Image

CBRE: Återhämtning i Europa 2014

Ekonomi/Finansiering En gradvis återhämtning av de ekonomiska resultaten och företagens framtidstro lägger grunden till en starkare återhämtning på den europeiska fastighetsmarknaden under 2014, enligt CBRE.


Starkt sistakvartal även i Europa

Transaktioner Precis som i Sverige var det sista kvartalet 2012 fyllt av stora transaktioner även i Europa. Det ledde till rekordnivåer i transaktionsvolym både i Tyskland och Norge.


CBRE utser vice vd

Karriär CBRE har utsett en vice vd som började på bolaget för drygt ett år sedan.


Månsbro köper i Södertälje

Transaktioner Månsbro Fastigheter köper tre logistik- och handelsfastigheter i Södertälje. Fastigheterna har en total yta om 8 000 kvadratmeter.


Lars Tenggren till Bryggan

Karriär Bryggan Fastighetsekonomi i Stockholm har knutit till sig Lars Tenggren som senior fastighetsekonom.


Pernilla Arnrud
Melin lämnar CBRE

Karriär CBRE:s research-chef Pernilla Arnrud Melin lämnar bolaget efter sex år. Hon börjar på sitt nya arbete i februari.


Elfstadius om framtiden

Karriär I går blev det klart att Johan Elfstadius lämnar posten som Sverigechef för Citycon.
- Det är ingen schism bakom detta. Nu ser jag fram emot nästa utmaning, säger Johan Elfstadius till Fastighetssverige.


CBRE förstärker Göteborgskontoret – rekryterar från NAI Svefa

Karriär CBRE anställer Erik Norrman till affärsområdet Valuation Advisory. Han kommer närmast från NAI Svefa.


Sverige stärks på crossbordermarknaden för detaljhandel

Handel Enlig CBRE:s senaste kartläggning av de internationella detaljhandelsföretagens expansionsplaner för 2013 jämfört med 2012, har Sverige stärkt sin position på crossborder-marknaden, detta trots att de internationella detaljhandelsföretagen generellt dragit ner på sina nya crossborderetableringar.


CBRE får exklusivt uppdrag

Bolag CBRE:s kontorsuthyrningsgrupp har tecknat ett exklusivt uppdrag med Mengus avseende uthyrning i Solna Gate, Solna.


CBRE får uthyrningsuppdrag av Higab

Bolag CBRE har fått ett exklusivt uthyrningsuppdrag av Higab, gällande en vakans på för närvarande 8 000 kvadratmeter.


Kartan ritas om för stockholmska logistikområden

Bolag CBRE pekar i sin rapport Sweden Property Q3 2012 på att infrastrukturutvecklingen i Stockholmsområdet inklusive ”Förbifart Stockholm” hjälper till att skapa nya logistikområden.


CBRE: Fallande kontorshyror i Stockholm det närmaste året

Uthyrning CBRE:s rapport ”Sweden Property Q3 2012” visar att det fortfarande råder en stor brist på stora, sammanhängande, moderna kontorsareor inom CBD i både Stockholm och Göteborg samt att vakansgraderna fortsätter att vara låga. CBRE tror dock att hyrorna kommer att falla i Stockholm de närmaste året.


”Svårt för medelstora köpcentrum och retailparker”

Handel CBRE menar att trenden när det gäller handel går två vägar.
- Antingen bygger man en kombination med retailpark och köpcentrum eller så ökar man på den kritiska massan för ett köpcentrum och på så sätt gör allt för att greppa alla konsumenter och alla deras köptillfällen, säger Anders Lillsunde, senior advisor på CBRE i Sverige.


Europeiska banker har sålt fastighetslån för 7,5 miljarder euro i år

Transaktioner Europeiska banker har genomfört offentliggjorda försäljningar av kommersiella fastighetslån för över 7,5 miljarder euro hittills under 2012, enligt CBRE.


Ökat inflöde av icke-europeiskt kapital

Transaktioner CBRE:s senaste undersökning visar att ickeeuropeiska fastighetsinvesterare stod för 25 procent av köpaktiviteten på den europeiska marknaden under andra kvartalet 2012. Det är den högsta andelen sedan andra kvartalet 2007, det vill säga före finanskrisens utbrott.


CBRE: Bristen på utbud
begränsar investeringar i Norden

Sverige Den senaste undersökningen av CBRE visar att under andra kvartalet i år har de marknader som tidigare växt starkt – Tyskland, de nordiska länderna och Central- och Östeuropa – haft en nedgång i fastighetsinvesteringsaktiviteten. Ett skäl är bristen på utbud.


Cityhold i andra miljardköpet i London

Transaktioner Cityhold genomför sitt andra miljardköp i London när man förvärvar kontorsfastigheten 40 Holborn Viaduct för drygt 1,5 miljarder kronor.
- Vi är väldigt nöjda med den här affären, säger Cityholds vd Per Sjöberg till Fastighetssverige.


CBRE rekryterar från Newsec

Karriär CBRE rekryterar nyckelmedarbetare som har arbetat på Newsec i tolv år, senast som Head of Corporate Real Estate.


De säljer på Catellas auktion

Transaktioner Åtta fastighetsägare kommer att sälja 74 fastigheter, med ett sammanlagt värde om mellan 500 miljoner och en miljard kronor, på Catellas auktion i slutet av oktober.