Image

Ägare/investerare

Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastigheter utvecklar, äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Bonnier Fastigheter, som är helägt av familjen Bon...

Brinova

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksa...

Brunswick Real Estate AB

Brunswick Real Estate är en nordisk investerare och kapitalförvaltare inom fastigheter. Brunswick bygger oberoende hållbara investeringsplattformar...

Corem Property Group

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i ...

Elof Hansson Fastigheter AB

Elof Hansson Fastigheter är ett ungt fastighetsbolag i Göteborg, som bygger vidare på 120 års tradition av att se och ta vara på affärsmöjligheter....

Executive Property Europe AB

Executive Property är ett väletablerat, familjeägt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar i första hand kommersiella fastigheter på de b...

Fastator

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn so...

Fastighets AB Stenvalvet

FASTIGHETS AB STENVALVET Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter. Totalt äger, förvaltar och utveckla...

Fastpartner AB

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cas...

Genesta

Genesta är ett oberoende fondbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter på den nordiska marknaden. Med våra fonder kan institutionella inves...

Heba Fastighets AB

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala ...

Husvärden AB

Husvärden är ett personligt fastighetsbolag som äger, utvecklar, bygger och förvaltar. De senaste åren har vi förädlat och förtätat området kring K...

K2A

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är...

Lantmännen Fastigheter AB

Lantmännen Fastigheter ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 18 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från j...

Logicenters

Logicenters is the leading developer and owner of modern logistics properties in prime locations in the Nordics with over one million square meters...

Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 116 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Fasti...

Prologis Norden

Prologis, med huvudkontor i USA, är den ledande globala leverantören av logistikfastigheter. Företaget äger och förvaltar omkring 63,9 miljoner kva...

Rikshem AB

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. D...

Storebrand

Storebrand Kapitalförvaltning - Storebrand Asset Management AS - är ett helägt dotterbolag till Storebrand ASA. Vårt mål är att våra produkter ska ...

Swedish Logistic Property

Swedish Logistic Property äger, bygger och utvecklar fastigheter med inriktning på lager, logistik och industri. I nära samarbete med Hyresgäs...

Victoriahem AB

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 40 000 familjers hem i ...

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sver...

Branschkategorier