Image

CBRE: Stort intresse för fastighetsinvesteringar i Norden

Sverige Oslo och Stockholm är nya kandidater på topplistan över de tio mest attraktiva städerna i CBRE:s årliga kartläggning "Investor Intentions Survey", vilket bekräftar det starka intresset som finns för fastighetsinvesteringar i Norden.


CBRE: Investerare söker sig längre ut på riskkurvan

Sverige Jakten på avkastning har stor effekt på investeringar i kommersiella fastigheter i Europa, enligt CBRE:s enkät 2015 Investment Intention’s Survey. I takt med att prime yield-nivån fortsätter att sjunka breddar investerare i kommersiella fastigheter sina investeringsstrategier och söker sig även längre ut på riskkurvan.


Wallfast-bolag får markanvisning för kontor i Ladugårdsgärdet

Bygg/Arkitektur Rederi- och skeppsmäkleribolaget Wallsea, dotterbolag till Wallfast, avser att bygga en kontorsfastighet om 25 000 kvadratmeter på Ladugårdsgärdet 1:4. Exploateringsnämnden anvisar mark för ändamålet.


Starkt sistakvartal även i Europa

Transaktioner Precis som i Sverige var det sista kvartalet 2012 fyllt av stora transaktioner även i Europa. Det ledde till rekordnivåer i transaktionsvolym både i Tyskland och Norge.


Ökat inflöde av icke-europeiskt kapital

Transaktioner CBRE:s senaste undersökning visar att ickeeuropeiska fastighetsinvesterare stod för 25 procent av köpaktiviteten på den europeiska marknaden under andra kvartalet 2012. Det är den högsta andelen sedan andra kvartalet 2007, det vill säga före finanskrisens utbrott.


CBRE: Bristen på utbud
begränsar investeringar i Norden

Sverige Den senaste undersökningen av CBRE visar att under andra kvartalet i år har de marknader som tidigare växt starkt – Tyskland, de nordiska länderna och Central- och Östeuropa – haft en nedgång i fastighetsinvesteringsaktiviteten. Ett skäl är bristen på utbud.


Positivt Norden går mot strömmen

Sverige Den nordiska regionen var ett anmärkningsvärt undantag från den allmänna uppbromsningen av fastighetsinvesteringarna i hela Europa. Där ökade aktiviteten med nästan 50 procent under det första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal 2011, enligt CBRE.


Mycket till salu i Europa

Transaktioner Just nu finns väldigt många fastigheter i Europa ute på marknaden. Speciellt utmärkande är detta i London och Paris, enligt CBRE.