Image
Jacob Karlsson.

Ökade hyresintäkter men minskat förvaltningsresultat för K-Fastigheter

Bolag Hyresintäkterna ökade samtidigt minskade förvaltningsresultat för K-Fastigheter under 2023. Resultatet för året blev -398 miljoner.


Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

K-Fastigheter är på offensiven

Bolag Med en framgångsrik nyemission och stort antal färdigställda lägenheter under fjärde kvartalet så känner sig vd Jacob Karlsson trygg i att K-Fastigheter kan stå rustade för framtiden.


Jacob Karlsson.

K-Fastigheter: Marknadsförutsättningarna fortsätter att vara utmanande

Bolag Ökade hyresintäkter men minskat resultat för K-Fastigheter.


Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter och styrelseledamot i SLP.

K-Fastigheters vd minskar innehavet i SLP

Transaktioner Jacob Karlsson har under dagen rapporterat tre insynsaffärer logistikfastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property där han är styrelseledamot.


Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

K-Fastigheter genomför nyemission – tillförs 331 miljoner

Ekonomi/Finansiering K-Fastigheter genomför en riktad nyemission om sammanlagt 24 miljoner B-aktier till kursen 13,80 kronor, något som tillför bolaget cirka 331 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt med cirka 8,2 procent mot gårdagens senaste betalkurs på 15,04 kronor.


K-Fastigheter avbryter emission av konvertibler.

K-Fastigheter avbryter emission av konvertibler

Bolag Styrelsen för K-Fastigheter har i samråd med Joint Bookrunners beslutat att avbryta bookbuildingförfarandet och den riktade nyemissionen av konvertibler kommer inte genomföras, det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.


K-Fastigheter sonderar terrängen för möjlig försäljning av fyra fastigheter i Köpenhamnsområdet.

K-Fastigheter överväger försäljningar i Köpenhamn – anlitar Colliers

Transaktioner K-Fastigheter har anlitat Colliers för att bistå med avyttring av fyra fastigheter med totalt 311 lägenheter i Köpenhamnsområdet.


K-Fastigheter ökar takten i Göteborg.

Så blir K-Fastigheters Göteborgssatsning

Bolag Senaste månaderna har K-Fastigheter ökat sin byggrättsportfölj genom flera förvärv, senast i slutet av juni när man köpte av Serneke. Johan Hammarqvist, IR- och kommunikationschef, berättar för Fastighetssverige om satsningen i Göteborg, synen på Göteborgsmarknaden, var man vill växa och vilken organisation man vill bygga i staden.


Fastigheten i Kävlinge ska uppföras i låghusformat.

K-Fast gör litet förvärv i Kävlinge

Transaktioner K-Fast har förvärvat en byggrätt i Kävlinge tillsammans med Selihof. Förvärvet sker från ett bolag inom Wästbygg-koncernen och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Kävlinge Hackmästaren 1. Lagakraftvunnen detaljplan finns. Genom förrättning kommer fastigheten att delas upp mellan köparna.


K-Fastigheter avser inleda samarbete med Titania i Vallentuna.

Titania går in i JV med K-Fastigheter

Transaktioner K-Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring med Titania om att ingå ett samarbetsavtal gällande en byggrätt i Vallentuna som omfattar 74 lägenheter. K-Fastigheter avser att förvärva 50 procent av aktierna i det bolag som äger fastigheten Vallentuna Vallentuna-Rickeby 1:48 från ett bolag inom Titaniakoncernen. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


Serneke och K-Fast är båda nöjda med transaktionen av byggrätten i Gårdsten i Göteborg.

K-Fastigheter köper byggrätt av Serneke

Transaktioner K-Fastigheter har förvärvat ännu en byggrätt i Göteborg. Byggrätten omfattar cirka 124 hyresrätter. Förvärvet sker från ett bolag inom Sernekekoncernen och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Göteborg Gårdsten 7:5. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


Förvärvet gäller en byggrätt för cirka 135 hyresrätter i Sävenäs, Göteborg.

K-Fastigheter köper byggrätt i Göteborg

Bostäder K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt för cirka 135 hyresrätter i Göteborg. Förvärvet sker från ES Smörslottsgatan Andra Holding AB och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Göteborg Sävenäs 131:14. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


K-Fastigheter förvärvar byggrätt i Lund.

K-Fastigheter köper sin första byggrätt i Lund av Brinova

Bostäder K-Fast Holding AB har förvärvat en byggrätt för cirka 80 hyresrätter i Lund. Säljare är Brinova och förvärvet gäller samtliga aktier i det bolag som efter genomförd förrättning kommer äga del av fastigheten Sandryggen 1.


Jacob Karlsson, vd K-fastigheter.

K-Fastigheter sänker ribban för byggstarter 2023

Bolag Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter, stirrar stint på lite tuffa siffror just nu. Med en belåningsgrad som närmar sig 60 procent och en räntetäckningsgrad på nästan 2,0 har nu bolaget reviderat sitt mål gällande byggstarter i år från 1 300 till 1 000. Hittills i år har K-Fastigheter byggstartat 53 lägenheter. Jacob Karlsson kommenterar läget för Fastighetssverige.


K-fastigheter köper byggrätt för 110 lägenheter i Ale.

K-Fastigheter köper byggrätt av Sernekekoncernen

Transaktioner K-Fast Holding har förvärvat en byggrätt för cirka 110 hyresrätter i Ale kommun. Förvärvet sker från ett bolag inom Sernekekoncernen och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Ale Utby 3:113 i centrala Älvängen. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


K-Fastigheter uppföra cirka 85 hyresrätter i Eskilstuna.

K-Fastigheter köper byggrätt i Eskilstuna

Bostäder K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt för cirka 85 hyresrätter i Eskilstuna. Förvärvet sker från Dagmar Fastigheter och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Förvaltaren 2 i centrala Eskilstuna. Tillträde sker när lagakraftvunnen detaljplan erhållits.


K-Prefabs vd Stefan Paulsson och K-Fastigheters vd, Jacob Karlsson.

K-Prefab säljer produktionsanläggning i Borensberg

Transaktioner K-Fastigheters dotterbolag K-Prefab har träffat avtal om att sälja sin produktionsanläggning i Borensberg till Tranås Cementvarufabrik.


Jacob Karlsson.

K-Fastigheter ökar förvaltningsresultatet marginellt

Bolag K-Fastigheter redovisar en marginell förbättring av förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Aktien föll över åtta procent under torsdagens handel.


Stefan Paulsson och K-Fastigheters vd, Jacob Karlsson.

Han blir ny vd för K-Prefab

Bolag Stefan Paulsson tar över rollen som vd efter Kaj Grönvall i K-Fast-dotterbolaget.


Balder ser fram emot att tillträda fastigheten i Helsingborg som de förvärvar av K-Fastigheter

Balder i bytesaffär med K-Fastigheter

Transaktioner I en samlad affär mellan Fastighets AB Balder och K-Fast Holding förvärvar Balder en förvaltningsfastighet i Helsingborg och avyttrar samtidigt en byggrätt för hyresrätter i Västerås.