Image

Därför petar NCC Svante Hagman

Bolag Skenande tunnelkostnader i Norge och sämre danskt byggresultat än väntat ledde till att NCC igår vinstvarnade. Nu berättar koncernchef Peter Wågström varför man dessutom petar Sveriges byggindustriers ordförande Svante Hagman, från posten som affärsområdeschef.

NCC vinstvarnar

Bolag NCC skriver ner ett norskt infrastrukturprojekt med 150 miljoner kronor, och meddelar att byggverksamheten i Danmark och Norge går sämre än väntat. NCC:s rörelseresultat beräknas uppgå till 400 (503) miljoner kronor under Q3.


NCC vinstvarnar

Bolag NCC skriver ner ett norskt infrastrukturprojekt med 150 miljoner kronor, och meddelar att byggverksamheten i Danmark och Norge går sämre än väntat.
NCC:s rörelseresultat beräknas uppgå till 400 (503) miljoner kronor under Q3.


”Vi vill göra rätt men myndigheterna måste hjälpa oss”

Sverige Efter fyra månader på ordförandestolen lägger Sveriges Byggindustriers Svante Hagman ut texten om sina visioner för organisationen, stjärnvärvningen Catharina Elmsäter-Svärd och hur man ska skapa en rättvisare konkurrens inom branschen.


Ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

Bolag I samband med årets Byggstämma valdes Svante Hagman, NCC, till ny förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier.


NCC bygger kretsloppsanläggning åt Eon

Bygg/Arkitektur NCC har tecknat ett avtal med energibolaget Eon om att bygga en ny kraftvärmeanläggning som en del av en kretsloppsanläggning vid Högbytorp i Upplands-Bro kommun i norra Stockholm.


NCC och Billerud Korsnäs i miljardprojekt i Grums

Bygg/Arkitektur NCC har tecknat ett samverkansavtal med Billerud Korsnäs om utbyggnad för projekt Next Generation på Gruvöns bruk i Grums.


Så fick NCC miljardkontrakt på Färöarna

Bygg/Arkitektur Det ska byggas tunnlar på Färöarna. Varför behövs det? Och hur går det till när man får ett uppdrag i det danska öriket? Svante Hagman på NCC förklarar processerna.


NCC och Uppsala universitet i samarbetsavtal

Bolag NCC har tecknat ett samarbetsavtal med Uppsala universitet för gemensam forskning och kompetensutveckling inom framförallt energi, bygg- och komponentteknik.


NCC bygger Centralen i Västlänken

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga den etapp av Västlänken som omfattar Göteborgs centralstation. Uppdraget innebär en pendeltågsstation under jord och cirka två kilometer tågtunnel.


NCC bygger åt HSB i Uppsala

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av HSB att bygga 158 bostadsrätter i centrala Uppsala, Brf Hamnen. Ordern uppgår till drygt 340 miljoner kronor.


NCC bygger sjukhus i Eksjö

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag att bygga nya Höglandssjukhuset i Eksjö av Regionfastigheter i Jönköpings län. Ordern uppgår till 625 miljoner kronor.


NCC och Region Örebro bygger nytt länssjukhus

Bygg/Arkitektur Örebro län fortsätter satsningen på den högspecialiserade vården och ger NCC i uppdrag att bygga ett nytt länssjukhus i Örebro. Ordervärdet beräknas uppgå till omkring en miljard kronor.


NCC i brett samarbete med Nacka kommun

Bolag Nacka kommun har upphandlat en strategisk partner inom byggentreprenad. Nacka kommun ska, i samarbete med NCC, utveckla och bygga 14 nya skolor, förskolor och idrottshallar i Nacka under minst sex år.


Västfastigheter och NCC bygger nytt barnsjukhus i Göteborg

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av Västfastigheter att bygga ett nytt modernt barnsjukhus i direkt anslutning till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Ordervärdet beräknas totalt att uppgå till 850 miljoner kronor.


NCC vill ha fem gånger fler kvinnliga byggchefer

Bolag NCC satsar på en utbildning för att få fem gånger fler kvinnliga chefer att leda NCC:s byggen.


NCC startar eget bemanningsbolag

Bolag NCC startar ett eget bemanningsbolag för att hantera arbetstoppar. Med ett eget bolag ska NCC få full insyn och kontroll över avtal och att regler, riktlinjer samt NCC:s uppförandekod efterföljs. Bemanningsbolaget kommer att ha sitt säte i Polen.


Akademiska Hus byggstartar i Uppsala – NCC har bygguppdraget

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag att bygga Segerstedthuset där Uppsala universitet samlar sin förvaltning på ett ställe. Ordern är värd 570 miljoner kronor och det första spadtaget tas i dag.


Magnolia och NCC bygger 400 lägenheter

Bygg/Arkitektur Magnolia Bostad uppför 268 lägenheter i Norrköping och 133 i Kungsängen, Upplands Bro.
NCC har fått bygguppdraget, värt totalt 450 miljoner kronor.


NCC startar teknikutbildning för framtidens platschefer

Bygg/Arkitektur NCC och Kunskapsgymnasiet startar ett nytt gymnasieprogram med teknikinriktning i Stockholm och Göteborg. Utbildningen är skräddarsydd för att möta det ökande behovet av platschefer och arbetsledare i byggbranschen.


NCC får byggorder av Uppsalahem

Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av Uppsalahem att bygga 220 lägenheter, varav 90 studentlägenheter, i stadsdelen Kåbo i Uppsala. Ordern uppgår till 263 miljoner kronor.