Image

Ökat resultat från Alm

Bolag Alm Equity ökar sitt resultat till 23,0 miljoner kronor (16,0) för årets första kvartal.
Publicerad den 24 Maj 2013

Omsättningen stiger till 113,1 miljoner kronor (101,4).

Under perioden såldes 64 (24) bostadsrätter i projekt till ett värde av 137,2 (31,3) miljoner kronor, varav Alm Equitys andel var 38 (24) bostadsrätter till ett värde av 70,3 (31,3) miljoner kronor.

- Marknaden har under första kvartalet 2013 varit bättre än under fjärde kvartalet 2012. Den positiva utveckling som pågått under slutet av 2012 har fortsatt över årsskiftet för att sedan mattas av något under början av andra kvartalet, skriver Joakim Alm i vd-ordet.

- Tendensen att marknaden stärks under en period för att sedan mattas av och återigen stärkas verkar numera vara det normala på marknaden. En av anledningarna till ryckigheten är att man på andrahandsmarknaden måste sälja först och köpa sen. När tillräckligt många gör det samtidigt ökar utbudet och när alla sålt svänger efterfrågan vilket leder till tillfälliga upp- och nedgångar.

- Den underliggande efterfrågan på våra huvudmarknader är fortsatt god då ett lågt bostadsbyggande i kombination med bostadsbrist fortfarande föreligger.

- Bokningsläget i samtliga säljstartade projekt är bra. Under perioden konverterades bokningar till bindande avtal som strax efter första kvartalets utgång möjliggjort byggstart i projektet Lampfabriken i Sundbyberg med 85 bostadsrätter och lokaler. Totalt har vi under 2013 sålt bostadsrätter inklusive lagerlägenheter för cirka 250 miljoner kronor varav Alm Equitys andel utgjorde cirka 124 miljoner kronor. Fyra projekt är nu under produktion med sammanlagt 170 bostäder. Ytterligare fem projekt är under försäljning och kommer att produktionsstartas så snart försäljningen når 75 procent. Målsättningen är att detta ska ske under det andra och tredje kvartalet 2013.

- Projektportföljen fortsatte att växa under perioden med ett nytt planprojekt och ett bostadsprojekt. Totalt består bostadsportföljen av cirka 1 200 bostäder och planportföljen av en uppskattad potential om cirka 2 600 bostäder. Målsättningen är att fortsätta förvärva planprojekt som i egen regi kan utvecklas till bostäder inom två till fem år. Under året räknar vi med att tre planprojekt om cirka 16 300 kvadratmeter kommer att flyttas till bostadsportföljen. Samtidigt beräknas cirka 4 800 kvadratmeter lämnas till slutkund i samband med att två bostadsprojekt färdigställs.

Likviditeten fortsätter att vara god och ökade till 78,7 miljoner kronor trots investeringar i nya projekt och placering av överlikviditet i våra projekt.

- Periodens resultat blev 23,0 miljoner kronor vilket är 7,0 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år. Resultatet påverkades av försäljning av projekt med 21,9 miljoner kronor. Resultatet varierar mellan perioderna beroende på när projekten avräknas eller konceptualiseras och säljs. För att få en rättvisande bild av bolagets utveckling ska hänsyn tas till utvecklingen av bolagets byggrättsportfölj på kort-/medellång sikt och planportföljen på lång sikt.

- Med tanke på bolagets goda resultat- och likviditetsutveckling kommer vi att fortsätta vår satsning på utveckling av bostäder genom ytterligare förvärv av byggrätter och planprojekt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige