Image
Eric Bergström, vd för Regio.

Regio förvärvar hotellprojekt vid Liseberg

Transaktioner Fastighets AB Regio har förvärvat en fastighet invid Liseberg i Göteborg tillsammans med bolagets lokala partner Grandab Management AB, med avsikt att uppföra ett nytt hotell om cirka 215 rum. I samband med förvärvet har ett 20-årigt hyresavtal tecknats med Svenska Stadshotell AB.


Anja Lindström.

Grandab köper i Göteborg och Kungsbacka

Transaktioner Grandab Fastigheter II köper drygt 12 000 kvadratmeter.


Göteborg.

Grandab köper i Gamlestaden

Transaktioner Grandab Fastigheter II köper 3 000 kvadratmeter i Gamlestaden i Göteborg.


Mikael Hasselberg, partner på Grandab.

Revcap och Grandab bildar nytt bolag – köper industrifastigheter

Bolag Revcap och Grandab har sedan tidigare bolaget Grandab Fastigheter. Parterna tar nu nästa steg och bildar Grandab Fastigheter II. Grandab Fastigheter II skall förvärva, utveckla och förvalta logistik, lager och lätt industri i och kring Göteborg och kompletterar därmed Grandab Fastigheter som har fokus på bostadsutveckling, kontorsfastigheter och handel.


Visionsbild över Grötöprojektet.

Grandab och Profura köper på Grötö

Transaktioner Grandab och Profura köper två fastigheter för utveckling på Grötö i Göteborgs norra skärgård.


Mikael Hasselberg

Profura blir delägare i Grandab

Bolag Profura Fastigheter har i december 2020 förvärvat 25 procent av andelarna i Grandab Management, via en riktad nyemission.


Nya på Grandab: Sebastian Engström, Alexander Bollman och Lukas Danielsson.

Grandab nyanställer förvaltartrio

Karriär Grandab anställer tre förvaltare, bland annat en från Balder.


Göteborg.

Regio hyr ut 13 000 kvadratmeter i Göteborg

Uthyrning Regio har i ett nära samarbete med Grandab tecknat hyresavtal avseende cirka 13 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i Göteborgsområdet.


Carl Petre.

"Jättepotential få ner vakanserna"

Bolag Grandab är lokal samarbetspartner till Regio. Carl Petre, partner på Grandab, beskriver för Fastighetssverige om det jättearbete som nu ligger framför dem vad gäller att få ner vakanserna i det stora Mölndalsbeståndet. Han beskriver potentialen i området.


Markus Engström och Vera Martinsson går till Grandab.

Grandab tar in ny partner och rekryterar

Karriär Markus Engström går in som partner i Grandab Management, som även rekryterar Vera Martinsson som kommersiell förvaltare.


Grandab Fastigheter köper i Göteborg.

Grandab Fastigheter köper i Göteborg

Transaktioner Grandab Fastigheter köper 3 400 kvadratmeter kontor och lätt industri i Göteborg.


Johanneberg 15:32

Grandab och Profura köper av Wallenstam

Transaktioner Förvärvar vakant kontorsfastighet i centrala Göteborg.


Grandab, med Mikael Hasselberg som partner, säljer sin del av Novi Real Estate till Gullringsbo, med Erika Hellman som vd.

Grandab säljer sin Novi-andel till Gullringsbo

Bolag Gullringsbo Egendomar utökar sitt ägande i Novi Real Estate genom att förvärva Grandabs innehav i bolaget. Efter affären äger Gullringsbo 70 procent av aktierna. Resterande aktier innehas av ett antal nyckelmedarbetare.


Revcap och Grandab bildar nytt bolag – förvärvar direkt

Bolag Revcap och Grandab har tillsammans bildat bolaget Grandab Fastigheter som skall förvärva, utveckla och förvalta kontor, logistik, lätt industri och retail fastigheter i och kring Göteborg. Bolaget har även gjort sitt första förvärv.


Grandab säljer i Uddevalla.

Grandab säljer till Digiled i Uddevalla

Transaktioner Grandab säljer fastigheterna Bulten 4 och Bulten 5 i Dyrstens industriområde, Uddevalla, till privatägda Digiled Fastighets AB.


Grandab säljer till Sigillet i centrala Göteborg

Transaktioner Grandab har tillsammans med investerare sålt fastigheten Nordstaden 13:7 på Norra Hamngatan 4 i Göteborg till Sigillet Fastighets AB.


Ny ordförande i Grandab

Bolag En känd göteborgsk fastighetsprofil blir ny styrelseordförande i Grandab Management, som bland annat är delägare i Novi Real Estate.


Här är ägarna bakom SEB Trygg Liv-förvaltaren

Bolag Novi Real Estate AB är namnet på det nya förvaltningsbolaget som fick det stora SEB Trygg Liv-uppdraget.
Nu offentliggörs vilka som är ägarna bakom bolaget.


Nytt bolag tar över SEB Trygg Liv-uppdraget

Bolag Ett nystartat svenskt bolag tar över ett av Sveriges största förvaltningsuppdrag.


SEB Trygg Liv hyr ut i centrala Göteborg

Uthyrning Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv har tillsammans med Aberdeen och Grandab Management tecknat avtal om sammanlagt 4 500 kvadratmeter i fastigheten Inom Vallgraven 52:5. Nya hyresgäster är BDO, Floatel samt Kriminalvården.