Image

Handelsfastigheter vill utveckla Härlöv

Bygg/Arkitektur Svenska Handelsfastigheter har på senare tid köpt flera fastigheter i Härlövs handelsområde nära centrala Kristianstad. Nu finns planer på stora investeringar och utveckling av området. Ett förslag om markköp och detaljplaneprocess har presenterats för behandling av Kristianstads kommun.


Två nya ägare in i Svenska Handelsfastigheter

Bolag Svenska Handelsfastigheter har beslutat att göra en nyemission för att ytterligare stärka sitt finansiella handlingsutrymme och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. I samband med nyemissionen blir Fjärde AP-fonden och Kåpan Pensioner nya ägare.


Svenska Handelsfastigheter köper i Örnsköldsvik

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter etablerar sig i Örnsköldsvik genom ett fastighetsförvärv om 7 700 kvadratmeter i handelsområdet Entré Norr.


Lennart Sten ny ordförande för Fastighetsägarna

Bolag Lennart Sten har utsetts till ny ordförande för branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige. Han efterträder Anders Rynell som avgår efter 13 år som styrelseordförande.


Handelsfastigheter köper för 100 miljoner

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter köper fastigheter i Kristianstad av ett danskt kommanditsällskap för 101 miljoner kronor.


Svenska Handelsfastigheter rekryterar två

Bolag Svenska Handelsfastigheter förstärker sitt team genom rekryteringen av Stefan Nipstrand och Staffan Unge. 


Fastighetsmarknadsdagen Stockholm

Lennart Sten om nysatsningen

Fastighetsmarknadsdagen Stockholm I somras premiärköpte nystartade Svenska Handelsfastigheter av Areim. Avsikten är att bygga upp ett bestånd på uppemot åtta miljarder kronor. Hur har den första tiden varit och vad är på gång? Vd:n Lennart Sten besvarar frågorna i en intervju på Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm den 17 november.


Lennart Sten i ny storsatsning

Transaktioner En ny aktör, grundad av bland andra Lennart Sten, före detta Europachef på GE Capital Real Estate, köper 44 handelsenheter av Areim.