Image

Cityhold bildar bolag med internationell aktör

Bolag Cityhold och TIAA-CREEF bildar ett nytt samägt bolag för att skapa en ledande europeisk plattform för investeringar i kontorsfastigheter med en kontorsportfölj på cirka 38 miljarder kronor. TH Real Estate, som har etablerat plattformen för det samägda bolaget, ska sköta förvaltningen av bolaget och tillhandahålla investerings- och kapitalförvaltningstjänster.
Publicerad den 26 Augusti 2015
Johan Åström. Bild: TIAA-CREF
Johan Åström. Eva Halvarsson. Bild: Andra AP-fonden
Eva Halvarsson. Johan Magnusson. Bild: Första AP-fonden
Johan Magnusson.

De fastigheter som redan ägs av TIAA General Account samt Första och Andra AP-fondens fastigheter i Cityhold Property kommer att ingå i det samägda bolaget och är värderade till cirka 21 miljarder kronor. Bolaget kommer att äga 258 000 kvadratmeter kontorsyta med bästa läge i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Den befintliga fastighetsportföljen innehåller 15 fastigheter (varav TIAA General Account bidragit med nio och Första och Andra AP-fonden med sex), bland annat 12-14 New Fetter Lane och One Kingdom Street i London, Tour Areva i Paris och Atlantic Haus i Hamburg.

Bolaget kommer att göra nya investeringar med kapital från TIAA General Account samt Första och Andra AP-fonden och siktar på investeringar om cirka 19 miljarder kronor under de kommande tre åren.

Bolaget ska i första hand inrikta sig på fastigheter med bästa läge i städer som London, Paris, München, Hamburg, Frankfurt och Berlin. Dessutom kommer bolaget i dessa städer investera i ”värdeskapande” fastigheter med utvecklingsmöjligheter vad gäller uthyrning och renovering. Nya investeringar kan också göras i städer som exempelvis Madrid och Milano.

Det nybildade bolaget, Cityhold Office Partnership, siktar på en belåningsgrad på 50 procent. TIAA-CREF kommer att äga 50 procent i bolaget medan Första och Andra AP-fonden kommer äga 25 procent vardera. Samägandet stärker det långsiktiga partnerskapet mellan TIAA-CREF och Andra AP-fonden, vilka sedan 2012 har investerat i olika fastighetsstrategier som bland annat skogsfastigheter och investeringar i jordbruksfastigheter i USA, Australien och Brasilien.

Transaktionen väntas vara avslutad i september.

- Vårt partnerskap med Första och Andra AP-fonden – likasinnade investerare som delar vår långsiktiga placeringshorisont och fokuserar på tillgångar av hög kvalitet – gör det möjligt för oss att ytterligare diversifiera TIAA:s befintliga europeiska portfölj av kommersiella fastigheter mellan tillgångar, hyresgäster och marknader samtidigt som vi breddar plattformen för våra europeiska investeringar, säger Phil McAndrews, Senior Managing Director och Chief Investment Officer på TIAA-CREF Global Real Estate.

- Vi är glada över att ha fått förtroendet att etablera denna europeiska plattform för TIAA-CREFs samt Första och Andra AP-fondens samägande av kommersiella fastigheter. I plattformen förenas marknadsledande investerings-kompetens med lokal fastighetsexpertis i en gemensam syn på värdeskapande. Vi ser fram emot att förvalta, stödja och utveckla plattformen under de närmaste åren, säger Johan Åström, Head of Investments, Sverige, TH Real Estate.

- Vi kommer att inrikta oss på centralt belägna kontorsfastigheter i Europa i städer som London, Paris, Hamburg, München, Berlin och Frankfurt, med fokus på låg risk och likvida marknader. Dessutom fokuserar bolaget på värdeskapande möjligheter på dessa marknader och stabila alternativ i andra viktiga europeiska städer i syfte att höja resultatet och skapa attraktiv riskjusterad avkastning. Vid sidan av likviditet och diversitet har marknaderna valts ut på grundval av sina långa strukturella trender, såsom demografi, teknik och hållbarhet. Vi räknar med att de ska skapa god tillväxt och leda till ökad investeringsavkastning på lång sikt, säger Jasper Gilbey, Director, General Account TH Real Estate.

- 2011 skapade vi tillsammans med Första AP-fonden bolaget Cityhold Property AB i avsikt att investera i fastigheter i större europeiska städer. Genom att slå samman Cityholds fastighetsportfölj med TIAA-CREF:s europeiska portfölj av kommersiella fastigheter har vi med framgång förbättrat och diversifierat den europeiska fastighetsportföljen, i linje med den strategi som ursprungligen fastställdes för bolaget. Med TH Real Estate får vi dessutom en samarbetspartner med avsevärd kompetens, särskilt på lokala marknader, säger Eva Halvarsson, vd Andra AP-fonden.

- Vi ser med spänning fram emot att slå samman de befintliga Cityhold-fastigheterna med dem som ägs av TIAA-CREF. Samtidigt åtar vi oss att göra fler investeringar under kommande år. Den ökade kapitalbasen stärker bolagets förmåga att göra bra långsiktiga investeringar i kommersiella fastigheter i ett antal utvalda större europeiska städer, säger Johan Magnusson, vd Första AP-fonden.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige