Image
MKB ska nu ta fram en studentbostadsstrategi.

MKB tar ansvaret för studentbostäderna

Bostäder Drygt 3 200 studentbostäder på 24 000 studerande på Malmö universitet. Nu har det kommunala bostadsbolaget MKB fått i uppdrag att lägga upp strategin för att andelen studentbostäder ska växa. Men den lösningen var inte helt självklar. Fastighetssverige berättar mer.


Manfred Löfvenhaft, Anna Eriksson och Magnus Lidman från Gernandt & Danielsson advokatbyrå

"Vi fick den bästa pusselbiten på fastighetstransaktionsmarknaden"

Juridik Gernandt & Danielsson har lagt till en rejäl och viktig pusselbit. Två nya delägare i Magnus Lidman och Anna Eriksson och tillhörande team samt kunderna för fastighetstransaktioner. På så sätt kan advokatbyrån ta en ledande position på fastighetstransaktionssidan. Det berättar Manfred Löfvenhaft, Managing Partner och Magnus Lidman till Fastighetssverige.


Fredrik Salman och den fastighet Verdion nyligen förvärvade i Fosie.

Verdions tillväxtplaner för den heta Öresundsmarknaden

Bolag Verdion fortsätter sin nordiska expansion – denna gång genom ett förvärv i Malmö. Fredrik Salman, Investment Manager på Verdion, berättar för Fastighetssverige om den heta Öresundsmarknaden, hur Verdion vill växa på marknaden och om att göra fler brownfield-investeringar.


Michael Johansson är analytiker på Arctic Securities.

"De utländska investerarna vill prata om en enda sak – bostadsbyggrätter"

Bostäder Fastighetssektorn är inne i en defensiv fas men marknaden mår bättre än vad man kunde tro för ett år sedan, det menar Arctic Securities analytiker Michael Johansson som nyligen deltog på ett event anordnat av SBF Fonder. Där berättade han bland annat mer om varför bostäder kommer bli det klart starkaste segmentet på transaktionsmarknaden under resten av året och vad det är som just nu håller tillbaka islossningen på marknaden.


Det finns många ställen att bygga på i landet, menar Sveriges Kommuner och Regioners enkät.

"Det finns en hög planberedskap runt om i landet"

Bostäder I tisdags presenterade Sveriges Kommuner och Regioner resultaten av sin enkät som jämför olika aspekter av detaljplaneområdet. Undersökningen presenteras i år för femte gången och speglar åren 2022-2023. I undersökningen visas bland annat att den sammanlagda planberedskapen för bostäder i Sverige är god.
– Det är möjligt att bygga bostäder på många platser i landet, säger Love Edenborg på SKR.


Ellevios industri- och kontorsplaner (mörkblå och ljusblå volymer) i Norra Djurgårdsstaden ska bana väg för bostäder (volymen i vitt till vänster).

Ellevios industri- och kontorsplaner ska bana väg för bostäder

Bygg/Arkitektur Bolaget föreslås få en markanvisning för nybyggnad av en industribyggnad samt kontor på 7 000 kvadratmeter i Hjorthagen. Etablering är också en el i att bereda plats för framtida bebyggelse av närmare 200 bostäder. Fastighetssverige berättar mer om planerna.


SKR:s enkät visar på en viss minskning av antalet antagna detaljplaner; det är ungefär 400 färre som antagits den här mätperioden.

Antagna detaljplaner och planlagda bostäder minskar i kommunerna

Bostäder Under tisdagen presenterade Sveriges Kommuner och Regioner resultatet av 2024 års jämförelser av kommuners detaljplaneläggning och tidsåtgång. Årets resultat återspeglar kommunernas planläggningsaktivitet och tidsåtgång för åren 2022-2023 samt utvecklingen från tidigare undersökningar. Love Edenborg, ansvarig för plan- och byggfrågor på SKR, berättar om studien samt ger analys av resultatet.


Robert Boije.

SBAB:s chefsekonom: "Det talar för att inflationsspöket är besegrat"

Ekonomi/Finansiering Under ett event anordnat av SBF Fonder förklarade SBAB:s chefsekonom Robert Boije att alla de faktorerna som tidigare drev upp inflationen helt har normaliserats och de underliggande siffrorna talar nu för att inflationsspöket är besegrat. Här berättar han mer om vad detta betyder för bostadsmarknaden, både vad gäller försäljning, nyproduktion och framtida investeringar i segmentet.


Medeon Science Park.

Så vill forskarparken växa i Malmö

Bygg/Arkitektur I måndags fick Wihlborgs två nya hyresgäster till Medeon Science Park, som är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård som ägs av Malmö stad och Wihlborgs. Nu står forskningsparken inför en omfattande expansionsfas med en ny detaljplan för området som möjliggör en utökning från 30 000 till cirka 80 000 kvadratmeter för verksamheter inom life science inom några år.


Christoph Flügel, styrelseledamot i Arbireo Capital

Nytt tyskt kapital tar sig in på den nordiska marknaden

Bolag Arbireo Capital är ett oberoende investeringsbolag som framför allt verkar på den tyska fastighetsmarknaden. De har nu tagit sitt första och förmodligen inte sista steg in på den nordiska marknaden. Christoph Flügel, styrelseledamot i Arbireo Capital, säger att vi inom det närmsta året kommer att se flera transaktioner.


Malmö är en av de kommunerna där Fastighetsägarna inleder förhandlingarna redan nu.

Fastighetsägarna inleder hyresförhandlingar nu – låtsasförhandlingar menar Hyresgästföreningen

Bostäder Knappt har hyresförhandlingarna blivit klara i de många ärenden som hanterats via skiljeman i hyresnämnderna innan det att Fastighetsägarna på nytt kallar till hyresförhandlingar för 2025. Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna i Skåne, och Carl-Johan Bergström, förhandlingschef för Hyresgästföreningen, kommenterar det nya tilltaget.


Volito Fastigheter expanderar nu till Lund, berättar bolagets vd, Marie Persson.

"All kärlek vi stoppar in i våra byggprojekt ska vi ha i vår förvaltningsportfölj"

Bolag Under måndagen blev det känt att Volito Fastigheter förvärvar fastigheten Gustavshem 2 på Västerbro i Lund av Riksbyggen. Volito, som tidigare varit strikt Malmö-baserat, expanderar därmed sin verksamhet till Lund. Fastighetssverige fick en pratstund med vd Marie Persson om köpet – och företagets tillväxtresa.
– Vi är lika långsiktiga som städerna vi finns i.


Kriminalvården får en markanvisningen för ett nytt häkte i Larsboda med plats för 300 intagna.

Här vill Kriminalvården bygga nytt häkte – plats för 300 intagna

Bygg/Arkitektur Kriminalvården får en markanvisning för ett nytt häkte i Larsboda i Farsta. Stora delar av det aktuella området är idag upplåtet med arrende till Skanska och Mathem vars arrenden kommer sägas upp. Fastighetssverige berättar mer om den kommande etableringen.


Peter Saxby.

Efter Bonava-förvärvet – så ska Aeonic fortsätta växa: "Söker aktivt"

Bolag Genom ett förvärv från Bonava tar uppstickaren Aeonic ett stort steg mot sitt mål om att skapa en egen långsiktig bostadsportfölj. Bolagets vd och medgrundare Peter Saxby berättar för Fastighetssverige om det nya förvärvet, om affärsmodellen med fokus på förädling, om det långsiktiga målet om 10 000 bostäder och hur man ska nå dit.


Karta över centrala Göteborgs bebyggelse. Färgerna visar ungefär när i tiden som bebyggelsen är planerad att vara klar. (Röd = 2021), Orange = 2028, Gul = 2035-2050, Ljusblå = Projekt klara sedan 2012. Vit = Befintlig bebyggelse

Så ska framtidens Göteborg möta vattnet, stärka kärnan och läka barriärer

Bostäder Göteborg, med sina stora och omdanande projekt på fronter i staden, står inför något unik. Inte bara när det kommer till infrastrukturen, som med Västlänken. Utan också med stora stadsutvecklingsområden. Så stora att staden tillsatt en chef för stora projekt på exploateringsförvaltningen vid namn Christer Niland. Han säger att även om de nu har väldigt konkreta mål satta i en tidsram som ska följas, så är det viktigaste att inriktning, vision och strategin håller.


Efterfrågan på nybyggda hyres- och bostadsrätter fortsätter att minska i Skåne, samtidigt som det byggs mindre än vad som antas behövas relativt till befolkningsutvecklingen.

Minskad efterfrågan på nybyggda bostäder i Skåne – kostnaden bär skulden

Bostäder Efterfrågan på nybyggda hyres- och bostadsrätter fortsätter att minska i Skåne, visar Region Skånes modell för bostadsefterfrågan. Samtidigt byggs det mindre än vad som antas kommer att behövas relativt befolkningsutvecklingen. Fastighetssverige har talat med Linus Siöland, samhällsanalytiker på Region Skåne, som förklarar utvecklingen:
– Det krävs ett förbättrat konjunkturläge och ökad köpkraft över tid för att invånare ska ha råd med en nybyggd hyresrätt till marknadsmässiga villkor.


Positivt maj på fastighetsbörsen

Lista Efter ett svagare april lyckades merparten av bolagen på de två största listorna att vända utvecklingen och hamnade på grönt under maj. Här presenterar Fastighetssverige vilka som var vinnarna och förlorarna på börsen under årets femte månad.


Vd Kjell Stenudd och Anders Karlsson, bygg och projektchef för Athena Fastigheter.

Tidigare SBB-chef startar nytt bolag

Bolag I förra veckan lanserades det nya fastighetsbolaget Athena Fastigheter som har fokus på så väl hyresrätter som äldreboenden. För Fastighetssverige berättar medgrundaren och vd:n Kjell Stenudd om planerna för bolaget.


Fastigheter, kvarter och städer behöver anpassas efter klimatförändringarna.

Åsa Romson driver klimatanpassningsprojekt i Malmö tillsammans med fastighetsägare

Energi/miljö I Malmö ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Linköpings universitet tillsammans med fastighetsägare och Malmö stad testa en ny samverkansmodell för att säkra att klimatanpassning genomförs i områden som redan är byggda. Fastighetssverige har pratat med Åsa Romson, forskare på IVL, om projektet, som heter Klimatanpassa tillsammans:
– Det finns ett stort behov av att snabba på och förstärka klimatanpassningarna, särskilt inom områden där vi vet att det är svårt.


Storsalas vd Orlando Villacrez.

Storsala fortsätter förvärvståget med största projektet hittills

Transaktioner Storsala har stora planer på att växa och marknaden är rätt för att göra förmånliga förvärv. Och det gör nu bolaget för andra gången i år. Fler ska det bli, säger vd Orlando Villacrez till Fastighetssverige.


– Att bygga kollektiva boenden ses ofta som en lösning på olika samhällsproblem, som ensamhet, segregation och bostadsbrist, säger Anna Granath Hansson.

Kollektiva boendeformer löser inte bostadskrisen

Bostäder Från statligt håll och i flera kommuner ser man gemensamhetsboenden som lösningen på flera olika problem. Men så fungerar det inte, menar Anna Granath Hansson, forskare på Nordregio, som tagit fram en rapport som fokuserar på att få ned trösklarna och bredda ingången till den här typen av boende.
– Kollektiva boendeformer är inget paradis eller en lösning på allt.


Dagmar Clough, Gruppledare inom Miljö på Norconsult.

Tuffare naturhänsyn betyder tuffare byggvillkor

Bygg/Arkitektur Naturvärdesinventeringar kan ibland göras på detaljplanerade områden innan byggnation med syftet att skydda den biologiska mångfalden på plats och ta hänsyn till bland annat fridlysta arter. Förra året uppdaterades den svenska NVI-standarden och har nu fått ett bredare perspektiv jämfört med tidigare version. Vad betyder det för de aktörer som vill bygga? Fastighetssverige har talat med Dagmar Clough på Norconsult om ansvar och utmaningar.


Magnus Andersson, vd Besqab.

Så lägger nya Besqab upp strategin

Bolag Nu kommer de första tecknen på att Aros Bostad och Besqab blivit ett bolag. På torsdagens presentation av kvartalsrapporten så bjöd vd Magnus Andersson på så väl marknadsanalys som deras strategi för att bli en ledande bostadsutvecklare i Stockholm och Uppsala.


Thomas Holm är vd för Svenska Handelsfastigheter.

Snabba puckar när miljardförvärvet gick i lås

Transaktioner Igår tillträdde Svenska Handelsfastigheter 1,3-miljardersförvärvet från Brunswick, den tredje största affären som bolaget någonsin genomfört. För Fastighetssverige berättar vd:n Thomas Holm om de snabba förhandlingarna, potentialen i det nya beståndet och varför byggrätterna får vila på obestämd tid.


P-G Persson.

P-G Persson gör comeback – startar nytt bolag: "Marknaden på gång att vända nu"

Bolag P-G Persson är tillbaka med nya Göteborgsbaserade bolaget Safjället Fastigheter, som han startar tillsammans med Backahill, Bygg-Göta, Lesley Invest och Bevaclean. För Fastighetssverige berättar han om utformningen av bolaget och ägarkonstellation bakom, var och vilken typ av fastigheter man vill förvärva samt om den långsiktiga målsättningen för bolaget.