Image

Peter Andersson följer inte med till Diös

Karriär Peter Andersson som har lett Norrvidden sedan bolagets start 2002 följer inte med in i nya Diös, som i fredags slutligen genomförde förvärvet av Norrvidden.


Tre fastighetsbolag byter lista

Bolag Tre fastighetsbolag byter upp sig på Stockholmsbörsen den 2 januari 2012. Två tar steget upp till Large Cap och ett till Mid Cap.


Diös köper i Östersund

Transaktioner Diös köper kontors- och bostadsfastigheten Logen 6, i Östersund. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 6 000 kvadratmeter.


Diös nyemission fulltecknad

Bolag Diös nyemission där bolaget tillförs drygt 1,1 miljarder kronor är fulltecknad.


Villkoren för Diös nyemission klara

Bolag Nu är villkoren för Diös nyemission – som ska finansiera köpet av Norrvidden – klara.
För varje aktie man äger får man köpa en ny för 30 kronor.


Nollresultat för Diös

Bolag Diös redovisar ett resultat efter skatt på 0,7 miljoner kronor (43,3), vilket förklaras med negativa värdeförändringar på derivat (-45,9) (-1,0).


Diös får klartecken från Konkurrensverket

Bolag Den 22 september 2011 offentliggjorde Diös Fastigheter att de tecknat ett villkorat avtal om förvärv av Norrvidden. Då förvärvet innebär att bolaget blir största privata fastighetsägaren på den Norrländska marknaden skickades en anmälan om företagskoncentration till Konkurrensverket den 23 september 2011. De har nu kommit fram till att inga hinder föreligger.


Diös opåverkat av Norrviddens skattetvist

Juridik Diös, som nyligen köpte Norrvidden för 5,8 miljarder kronor, påverkas inte av den skattetvist som Norrvidden har hamnat i.


Norrvidden riskerar skattesmäll

Juridik Skatteverket anser att Norrvidden har ägnat sig åt skatteflykt och bolaget riskerar nu att upptaxeras med 246 miljoner kronor.


Diös fastighetschef lämnar bolaget

Karriär Diös fastighetschef Thomas Angström har slutat sin anställning. Han ska i stället ägna sig åt egen konsultverksamhet.


Norrvidden sålt

Transaktioner I våras meddelades det att Norrvidden skulle säljas. Nu är affären om 5,8 miljarder kronor klar.


Diös räntesäkrar

Bolag Diös har, mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor, valt att räntesäkra en del av låneportföljen genom ettrakt femårigt ränteswapavtal.
Avtalet har ingåtts på en räntenivå om 2,3 procent.


Diös säljer till BRF i Östersund

Transaktioner Diös säljer fastigheten Solögat 12 till en av hyresgästerna nybildad bostadsrättsförening.


En fortsatt positiv trend för Diös

Bolag De förvärv som Diös genomförde under fjärde kvartalet 2010 får nu genomslag på resultatet.


”Samtliga nyckeltal överträffar målen”

Bolag Diös redovisar en positivt första kvartalsrapport.
- Samtliga nyckeltal överträffade våra finansiella mål, säger vd Christer Sundin.


Diös intresserat av att köpa Norrvidden

Transaktioner Enligt Diös blivande ordförande Bob Persson är bolaget intresserat av att förvärva Norrvidden.


Diös säljer i Piteå

Transaktioner Diös säljer åtta fastigheter i Piteå. Köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde om 64,2 miljoner kronor.


Diös säljer vidare Alloktonfastighet

Transaktioner Diös säljer en mindre fastighet, som ingick i beståndet bolaget köpte av Allokton i Borlänge i december.


Paulsson lämnar ordförandepost i börsbolag

Bolag Erik Paulsson lämnar ett av sina uppdrag som börsordförande. Hans efterträdare är utsedd.


Uppåt för Diös

Bolag Diös resultat efter skatt för 2010 uppgick till 233,9 miljoner kronor (105,5). Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 173,9 miljoner kronor (-52,4).