Image
Ringögatan 3-5.

Svenska Hus växer i Göteborg

Transaktioner Svenska Hus utökar sitt kommersiella bestånd och förvärvar ytterligare en fastighet på Ringön i Göteborg. Fastigheten är fullt uthyrd vid tillträdet och har en uthyrningsbar yta på 5 074 kvadratmeter. Förvärvet gjordes från Vättersnäs förvaltnings AB och tillträde sker 31 januari 2020.


Västprojekt växer på Ringön.

Västprojekt ökar i snabb takt

Transaktioner Under maj månad har Västprojekt ingått ett avtal om att förvärva ytterligare fem fastigheter på Ringön i Göteborg.


Göteborg öppnar för byggherreledda planprocesser

Bygg/Arkitektur Hög personalomsättning hos kommunen och långa ledtider gällande planarbetet får Göteborg att kika på byggherreledda detaljplaneprocesser.

”Allt som ökar takten är positivt”

Göteborg Ett antal partier vill göra Ringön i centrala Göteborg till pilotområde för byggherreledda detaljplaneprocesser. För Fastighetssverige ger Ringöns Fastighetsägarförening sin syn på saken.


”Allt som ökar takten är positivt”

Göteborg Ett antal partier vill göra Ringön i centrala Göteborg till pilotområde för byggherreledda detaljplaneprocesser. För Fastighetssverige ger Ringöns Fastighetsägarförening sin syn på saken.


Svenska Hus köper i Göteborg

Transaktioner Svenska Hus har köpt tomträtten till en fastighet på Ringön i Göteborg. Arean är cirka 41 000 kvadratmeter och den uthyrningsbara ytan knappt 10 000 kvadratmeter.


Alaska säljer 18 industribyggnader på Hisingen

Transaktioner Alaska Fastigheter och Wilfast har gemensamt sålt två fastigheter med sammanlagt 18 industribyggnader i Grimbo och Ringön på Hisingen. De båda fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 22 600 kvadratmeter och är fullt uthyrda. Köpare är Varis Förvaltning i Göteborg och priset cirka 100 miljoner kronor.