Image

Rekrytering

Fasticon

Fasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Digitaliseringen är en av flera drivkrafter som förändrar affärsm...

Branschkategorier