Image

Trög start – men nu ökar transaktionerna

Sverige Årets första transaktionskvartal såg länge ut att bli en sorglig historia. Men nu börjar det rätta till sig. Den iakttagelsen gör DTZ.


Svagt sista kvartal sänkte transaktionsvolymen 2011

Sverige Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden nådde inte riktigt upp till fjolårets 106 miljarder kronor utan stannade på strax under 104 miljarder kronor. En av anledningarna var ett ovanligt svagt fjärde kvartal.


DTZ: Danskar sätter högkvalitativa handelsfastigheter på marknaden

Handel Det sägs löpande i affärspress att danska kommanditsällskap har problem och därför vill sälja sina fastigheter. Problemen har sagts bero på dålig förvaltning, hög belåning och vakansproblem. Det stämmer för en del fastigheter eller för vissa ägare av fastigheter, men DTZ konstaterar att det bara är en del av sanningen.


Svagt neråt för fastighetsinvesteringar globalt – men Norden är ett undantag

Sverige DTZ Research uppskattar att 2 150 miljarder kronor av nytt kapital kommer att finnas tillgängligt att investera i fastigheter globalt under 2012. Detta är en minskning med fyra procent jämfört med DTZ:s uppskattning från slutet av 2010. Men för Norden ser det stabilt ut.


Större intresse från internationella

Transaktioner Det internationella intresset för svenska fastigheter stiger, enligt DTZ. Under årets andra kvartal stod utländska investerare för 15 procent av förvärvsvolymen. Samma kvartal förra året var siffran fyra procent.


Kapitalet åter på väg till Europas fastighetsmarknader

Transaktioner Efter ett tapp på åtta procent under 2009 ökade den investerade fastighetsvolymen (Invested stock) i Europa år 2010 med fyra procent mätt i US-dollar. Detta enligt DTZ:s Money Into Property.
Också 2011 väntas den investerade fastighetsvolymen i Europa öka med fyra procent.
DTZ Research bedömer att det globalt sett finns ett totalt kapital på 986 miljarder US-dollar tillgängligt för investeringar i kommersiella fastigheter de närmaste tre åren.


Mycket nytt kapital till fastighetsinvesteringar

Transaktioner DTZ Research uppskattar att 329 miljarder dollar (2 086 miljarder kronor) kommer att finnas tillgängligt att investera i fastigheter globalt under 2011. Detta är en ökning med 17 procent jämfört med DTZ:s tidigare uppskattning som gjordes i mitten av 2010. Uppjusteringen beror på att det under senaste halvåret tillkommit flera nya fonder inriktade på Asien och Stillahavsområdet.