Image
Peter Wallin, vd för Bonava.

Bonava köper 270 byggrätter i Västerås

Transaktioner Bonava har tecknat avtal med Bostads AB Mimer om förvärv av cirka 270 byggrätter i Västerås. Affären uppgår till 133 miljoner kronor. Tillträde till fastigheten och produktion av de första bostadsrätterna beräknas till 2024.


Mats Rydhede, styrelseordförande i Hammarviken Fastigheter.

Hammarviken investerar i Wellbo Fastigheter

Bolag Hammarviken Fastigheter går in som delägare i Wellbo Fastigheter, fokuserat på samhällsfastigheter. Med Hammarviken som delägare kan bolaget bidra till kommuners utveckling och attraktivitet genom stadsutveckling och kan gå in som långsiktiga fastighetsägare och förvaltare i ett flertal av Sveriges kommuner.


BJC bli ny delägare i Wellbo. Deras första gemensamma projekt blir i Oskarshamn.

BJC blir delägare i Wellbo

Bolag BJC blir ny delägare i fastighetsutvecklaren Wellbo. Tillsammans inleder bolagen nu ett strategiskt samarbete i syfte att i nära samverkan med kommuner utveckla samhällsfastigheter och bostäder runt om i landet.


Ny vd för Wellbo Fastighetsutveckling

Karriär Wellbo Fastighetsutveckling har rekryterat Carmith Mårtensson som ny vd för verksamheten. Han kommer närmast från en tjänst som regionchef och vd för Wästbygg Projektutveckling.


Wästbygg omorganiserar och rekryterar

Bolag Den 1 oktober slår Wästbygg samman sina projektutvecklingsbolag till ett enda – Wästbygg Projektutveckling. Samtidigt görs en regionindelning och tre regionchefer tillsätts.


Wästbygg köper byggrätt i Kävlinge av Midroc

Transaktioner Wästbygg har köpt en byggrätt för cirka 50 bostadsrättslägenheter och 600 kvadratmeter lokalyta i utvecklingsområdet Stationsstaden i Kävlinge.


Wästbygg vinner markanvisning i Varberg

Bostäder Wästbygg kommer, i samarbete med Arkitema Architects och Maleryd Fastigheter, bygga 63 hyresrätter på fastigheten Mandarinen 2 i stadsdelen Lilla Träslöv.


Wästbygg rekryterar två projektutvecklare

Karriär Wästbygg förstärker sin organisation på Göteborgskontoret med två nyrekryterade projektutvecklare.


Ny vd på Wästbygg Projektutveckling

Bolag Wästbygg rekryterar en ny vd för koncernbolaget Wästbygg Projektutveckling Sverige AB. Den nye vd:n kommer närmast från en tjänst på Skanska Nya Hem.