Image

CBRE rekryterar två

Bolag CBRE Asset Services har ytterligare förstärkt teamet under hösten och anställt Malin Biehl och Tanja Klinge.


CBRE förstärker

Bolag CBRE Asset Services anställer Mikael Helin som Senior Fund Reporting Manager.


CBRE expanderar inom A&T Industrial Logistics

Bolag Som ett led i CBRE:s fortsatta expansion har två personer anställts inom A&T Investor Leasing Industrial Logistics i Göteborg.


CBRE utvecklar sin verksamhet i Malmö

Bolag CBRE flyttar till Studio på Universitetsholmen i Malmö och rekryterar samtidigt Jenny Wohlfart till A&T Investor Leasing.


CBRE anställer i Göteborg

Bolag CBRE har anställt Michaela Capkova och Erik Collin som ansluter till A&T Investor Leasing i Göteborg.


Missnöje bakom CBRE-tappen

Bolag Flera profiler har lämnat CBRE på kort tid. Fastighetssverige kan avslöja att anledningen är ett missnöje bland flera anställda. Patrik Kallenvret om alla förluster – och rekryteringar: ”Anställer betydligt fler än de som slutar”.


Thomas Lindström rekryteras till CBRE

Bolag CBRE Sweden har rekryterat Thomas Lindström som executive director till capital markets. Han kommer närmast från egen verksamhet och dessförinnan som managing director och ansvarig för Norden på Carlyle Group. Samtidigt blir Mikael Fastén ny chef för capital markets.


CBRE satsar i Malmö

Bolag Som ett led i CBRE:s fortsatta expansion rekryteras Eskil Lindnér som Senior Director inom Capital Markets. Han kommer att utgå från Malmö.


CBRE Basale rekryterar vd från Vasakronan

Karriär CBRE Basale rekryterar en ny vd. Hon kommer närmast från Vasakronan.


CBRE rekryterar uthyrningschef för kontor

Karriär CBRE har rekryterat en uthyrningschef för kontor i Sverige. Hon kommer närmast från Kungsleden.


CBRE samlokaliserar till nytt kontor i Stockholm

Uthyrning Nu har CBRE flyttat till nya kontorslokaler på Jakobsbergsgatan 16 i Stockholm. De nya lokalerna rymmer även CBRE Basale, bolagets Asset Services-avdelning.


CBRE rekryterar ny vice vd

Karriär CBRE har rekryterat en ny vice vd för den svenska verksamheten. Han kommer närmast från Catella.


Hemsös chefsjurist till CBRE

Karriär CBRE har rekryterat Hemsös chefsjurist som COO.


CBRE värvar vd från DTZ

Karriär CBRE rekryterar en ny vd från DTZ. Mikael Wallgren återgår till sin gamla tjänst som vice vd.


DTZ: Ökat intresse från utlandet

Sverige I DTZ:s senaste rapport konstateras att likviditeten i Norden är stabil. Man registrerar också ett ökat intresse från utlandet.


DTZ: Starkt investerarintresse för Sverige

Sverige Globalt sett minskar det totala kapitalet till fastighetsinvesteringar men Sverige skiljer sig åt; här råder ett starkt investerarintresse med kraftig ökning av eget kapital. Det visar en ny rapport från DTZ Research.


Trög start – men nu ökar transaktionerna

Sverige Årets första transaktionskvartal såg länge ut att bli en sorglig historia. Men nu börjar det rätta till sig. Den iakttagelsen gör DTZ.


Svagt sista kvartal sänkte transaktionsvolymen 2011

Sverige Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden nådde inte riktigt upp till fjolårets 106 miljarder kronor utan stannade på strax under 104 miljarder kronor. En av anledningarna var ett ovanligt svagt fjärde kvartal.


DTZ: Danskar sätter högkvalitativa handelsfastigheter på marknaden

Handel Det sägs löpande i affärspress att danska kommanditsällskap har problem och därför vill sälja sina fastigheter. Problemen har sagts bero på dålig förvaltning, hög belåning och vakansproblem. Det stämmer för en del fastigheter eller för vissa ägare av fastigheter, men DTZ konstaterar att det bara är en del av sanningen.


Svagt neråt för fastighetsinvesteringar globalt – men Norden är ett undantag

Sverige DTZ Research uppskattar att 2 150 miljarder kronor av nytt kapital kommer att finnas tillgängligt att investera i fastigheter globalt under 2012. Detta är en minskning med fyra procent jämfört med DTZ:s uppskattning från slutet av 2010. Men för Norden ser det stabilt ut.