Image
Tommy Åstrand, vd för SLP.

Åstrand: "Investeringarna bär frukt"

Bolag SLP, Swedish Logistic Property, fortsätter framåt på den inslagna vägen. Senaste fem åren har bolaget förvärvat en fastighet i månaden. På presentationen av andra kvartalet berättar vd Tommy Åstrand om hur utvidgningen påverkar bolaget och strategin när de lägger till nya fastigheter i portföljen.


Tommy Åstrand, vd för SLP.

Här är SLP:s plussiffror efter andra kvartalet

Bolag Under perioden har den operationella och finansiella utvecklingen fortsatt att utvecklas väl tack vare hyresökningar, nya förädlingsprojekt, nya och förlängda hyreskontrakt samt positiva effekter från förvärv. Det skriver SLP om sin senaste kvartalsrapport.


Litografen 8 i Eskilstuna.

SLP tillträder logistikfastighet i Eskilstuna

Bolag Förvärvet av fastigheten Litografen 8 i Eskilstuna, som SLP offentliggjorde i april, har nu gått igenom. Transaktionen var villkorad av att Inspektionen för strategiska produkter i Sverige fattade beslut om att godkänna investeringen.


Tommy Åstrand är en nöjd vd idag.

Strategin framåt ligger fast för SLP

Bolag Förvaltningsresultatet pekar uppåt för Swedish Logistic Property jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg också under första kvartalet och vd Tommy Åstrand attribuerar mycket av framgången till SLP:s strategi att förvärva, förädla och förvalta.
– Vi undviker att köpa portföljer; oftast är det för dyrt och man får ofta med något som inte passar in i strategin, säger Tommy Åstrand.
Fastighetssverige har talat med vd:n för det växande logistikfastighetsbolaget.


SLP ökar förvaltningsresultatet och reviderar finansiella riskbegränsningar.

SLP ökar förvaltningsresultatet med 36 procent

Bolag SLP ökade hyresintäkter, förvaltningsresultat och driftnetto under 2023. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,55 kronor. Parallellt passar SLP på att revidera sina finansiella riskbegränsningar.


SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter.

SLP tecknar femårigt hyresavtal med ny hyresgäst i Helsingborg

Uthyrning Swedish Logistic Property har tecknat ett hyresavtal med en ny hyresgäst, TR Electronic, i fastigheten Kruthornet 3 i Helsingborg. Avtalet löper på fem år och årshyran är cirka 700 000 kronor för lokalen på drygt 660 kvadratmeter.


För Tommy Åstrands SLP går det förhållandevis bra.

Tommy Åstrand: "SLP nära målet med 15 procents årlig tillväxt"

Bolag Som Fastighetssverige tidigare kunnat berätta redovisar Logistikfastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property, ett ökat förvaltningsresultat, ökat substansvärde och positiva värdeförändringar på fastigheter i tredje kvartalet 2023.
– Vi är ödmjuka inför de utmaningar vi ser i makroklimatet och har våra öron väldigt nära rälsen, inte minst vad gäller den dagliga dialog vi har med vår förvaltningsavdelning, säger vd Tommy Åstrand.


Fortsat nöjd: vd Tommy Åstrand.

Ökat förvaltningsresultat för SLP

Bolag SLP, Swedish Logistic Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.
– Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt hög trots de utmanande förutsättningarna i fastighetsbranschen, säger vd Tommy Åstrand i delårsrapporten.


SLP förlänger hyresavtal.

SLP förlänger hyresavtal i Helsingborg

Uthyrning SLP har tecknat ett nytt avtal med en befintlig hyresgäst i fastigheten Aggregatet 2 i Helsingborg. Befintligt hyresavtal om 2 300 kvm förlängs därmed med cirka fyra år till utgången av 2029.


Illustration av byggnaden.

SLP tillträder fastighet i Hallsberg

Bolag SLP har idag tillträtt en fastighet i Hallsberg om 280 000 kvadratmeter efter att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft. Till fastigheten tecknades även ett 15-årigt hyresavtal med Ahlsell Sverige avseende en miljöcertifierad nybyggnation omfattande ca 60 000 kvadratmeter.


Tommy Åstrand är en nöjd vd idag.

Åstrand om SLP:s styrkebesked: "Ser inga begränsningar"

Bolag För Fastighetssverige summerar Tommy Åstrand sitt första kvartal som vd för Swedish Logistic Property och han gör det med ett ökat förvaltningsresultat jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna och driftnettot ökar också, medan nettoresultatet minskar.
– Det känns såklart extra kul att kunna leverera en, som vi tycker, väldigt stark rapport i dagens utmanande makromiljö för fastighetsbolag.


Peter Strand.

SLP köper markområde i Landskrona – genomför nyproduktionsprojekt

Transaktioner SLP har från Landskrona stad förvärvat ett attraktivt markområde i Landskrona. Fastigheten är belägen med direkt närhet till E6 och har ett utmärkt skyltläge. Tillträde sker den 15 februari 2022.


Ättehögen Östra 6 i Helsingborg certifieras med Miljöbyggnad Silver.

SLP miljöcertifierar sin första logistikbyggnad

Bolag Ättehögen Östra 6 i Helsingborg blir den första som miljöcertifieras i SLP:s logistikbestånd.


SLP köper i Nässjö.

SLP köper logistikfastighet i Nässjö

Transaktioner SLP har genom bolagsaffär förvärvat och tillträtt en fastighet i Nässjö. Förvärvet blir bolagets sjätte förvärv i Nässjö. Den uthyrningsbara ytan inom fastigheten uppgår till 18 231 kvadratmeter. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 127 miljoner kronor och fastigheten genererar ett hyresvärde om 7,4 miljoner kronor.


Peter Strand.

"Marknaden där är superintressant"

Bolag SLP fortsätter hålla transaktionstakten uppe. Efter tre förvärv på lika många dagar berättar vd:n Peter Strand för Fastighetssverige om lockelsen i sale-and-leaseback-affärer, om tillväxtambitionerna i Stockholm och Mälardalen samt om styrkan i att få in Slättö och Tosito som nya minoritetsägare.


Peter Strand.

SLP förvärvar logistikfastighet i Helsingborg

Transaktioner SLP har ingått avtal om förvärv av fastigheten Aggregatet 2 i Helsingborg. Fastigheten har ett attraktivt logistikläge precis intill Icas centrallager på Långeberga. Förvärvet görs i bolagsform och har tillträtts av SLP.


SLP köper vid Bulltofta.

SLP köper klassisk Malmöfastighet

Transaktioner Swedish Logistic Property har förvärvat och tillträtt ännu en lager- och logistikanläggning i Malmö. Fastigheten Flygstationen 1, som ursprungligen bebyggdes som en del av flygplatsen Bulltofta, är belägen i direkt anslutning till Inre ringvägen och har därför bra tillgänglighet till både E6 och E22.


Peter Strand.

Efter Mälardalen – SLP ställer in siktet på nytt logistikmekka

Bolag SLP fortsätter sin förvärvsresa och tar steget in på en ny marknad. Vd:n Peter Strand berättar om förvärvet i Mälardalen, de fortsatta förvärvsplanerna och ambitionerna att ta sig in i nästa logistikfäste.


SLP köper i Helsingborg.

SLP fortsätter förvärvsresan – köper i Småland

Transaktioner SLP köper stor logistikfastighet i Småland – äger nu över 400 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.


SLP köper i Höganäs.

SLP ökar – köper i Höganäs

Transaktioner SLP förvärvar lagerfastighet i Höganäs och växer därmed ytterligare i Helsingborgsregionen.