotprojekt visade att energikostnaderna med enkla åtgärder kunde minska med 13 procent.

Logicenters och ÅF i klimatsatsning

Energi/miljö Tillsammans med ÅF har Logicenters inlett en satsning för att hjälpa kunder och samarbetspartners att bli mer energismarta. Ett nyligen avslutat pilotprojekt visade att kostnaderna kunde sänkas med 13 procent genom enkla åtgärder.


Per Bolund.

Per Bolund ny bostadsminister

Sverige Miljöpartiets Per Bolund har utsetts till ny bostadsminister och biträdande finansminister, samtidigt som han behåller posten som finansmarknadsminister, i Stefan Löfvens regeringsbildning. Han efterträder partikollegan Peter Eriksson på posten som bostadsminister.


Johan Hallgren Madsen

Logicenters investerar i stort solcellsprojekt

Energi/miljö Logicenters introducerar sitt första solcellsprojekt med byggstart våren 2019. Projektet innebär installation av fem solcellssystem på fem av Logicenters fastigheter runt om i Danmark och blir Logicenters största miljöinvestering hittills.


Peab och Veidekke testar solcellsfasader

Energi/miljö Soltech Energy har nu tecknat sina två första avtal i Sverige och i Norge för det nya fasadsystemet Soltech Facade till det sammanlagda ordervärdet om cirka 1,5 miljoner kronor.


Zero Sun: Soldriven villa möjlig även där solen lyser med sin frånvaro

Energi/miljö Energiprojektet Zero Sun i Skellefteå är i full gång. Till våren ska huset stå klart och med årets första solstrålar påbörja den egna uppladdningen av solenergi.


Svenska Hus storsatsar på solceller

Energi/miljö Svenska Hus installerar solceller på sin fastighet Instrumentfabriken i Stockholm. Bolaget har tidigare satsat på egenproducerad el och bland annat investerat i två solparker utanför Göteborg. Svenska Hus undersöker också på vilka övriga fastigheter solceller kan installeras.


Castellums klimatmål godkänt av SBT

Energi/miljö Castellum har som första fastighetsbolag i Norden fått sitt klimatmål godkänt av initiativet Science Based Targets (SBT). Castellums mål är att till 2030 uppnå 100 procent klimatneutralitet från verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och de nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige.


Diös satsar på elbilar.

Diös utvecklar infrastruktur för elbilar

Energi/miljö Med start i höst kommer Diös tillsammans med Vattenfall att samarbeta gällande utveckling av infrastruktur för elbilar i Diös tio prioriterade tillväxtstäder från Gävle till Luleå. Satsningen bygger på Vattenfalls lösning InCharge och innebär att cirka 700 laddplatser kommer att etableras på lättillgängliga platser under en period av tre år.


Riksbyggen inför solceller som standard

Energi/miljö Riksbyggen inför ny solcellsanläggningar som standard i både hyres- som bostadsrätter i kommande projekt.


Ny miljöcertifiering för klimatneutrala byggnader

Energi/miljö Sweden Green Building Council släpper nu pilotversionen av NollCO2, en världsunik miljöcertifiering för klimatneutrala byggnader.


Betongbranschen slår tillbaka: "Peter Erikssons träbyggnadsstrategi är upprörande"

Energi/miljö Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong är upprörd över bostadsminister Peter Erikssons massiva stöd till trä som byggmaterial. "Upprörande att höra bostadsministern göra så generella och svepande uttalande som helt saknar vetenskapligt stöd"


Regeringen vill se ökat träbyggande

Energi/miljö Regeringen vill se ett ökat byggande av flerfamiljshus i trä. Därför har beslut fattats om en Inriktning för träbyggande där ett antal insatsområden pekas ut. Det handlar om förstärkt samverkan, kunskaps- och kompetenshöjning, forskning, utveckling och innovation samt exportfrämjande insatser.

Betongbranschen slår tillbaka: "Peter Erikssons träbyggnadsstrategi är upprörande"

Energi/miljö Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong är upprörd över bostadsminister Peter Erikssons massiva stöd till trä som byggmaterial. "Upprörande att höra bostadsministern göra så generella och svepande uttalande som helt saknar vetenskapligt stöd"


Trähusbyggandet förstärks när K2A klarar Svanens krav

Energi/miljö K2A Fastigheter blir Svanenmärkt – det är första gången som en tillverkare av prefabricerade lägenheter med stomme av trä klarar Svanens krav för hus.


Castellums Stockholmskontor Well-certifieras

Energi/miljö Castellum är först i Sverige att certifiera ett kontor enligt The International Well Building Standard nivå Guld.


Så ska Wallenstam lyfta miljöarbetet – nya chefen berättar

Karriär För Fastighetssverige berättar Wallenstams nya hållbarhetschef Karin Mizgalski om visionen för bolagets hållbarhetsarbete i framtiden. "Det ska bli en egen del av verksamheten", säger hon.