Image
Hotellet i Vanda utanför Helsingfors.

Peab renoverar hotell i Finland

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att renovera ett hotell i Vanda utanför Helsingfors. Uppdragsgivare är Kiinteistö OY Haukipurontie (Keva) och kontraktssumman uppgår till 13 miljoner euro.


Logicenters utvecklar ny logistikanläggning i finländska Vanda.

Logicenters utvecklar anläggning åt DSV

Bygg/Arkitektur NREP:s Logicenters köper mark i Vanda i Helsingforsregionen för att utveckla en 11 000 kvadratmeter stor logistikanläggning åt DSV Solutions.


Bonava säljer 131 lägenheter i Finland

Transaktioner Bonava sålde i slutet av förra året 56 lägenheter i Uleåborg och 75 lägenheter i Vanda.


Sagax köper två fastigheter i Helsingfors

Transaktioner Fastigheterna ligger i Vanda och Helsingfors och köpeskillingen uppgick till 129 miljoner kronor.


Sagax köper i Helsingfors

Transaktioner Sagax köper en fastighet i Vanda, norr om Helsingfors, omfattande 3 700 kvadratmeter uthyrningsbar area och 6 300 kvadratmeter friköpt markarea.


Nordisk Renting köper och bygger nytt i Finland

Transaktioner Nordisk Renting har förvärvat en kontorsfastighet från Vanda Energi i närheten av Helsingfors-Vanda flygfält i Finland. Samtidigt har ett 16-årigt avtal ingåtts mellan
parterna. Investeringen uppgår till cirka 140 miljoner kronor (drygt 15 miljoner euro).


Sagax köper fyra fastigheter i Helsingfors

Transaktioner Sagax har förvärvat en fastighet i Vanda, cirka 20 minuter norr om centrala Helsingfors och 10 minuter från Helsingfors flygplats.


Sagax köper mer i Helsingfors

Transaktioner Sagax har avtalat om förvärv av en fastighet i Helsingforsområdet för 97 miljoner kronor. Fastigheten är belägen i Vanda, cirka 20 minuter norr om centrala Helsingfors och 10 minuter från Helsingfors flygplats.


Skanska investerar i Polen och Finland

Bygg/Arkitektur Skanska investerar i kontorsprojekt i polska Poznan och i Vanda i Finland till en summa av drygt 400 miljoner kronor.