Image

Stenas utländska marknader – otrolig expansion och kris

Event Stena Fastigheters utländska marknader pendlar från starka expansionsmarknader – till krisande marknader med svindlande vakansgrader.
Bolagets vd Christel Armstrong beskrev läget på Lokalmarknadsdagen.


Projektuthyrning lyfter Castellum

Bolag Castellums förvaltningsresultat steg till 634 miljoner kronor (606) för det första halvåret.


Saxborn köper Castellumaktier

Bolag Castellums vd Henrik Saxborn har ökat sitt aktieinnehav i Castellum.


Stabil rapport från Castellum

Bolag Castellums delårsrapport var marginellt bättre än analytikernas förväntningar.


Platzer köper i Högsbo

Transaktioner Platzer har köpt fastigheten Högsbo 4:1 i Göteborg av Harry Sjögren. Köpeskillingen uppgår till 32 miljoner kronor.


Hellström sista Castellum-rapport – fördubblat resultat

Bolag Håkan Hellströms sista rapport som vd för Castellum blir bokslutskommunikén för
2012. Och sin vana trogen presenterar han en ökning av utdelningen. Och ett fördubblat resultat efter skatt.


Castellum köper för halv miljard

Transaktioner Castellum köper fastigheter för över en halv miljard kronor.


Han blir ny vd för Castellum

Karriär Nu är Håkan Hellströms efterträdare som vd för Castellum utsedd.


Aspholmen drar igång kvarteret Svalan

Bygg Aspholmen investerar 190 miljoner i en om- och tillbyggnad av kvarteret Svalan, gamla Epa-huset, i Uppsala. Bolaget investerar också 62 miljoner kronor i två andra projekt, ett i Uppsala och ett i Västerås.


Corallen moderniserar i Växjö och Linköping

Bygg Corallen har påbörjat ombyggnationer i både Växjö och Linköping. Investeringarna uppgår till cirka 32 miljoner kronor.


Eklandia köper för 27 miljoner

Transaktioner Eklandia köper Kvarndammens bilförsäljningsanläggning i Ellesbo på Hisingen i Göteborg för 27 miljoner kronor.


De har börsens bästa ledning

Bolag I Leimdörfers rapport The rental peak – promise or peril ger 76 asset managers sin syn på de börsnoterade fastighetsbolagens management. Här är hela rankinglistan.


Stort börsbolag tappar vd

Karriär Ett av börsens största fastighetsbolag tappar sin vd. Jakten på ersättare är inledd.


Castellum: Sänkt bolagsskatt ger 640 miljoner

Bolag Castellum skriver i sin delårsrapport att om regeringen sänker bolagsskatten från och med 2013 så innebär det en engångsintäkt för bolaget om 640 miljoner kronor.
Detta till följd av en omvärdering av en uppskjuten skatteskuld.


Ny samhällsbyggnadschef på Harry Sjögren

Karriär Dick Hedman är ny samhällsbyggnadschef på Harry Sjögren. Han kommer närmast från tjänsten som samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen i Västra Götaland.


Brostaden köper för 154 miljoner

Transaktioner Brostaden köper fyra fastigheter i Stockholm för 154 miljoner kronor.


Hellström: För mycket fokus på bostäder

Göteborg Castellums vd Håkan Hellström menar att det fokuseras för mycket på bostadsbyggande och för lite på arbetsplatser när det gäller planprocesserna i Göteborg.
- Jag känner ingen som har flyttat till Norge eller London för att de har så bra bostäder där, konstaterade han på Lokalmarknadsdagen i går.


Castellum genomför sin första emission

Bolag Castellum har genomfört en första emission om 600 miljoner kronor under bolagets MTN-program med en låneram om fem miljarder kronor.


Eklandia och Corallen säljer

Transaktioner Castellums dotterbolag Eklandia och Corallen har sålt fastigheter för sammanlagt 46 miljoner kronor.


Briggen köper för 150 miljoner i Danmark

Transaktioner Briggen har köpt ytterligare två fastigheter i Danmark. Den sammanlagda investeringen ligger på 157 miljoner kronor.