Image

Starkt avslut på transaktionsåret 2012

Transaktioner Förra året genomfördes transaktioner till ett värde av ungefär 105 miljarder kronor. Det är den högsta noteringen sedan 2008. Samma gäller för fjärde kvartalet som landade på drygt 40 miljarder kronor.
Publicerad den 7 Januari 2013
Karin Witalis. Bild: Torbjörn Persson. Bild: Torbjörn Persson
Karin Witalis. Bild: Torbjörn Persson. Arvid Lindqvist. Bild: Newsec. Bild: Newsec
Arvid Lindqvist. Bild: Newsec.

Den mycket höga aktiviteten på fastighetsmarknaden i december resulterade i en transaktionsvolym om drygt 40 miljarder kronor under det fjärde kvartalet. Det är den högsta kvartalsnoteringen sedan det tredje kvartalet 2008 då AP Fastigheter förvärvade Vasakronan. Transaktionsvolymen för helåret uppgick till drygt 105 miljarder kronor, vilket även det är den högsta som noterats sedan 2008. Antalet affärer över 100 miljoner kronor har dock minskat något, från 205 stycken under 2011 till 189 under 2012.

Uppgifterna, som är i det närmaste samstämmiga, kommer från Newsec, Savills och DTZ.
- Volymen påvisar att fastigheter är ett attraktivt tillgångslag i jakten på en stabil och god avkastning. Det är främst kapitalstarka svenska institutioner och pensionsbolag som svarat för huvuddelen av förvärven. Andelen utländska investerare har fortsatt att stiga och uppgick till 19 procent 2012 vilket är den högsta noteringen sedan 2008 och kan jämföras med 15 procent 2011, säger Arvid Lindqvist, chefekonom på Newsec.

- De svenska institutionernas intresse för fastighetsinvesteringar, via såväl direktförvärv som indirekta förvärv, har varit starkt under året och har lett till en stark konkurrens och höga priser för de mest attraktiva objekten på marknaden, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

- Aktiviteten drogs upp ordentligt under fjärde kvartalet, men även första kvartalet 2012 var förhållandevis starkt. Mot bakgrund av det osäkra ekonomiska läget och en kärv finansieringsmarknad har transaktionsaktiviteten i år varit förvånansvärt hög, säger Karin Witalis, Head of Research för DTZ i Sverige.

Flera större fastighetsaffärer under december 2012 bidrog till att transaktionsvolymen under årets sista månad kunde summeras till över 30 miljarder kronor. Störst av dessa affärer var Tredje AP-fondens förvärv av Kungsledens 50-procentiga andel i Hemsö vilket också var det enskilt största förvärvet under 2012. Finska Citycon och kanadensiska Canada Pension Plan Investment Board förvärvade Kista Galleria från DNB Livsforsikring ASA för cirka 4,6 miljarder kronor. Köpeskillingen är därmed den högsta hittills i Sverige för en enskild fastighet. Ytterligare ett bolag inom DNB-koncernen stod på säljsidan då Fortin AS avyttrade sitt svenska bestånd till SveaReal för 2,6 miljarder kronor.

En oroväckande trend är dock att transaktionstakten har, trots den stora transaktionsvolymen, fortsatt att falla även under det fjärde kvartalet och antalet noterade transaktioner föll med 20 procent jämfört med 2011.

Under året dominerade institutioner samt noterade och onoterade fastighetsbolag på såväl köp- som säljsidan. Institutioner och onoterade fastighetsbolag var de överlägset största nettoköparna. De svenska aktörerna var överrepresenterade med nästan 82 procent av det investerade kapitalet och 76 procent av försäljningsvolymen.
- Andelen svenska köpare är fortsatt hög, men jämfört med 2011 har den utländska andelen stigit. Brittiska, amerikanska och norska investerare har varit mest aktiva, men även tyska, finska och holländska aktörer har funnits bland köparna, säger Karin Witalis på DTZ.
Naturligt nog attraherade fastighetsmarknaden i Stockholm mest kapital, närmare 40 procent av investeringsvolymen. Sett till olika fastighetssektorer var kontor alltjämt störst med 34 procent av kapitalet, följt av bostäder med 20 procent.

Relaterade artiklar

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige