Image
Björn Wellhagen.

Slopat amorteringskrav: "Goda effekter på rörligheten"

Bostäder Mäklarsamfundet välkomnar Finansinspektionens förslag att från och med den 14 april slopa amorteringskravet på bolån.
– Det är mycket välkommet att Finansinspektionen vill ge amorteringsfrihet för alla nya och gamla bolånetagare. Jag tror det kan få goda effekter på rörligheten på bostadsmarknaden, säger Björn Wellhagen, vd för Mäklarsamfundet.


”Det är lite motsägelsefullt”

Sverige Sveriges Byggindustriers näringspolitiske chef Björn Wellhagen om varför konkurserna bland byggbolag ökar – trots att det byggs som aldrig förr.


Nio av tio kommunpolitiker ser ett stort byggbehov

Bygg/Arkitektur Trots rekordhög byggtakt ökar bostadsbristen i kommunerna och enligt Boverket råder underskott på bostäder i 255 av 290 kommuner. Bilden bekräftas av tillfrågade kommunpolitiker i en ny undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Sveriges Byggindustrier.


Branschens reaktioner på budgeten

Sverige Försvårar generationsväxling i fastighetsbolag, skadliga skatter, företagarfientligt hot – här är branschens och näringslivets reaktioner på vårbudgeten som regeringen presenterade under tisdagen.


Weiss: ”Modulhus för nyanlända dyrare än Turning Torso”

Sverige Att lösa det akuta bostadsproblemet för nyanlända med tillfälliga modulhus är helt fel väg att gå, menar Evidens, Sveriges Byggindustrier och Veidekke.
- Det här skulle bli de sämsta bostäderna till de högsta kostnaderna någonsin, dyrare än att bo i än Turning Torso. Politikens uppgift är att bryta samhällsstrukturer, inte att bygga nya utanförskapsområden, säger Lennart Weiss, kommersiell chef på Veidekke.


Wellhagen: Fler frågetecken än utropstecken

Sverige Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier menar att Mehmet Kaplans utspel är otydligt och lämnar många frågetecken.


Sveriges Byggindustrier: Riksbanken saknar helhetssyn

Bostäder Sveriges Byggindustrier är djupt oroade över riksbankschefens uttalande i samband med räntesänkningen. Stefan Ingves föreslår ökade amorteringskrav, nedtrappning av räntebidragen och ett större utbud av bostäder för att minska hushållens skuldsättning.


BI om regeringsförklaringen

Sverige Sveriges Byggindustrier kommenterar Socialdemokraternas och Miljöpartiets regeringsförklaring.


BI: Förutsättningar för rationellt byggande ökar

Juridik Sveriges Byggindustrier välkomnar regeringens förslag att kommuner inte ska tillåtas ställa särskilda lokala krav på byggandet.


BI: Bra förslag som gynnar konkurrensen

Sverige Sveriges Byggindustrier välkomnar utredningens förslag som de menar ger översiktsplanen större tyngd.


”Förslagen gynnar byggare”

Juridik Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier tycker att förslagen är ett steg i rätt riktning.


Så vill BI förbättra bostadsmarknaden

Bygg Sveriges Byggindustrier träffade i går representanter från socialdepartementet och lämnade över en åtgärdslista för en fungerande bostadsmarknad.