Image

Så här är efterfrågan på kontor i Stockholm

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Per Orrestig som är chef för affärsområde kontor och bostäder på AFA Fastigheter. Så här förändrar corona lokalbehovet och så här ser det ut med vakanserna.
Publicerad den 10 November 2020
- Joakim Johansson
joakim@fastighetssverige.se

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY