Image

CBRE: Investerare söker sig längre ut på riskkurvan

Sverige Jakten på avkastning har stor effekt på investeringar i kommersiella fastigheter i Europa, enligt CBRE:s enkät 2015 Investment Intention’s Survey. I takt med att prime yield-nivån fortsätter att sjunka breddar investerare i kommersiella fastigheter sina investeringsstrategier och söker sig även längre ut på riskkurvan.
Publicerad den 16 Mars 2015

Diversifieringen har lett till ett ökat intresse för "alternativa" fastighetstillgångar. Omsättningen av fastighetsobligationer har ökat dramatiskt under de senaste två åren, från under 10 miljarder euro 2012 till 49 miljarder euro 2014, och tillgångsslaget kommer sannolikt att vara den främsta alternativa investeringen även i år.

32 procent av respondenterna uppgav att de tänker leta aktivt efter möjligheter i fastighetsobligationer under 2015. Andra populära investeringsalternativ är studentboenden (27 procent), fritids- och nöjeslokaler respektive vårdinrättningar (båda 17 procent) samt äldreboenden (15 procent).

Bland de traditionella sektorerna är kontorsfastigheter alltjämt den populäraste tillgångsklassen med viss marginal – de står för nästan halva den förväntade investeringsnivån 2015. Dock fanns också en tydlig preferens för industri- och logistikfastigheter. Intresset är klart större än det investerbara beståndet, och det talar för att efterfrågan på tillgångsklassen vida överstiger utbudet.

Med tanke på det stora intresset för fastigheter och de senaste årens värdeutveckling är det föga överraskande att bristen på investeringsmöjligheter till konkurrenskraftigt pris är det största problemet för investerare i dag. Nästan alla (91 procent) uppgav att de största hindren för investeringar var "utbudet av tillgångar", "priset på tillgångar" eller "konkurrens från andra investerare".

Detta har lett till ett intresse för nya tillgångsslag och att många investerare sökt sig längre ut på riskkurvan. Investerarnas intresse för bra ”secondary” tillgångar har nu gått om prime marginellt. Intressantast är dock att tillgångsslagen ”value-add” och ”opportunistic” ökat kraftigt i popularitet och nu toppar investerarnas önskelistor på en nivå som ligger 10 procent högre än 2014.

Jonathan Hull, Managing Director för EMEA Capital Markets på CBRE, säger:
- Eftersom efterfrågan på kommersiella fastigheter i Europa inte visar några tecken på att avta måste investerare hela tiden utveckla sina strategier i jakten på avkastning. Det leder till en diversifiering som tar investerarna till nya marknader och sektorer. Det finns dock alltjämt en stor efterfrågan på traditionella lägen och tillgångar, i synnerhet genom det växande inflödet av kapital från andra regioner.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

CBRE Sweden på Branschguiden

På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrådgivning som gör det möjligt för våra kunder att blomstra – i hela världen.

CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA. Företaget har runt 80 000 anställda och fler än 450 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.

CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning inom – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, förvaltning, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med res...

Läs mer om CBRE Sweden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige