Image
Byggmarknadens framtid ser ljusare ut efter sommaren, menar Prognoscentret.

Prognoscentret: Stärkta utsikter för byggmarknaden efter sommaren

Ekonomi/Finansiering Sjunkande inflation, stundande räntesänkningar, ökade reallöner och stärkt sentiment bidrar till att investeringarna i byggmarknaden väntas vända uppåt under andra halvåret 2024, om än i långsam takt. Marknaden är fortsatt tudelad då bostadsbyggandet befinner sig i en kris medan lokalbyggandet håller emot bättre. Detta enligt den senaste prognosen från Prognoscentret.


Robert Boije.

SBAB vill se fem räntesäkningar från Riksbanken i år

Ekonomi/Finansiering Statliga bolånejätten SBAB anser att inflationsmålet i praktiken är uppnått och att Riksbanken kan inleda med en första räntesänkning i maj, följt av ytterligare fyra till under innevarande år.


Thomas Beyerle, Catellas globala analyschef, är en av rapportförfattarna.

Catellas senaste logistikrapport: "Första effekten av nya trenden kan mätas"

Ekonomi/Finansiering Catella släpper idag sin rapport vad gäller läget på marknaden för logistikfastigheter i Europa inklusive Sverige. De konstaterar att Sverige är den fjärde största marknaden i Europa när det kommer till transaktioner inom industriella fastigheter som logistik ingår i. Catella drar slutsatsen att logistikfastigheter fortsätter att vara det intressantaste fastighetssegmentet i Europa även framgent.


Ida Reinvalds, vd och medgrundare av bolaget Propida.

Proptech-bolaget Propida säkrar kapital

Ekonomi/Finansiering Proptech-bolaget Propida, som erbjuder en digital plattform för ärendehantering, satsar på tillväxt och tar nu in en halv miljon kronor i kapital från investerare i branschen.


S&P placerar SBB:s rating på 'watch negative'

Ekonomi/Finansiering Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings placerar SBB:s kreditbetyg CCC+ på "watch negative", vilket innebär att det kommer att bevakas med risk för ytterligare sänkning framöver.


En av de som nyligen annonserade byggstart är Klövern som är igång med 800 bostäder.

Bostadsbyggandet ökade i februari

Ekonomi/Finansiering Byggstarterna av nyproduktionsprojekt steg med 0,1 procent mellan januari och februari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 3,3 procent medan övrigt byggande sjönk med 1,5 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 3,4 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 6 procent medan Indikatorn för övrigt byggande minskat 2 procent.


Robert Boije, Annika Winsth, Mattias Persson och Jens Magnusson har alla kommenterat de senaste inflationssiffrorna från SCB.

Ekonomipanel: Storbankernas profiler eniga om storleken på första sänkningen

Ekonomi/Finansiering Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att inflationstakten gick ned under februari. Fastighetssverige har talat med en panel av makro- och chefsekonomer på några av de större bankerna som nu ger sin syn på vad inflationens nedgång har för effekt på räntan – och på fastighetsbranschen.


Fastator ställer in räntebetalningar på obligationslån.

Fastator ställer in räntebetalningar på obligationslån

Ekonomi/Finansiering Fastator meddelar att bolaget, på grund försenade transaktioner och den rådande finansiella situationen i bolaget, har beslutat att inte erlägga räntebetalningar som förfaller den 22 och 25 mars. Detta innebär att det nu finns grund för uppsägning av lånen enligt obligationsvillkoren.


Den svenska ekonomin krympte under 2023, visar SCB:s statistik.

Svaga bostadsinvesteringar dämpar den ekonomiska tillväxten

Ekonomi/Finansiering Den svenska ekonomin krympte marginellt både fjärde kvartalet och helåret 2023, visar SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. Fortsatt svaga bostadsinvesteringar tynger BNP och fjärde kvartalet fick ekonomin inte heller samma draghjälp från exporten som under tredje kvartalet.


Johan Sahlström, kreditanalytiker på Handelsbanken och Johan Edberg, aktieanalytiker på Handelsbanken.

Storbanken spår fler nedskrivningar – har svängt i synen på fastighetsbörsen

Ekonomi/Finansiering I sin senaste fastighetsrapport konstaterar Handelsbanken att fastighetssektorn nu drar en lättnadens suck när räntesänkningar närmar sig och fastighetsmarknaden börjar tina upp i förhoppning om att ekonomin mjuklandar. Samtidigt är fastighetsbörsen fortsatt volatil och Handelsbanken räknar med att fastighetsvärderingarna ska skrivas ner under ytterligare ett antal kvartal framöver. Här berättar några av bankens experter mer om sin syn på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden idag och framåt.


Catena tar in 2,1 miljarder kronor genom en riktad nyemission.

Catena tar in 2,1 miljarder genom riktad nyemission

Ekonomi/Finansiering Catena genomför en riktad nyemission om cirka 2,1 miljarder kronor före emissionskostnader. Kapitalet är tänkt att finansiera investeringsmöjligheter.


Christina Nyman.

Handelsbanken fastighetsrapport: Upptining för bostadspriser och bostadsbyggande

Ekonomi/Finansiering Bostadspriserna kommer att börjar stiga framåt sommaren och bostadsbyggandet återhämtar sig. Samtidigt väntas utländska investerare komma tillbaka till aktiemarknaden och kapitalmarknaderna blir allt mer tillgängliga för fastighetsbolagen, enligt Handelsbankens nya fastighetsrapport.
– Allt hänger på att ekonomin mjuklandar, inflationen kommer ner och Riksbanken inleder räntesänkningar. Kan det gå? Ja, vi tror det, säger Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom.


Svagt uppåt men för tidigt att tala om trendbrott. Så kan Boolis senaste boprisundersöking sammanfattas.

Bostadspriserna svagt uppåt i februari – men inget trendbrott

Ekonomi/Finansiering Bostadspriserna i Sverige steg i snitt 1,2 procent i februari, där lägenhetspriserna steg 0,9 medan huspriserna steg 1,4 procent. Det visar SBAB Booli Housing Price Index. Robert Boije, chefekonom på SBAB, menar dock att det är för tidigt att prata om ett rejält trendbrott.
– Med hänsyn tagen till hur bostadspriserna normalt brukar stiga denna period på året och andra tillfälliga effekter, pekar den underliggande trenden både i januari och februari på mer eller mindre stillastående priser.


Konkurserna nådde nya rekordnivåer under februari och byggbranchen är fortsatt särskilt drabbad.

Konkurserna på nya rekordnivåer under februari

Ekonomi/Finansiering Konkurserna fortsatte att vara på en rekordhög nivå i Sverige även under februari. Siffror från kreditupplysningsbolagen UC och Creditsafe visar på att konkurserna steg 64 respektive 62 procent under månaden, jämfört med samma period 2023. Byggbranschen sticker återigen ut och där ökade konkurserna med 84 procent jämfört med februari 2023.


Fastighetsägarnas Sverigebarometer visar att det fortsatt är ansträngd ekonomi för många fastighetsägare.

Fortsatt ansträngd ekonomi för många fastighetsägare

Ekonomi/Finansiering 2023 blev ett tufft år på fastighetsmarknaden. Höga kostnader och fallande reallöner halverade bostadsbyggandet samtidigt som handeln med fastigheter minskade med drygt 60 procent. Förväntan om lägre räntor och starkare konjunktur ger hopp om en vändning under 2024. Under tiden fortsätter många fastighetsägare att kämpa med svag lönsamhet. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer, som presenteras i dag.


Patrik Stenman tror på en mix av kommunala kreditvärden och privat framåtanda.

Finansrådgivaren: "Ofta billigare för kommuner att äga fastigheten själv"

Ekonomi/Finansiering SBB-krisen har gjort diskussionen om kommuner och regioners fastighetsinnehav till en het potatis. Många politiker vill fortfarande sälja ut delar av beståndet istället för att äga och driva fastigheterna i egen regi. Patrik Stenman, finansrådgivare på Kommuninvest, menar dock att kommuner som tror att man tjänar på att sälja fastigheter och sedan hyra dem tillbaka begår tankefel.
– Man byter ett finansiellt åtagande mot ett annat, ofta sämre alternativ ur ekonomisk aspekt.


Ilija Batljan.

Ilija Batljan Invest vill ändra villkoren för sina gröna obligationer

Ekonomi/Finansiering Investmentbolaget Ilija Batljan Invest, som ägs av tidigare SBB-vd:n Ilija Batljan, vill genom ett skriftligt förfarande få obligationsinnehavare att ge samtycke till vissa ändringar av villkoren för bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer.


Fastighetsbolaget Kvalitena bestrider konkursansökan. Bilden är av bolagets prestigefastighet på Strandvägen 5 i Stockholm.

Kvalitena begär rekonstruktion – bestrider konkursansökan

Bolag Efter beskedet att Kvalitena begärts i konkurs inleds nu en företagsrekonstruktion i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.


Höjt bolånetak skulle öka skuldsättningen hos hushållen menar Finansinspektionen.

Finansinspektionen sågar regeringens förslag om höjt bolånetak

Ekonomi/Finansiering FI har fått i uppdrag av regeringen att ta ställning till en höjning av bolånetaket från 85 procent till 90 procent. Samtidigt föreslår regeringen att avdragsrätten för lån utan säkerhet, så kallade blancolån, ska fasas ut. Bedömningen är att en höjning av bolånetaket skulle leda till en högre skuldsättning hos hushållen och en ökning av de risker som hög skuldsättning medför. Det gäller även om ränteavdragen för blancolån tas bort.


Så vill utredaren Peter Larsson att man ska stimulera bostadsbyggande i norra Sverige.

Så ska bostadsbyggandet i norr stimuleras – fyra miljarder i kapitaltillskott

Ekonomi/Finansiering Under förra veckan lämnade utredare Peter Larsson in en delrapport om hur man ska kunna stimulera bostadsbyggandet i tillväxtorterna i Västerbotten och Norrbotten. Där kommer tre förslag på just de ekonomiska förutsättningarna – Fastighetssverige har tittat närmare på förslagen.