Image

Först med Leedcertifiering av hyresgästanpassning

Energi/miljö Skanskas kontor i Uppsala är först i landet med en miljöcertifiering av hyresgästanpassning för kontorslokaler. Tillsammans med fastighetsägaren Vasakronan har lokalerna utvecklats, byggts om och certifierats enligt Leed Commercial Interior, nivå guld.


Rotpartner får uppdrag av Vasakronan

Bolag Under december har Vasakronan tecknat nytt ramavtal med Rotpartner. Ramavtalet avser byggprojektledningstjänster, kontrollansvar och byggarbetsmiljösamordning och gäller till och med 31 december 2014.


Kista Entré guldklassad

Energi/miljö Kista Entré har Leed-certifierats för befintlig byggnad enligt nivå Guld, och blir därmed en av de första i Sverige att uppnå denna certifiering.


Vasakronan säljer i Uppsala

Transaktioner Vasakronan säljer två fastigheter i Uppsala för 118 miljoner kronor.


Vasakronan utser hållbarhetschef

Karriär Vasakronan utser Anna Denell till hållbarhetschef. Hon var tidigare miljöchef inom bolaget.


Hessius efterlyser större affärer

Bolag Tredje AP-Fondens vd Kerstin Hessius vill öka i fastigheter.
- Problemet är att hitta en tillräckligt stor exponering, säger hon.


Stabilt från Vasakronan

Bolag Vasakronan presenterar en stabil rapport med siffror för årets tredje kvartal i stort i nivå med motsvarande period förra året.


Två nya uthyrningschefer på Vasakronan

Karriär Genom en internrekryteringsprocess har Vasakronan fått två nya uthyrningschefer.


Startklart för Vasakronans
jätteprojekt på Telefonplan

Bygg Regeringen har nu godkänt det tioåriga hyresavtal som tecknats mellan Vasakronan och Försäkringskassan. Det blir startskottet för ytterligare ett större moderniseringsprojekt på Telefonplan som omfattar totalt 33 000 kvadratmeter med en investering på 320 miljoner kronor.


Realkredit finansierar Garnisonen

Stockholm Danska Realkredit finansierar Vasakronans Garnisonen, Nordens största kontorsfastighet.


Vasakronan bygger om i Uppsala

Bygg Vasakronan bygger om kvarteret Hästen i Uppsala till ett modernt kontorshus med butiker i bottenplanet. 1970-talsbyggnaden har en lokalarea om 7 000 kvadratmeter, varav 1 500 är butikslokaler. Arcona har fått totalentreprenaden.


Vasakronan hyr ut till Vapiano

Uthyrning Vasakronan har tecknat avtal med Vapiano som i februari/mars 2013 öppnar en ny restaurang i galleria Skrapan på Götgatan i Stockholm.


Vasakronan hyr ut i Kista Science Tower

Uthyrning Vasakronan hyr ut 3 600 kvadratmeter i Kista Science Tower.


Vasakronan hyr ut till Scandic i Malmö

Uthyrning Vasakronan har tecknat avtal med Scandic som tar över hotellverksamheten efter Hilton i den välkända hotellfastigheten vid Triangeln i Malmö. Scandic tar över driften den 1 januari 2013.
Hotellet blir Scandics femte etablering i Malmö.


Här är de största
utländska investerarna i Sverige

Transaktioner I senaste numret av Fastighetssverige listas de utländska aktörer som investerat mest i Sverige det senaste året. I toppen hittar vi en av världens största fondförvaltare.


Vasakronan säljer i Malmö

Transaktioner Vasakronan har sålt fastigheten Claus Mortensen 34 till Jyma Fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 52,5 miljoner kronor. Den uthyrbara arean är cirka 2 900 kvadratmeter.


Vasakronan hyr ut på Telefonplan

Uthyrning Vasakronan har tecknat avtal med Praktikertjänst, som den 17 september öppnar en ny vårdcentral på Telefonplan i Stockholm.


Stabilt från Vasakronan

Bolag Vasakronans resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades under Q2 med närmare 20 procent till 735 miljoner kronor (615).
Förbättringen förklaras främst av ett lägre räntenetto om –354 miljoner kronor (– 425) till följd av realiserad vinst på en finansiell fordran samt lägre ränta i låneportföljen.
Men värdeförändringarna var mycket lägre än förra året och resultatet efter skatt landade på 716 miljoner kronor (1 486).


Bassängkajen såld

Transaktioner Skanska säljer fastigheten Bassängkajen i Malmö för 652 miljoner kronor.


Wallenstam köper av Vasakronan i Göteborg

Transaktioner Wallenstam köper fem kommersiella fastigheter av Vasakronan i Göteborg för 408 miljoner kronor. Tre av fastigheterna ingick i det bestånd som Vasakronan tidigare i år köpte av Diligentia.