Image

Diligentia satsar 300 miljoner i Väla

Bygg/Arkitektur Diligentia planerar att till hösten påbörja Väla 2, ytterligare 15 500 kvadratmeter handel, i Väla, Helsingborg.


Diligentia hyr ut i Uppsala

Uthyrning Diligentia har genomfört flera uthyrningar i Uppsala, sammanlagt omfattande 2 200 kvadratmeter kontorsyta.


Sveafastigheter säljer i Nacka

Transaktioner Sveafastigheter säljer skolfastigheten Tollare 1:334 i Nacka. Fastigheten har en yta om cirka 6 600 kvadratmeter.


Bengt Wånggren.

SGBC tar fram manual för stadsdelscertifiering

Energi/miljö Sweden Green Building Council ska ta fram en svensk manual för det brittiska systemet Breeam Communities och utveckla ett svenskt ramverk för hållbar stadsutveckling tillsammans med projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, HCS.


Savills förstärker inom förvaltning

Karriär Savills förstärker sin förvaltningsavdelning genom att rekrytera en person som närmast kommer från Einar Mattsson.


Diligentia hyr ut på Sveavägen

Uthyrning Diligentia hyr ut 3 000 kvadratmeter i sitt kontorsprojekt på Sveavägen 44 i Stockholm.


Diligentia köper i Uppsala

Transaktioner Diligentia köper en 1 200 kvadratmeter stor fastighet i Uppsala.


Diligentia tar Apoteket till Masthusen

Uthyrning I Diligentias Masttorget i Västra Hamnens nya stadsdel öppnar Apoteket en ny butik.


Diligentia hyr ut till
Arbetsgivarverket på Sveavägen 44

Uthyrning Från oktober 2014 blir Arbetsgivarverket en av hyresgästerna på Diligentias då nyombyggda och miljöklassade adress Sveavägen 44.


De har nöjdast butikshyresgäster

Event Nu är resultatet av CFI Groups Centrumbarometer klar – här är bolaget och köpcentrumet med de nöjdaste butikshyresgästerna.


Diligentia bygger hyresrätter i centrala Göteborg

Bygg Diligentia vill bygga fler bostäder i Göteborg.
- Om allt går som vi vill har vi ökat vårt utbud av bostäder i Göteborg med flera hundra på några års sikt, säger Per Sundequist, marknadsområdeschef för Diligentias bostäder i Göteborg.


Här är Årets bästa köpcentrum – se bilderna här

Event Nu har Årets bästa köpcentrum utsetts – se bilderna här


Peab bygger för Diligentia

Bygg Peab har fått uppdraget att genomföra en tillbyggnad av Hotel Scandic Rubinen i Göteborg. Beställare är Diligentia Köpcentrum AB och kontraktssumman uppgår till 120 miljoner kronor.


Diligentiafastighet excellent-certifierad

Energi/miljö Diligentias stora kontorsfastighet på Sveavägen 44 i Stockholm kommer vid om- och tillbyggnationens färdigställande att nå nivån Excellent, enligt miljöklassningssystemet Breeam.


Diligentia satsar på samhällsfastigheter

Transaktioner Diligentia köper ett nybyggt äldreboende i Nödinge för 98 miljoner kronor.
- Med detta förvärv ökar vårt fokus på samhällsfastigheter, säger Åke Pettersson, affärsutvecklingschef på Diligentia.


Scandic Rubinen på Avenyn
blir 5 600 kvadratmeter större

Bygg Diligentias hotellfastighet med Scandic Rubinen som hyresgäst byggs nu ut med 5 600 kvadratmeter. Därmed tillfogas Scandic cirka 100 nya dubbelrum och får då totalt 300 rum.


Staten tjänar 600 miljoner på Maths O:s Skrindan

Bolag 599 miljoner kronor – det beräknas svenska staten tjäna på övertagandet av Maths O Sundqvists livsverk Skrindan, som bland annat ägde Norrvidden och Fabös.


Wallenstam köper av Vasakronan i Göteborg

Transaktioner Wallenstam köper fem kommersiella fastigheter av Vasakronan i Göteborg för 408 miljoner kronor. Tre av fastigheterna ingick i det bestånd som Vasakronan tidigare i år köpte av Diligentia.


Diligentia på köpsidan igen

Transaktioner Diligentia köper en fullt uthyrd fastighet i Malmö för 88 miljoner kronor. Det är första gången på 1,5 år som bolaget återfinns på köpsidan.


De största nettosäljarna 2011-2012

Bolag Skrindan, Diligentia och Centeni – där har ni de största nettosäljarna på den svenska fastighetsmarknaden under 2011 och fram till och med det första tertialet 2012.
Fastighetssverige presenterar de tio största nettosäljarna i det senaste pappersmagasinet.