Image
Ica Fastigheter köper ut Första AP-Fonden ur Secore.

Ica Fastigheter köper ut AP1 från Secore

Transaktioner Ica Fastigheter köper ut hälftenägaren Första AP-Fonden ur Secore Fastigheter AB. Bolagets underliggande fastighetsvärde är cirka tre miljarder kronor.


Pensionsfond säljer hela innehavet i noterat miljardbolag

Bolag Första AP-fonden har sålt hela sitt innehav på 7,9 procent i det noterade fastighetsbolaget.


Kristin Magnusson Bernard.

Ny ledamot i Vasakronans styrelse

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 15 januari valdes Kristin Magnusson Bernard in som ordinarie styrelseledamot i styrelsen för Vasakronan.


Magnus Andersson, vd Aros Bostad.

Här är Aros plan efter nya storägarens inträde

Bolag Första AP-fonden har gått in som ny storägare i Aros Bostad och tillför samtidigt 150 miljoner kronor i nytt kapital till bostadsutvecklaren. Fastighetssverige berättar nu mer om Aros planer.


Johan Magnusson.

Nya representanter för Första AP-fonden i Willhems respektive Vasakronans styrelser

Bolag Första AP-fonden ersätter avskedade vd:n Johan Magnusson med nya representanter i Willhems och Vasakronans styrelse.


Johan A Gustavsson, ordförande för Aros Bostad.

Första AP-fonden ny storägare i Aros Bostad

Bolag Aros Bostad tar in 150 miljoner kronor från Första AP-fonden i en nyemission. Affären motsvarar ett totalt värde på bolaget på 1 100 miljoner kronor. Första AP-fonden köper även befintliga aktier av Aros Bostads huvudägare och äger efter affärerna 19,8 procent av stamaktierna och 19,5 procent av rösterna i bolaget.


AP1 i finsk JV-satsning – miljardköper

Transaktioner Agora Kiinteistöt, ett joint venture med bland andra Första AP-fonden, köper tio retailfastigheter i Finland för 160 miljoner euro, motsvarande cirka 1 560 miljoner kronor.


Ica Fastigheter miljardsäljer till Secore

Transaktioner Ica Fastigheter säljer tolv butiksfastigheter till Secore Fastigheter – ett samägt bolag av Första AP-fonden och Ica Fastigheter. Fastigheternas sammanlagda yta uppgår till cirka
38 400 kvadratmeter med Ica och Apotek Hjärtat som största hyresgäster.  


Cityhold bildar bolag
med internationell aktör

Bolag Cityhold bildar ett nytt samägt bolag med en stor internationell fastighetsaktör. Värdet i kontorsportföljen ska uppgå till cirka 38 miljarder kronor. Och man siktar på att investera 19 miljarder kronor de kommande tre åren.


Nytt svenskt storbolag bildat – siktar på Europa

Bolag Två stora investerare bildar ett nytt bolag för europeiska fastighetsinvesteringar.
Bolaget har 500 miljoner euro (motsvarande 4,5 miljarder kronor) i eget kapital.