Image

Här är kommunerna som är bäst rustade för framtiden

Sverige Befolkningsutveckling, åldersfördelning och utbildning är tre av tretton parametrar som analys- och teknikkonsultföretaget WSP tittat på när de listat Sveriges mest robusta regioner och kommuner. Kungsbacka hamnar i topp framför ett pärlband av stockholmskommuner.


Nu invigs Grow Hotel i Solna

Sverige Nu har Grow Hotel och dess restaurang Norobata slagit upp portarna i Solna strand. Satsningen utgör ett starkt tillskott i området, där efterfrågan på övernattningsmöjligheter varit stor.


Kontorsbyggandet faller

Bygg/Arkitektur Det bygg- och projekteringsstartas allt mindre kontorsprojekt. De senaste tolv månaderna har det byggstartats kontor för cirka 9,7 miljarder, en siffra som kan vägas mot 13,5 miljarder under föregående period. Detta enligt Sverige Bygger.


De betalar bäst i branschen

Lista Så väl bostadsutvecklare som advokatbyråer och rådgivningsbolag tar plats på listan över landets 100 bäst betalande arbetsgivare.


Nya riksarkitekten blir ordförande för Rådet för hållbara städer

Sverige Regeringen har utnämnt riksarkitekt Helena Bjarnegård till ordförande i Rådet för hållbara städer från 1 januari 2019.


Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostadsrättsprojekt

Bostäder JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna bildar tillsammans Trygg Bostadsrättsförening. Syftet är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.


Så blir nya Stigbergsliden

Bostäder Mer än tio års väntan kan snart vara över – här är bostadsutvecklarens planer för den välkända backen i Göteborg.


90 miljoner till nya Slussen

Sverige En viktig förutsättning för ombyggnaden av Slussen i Stockholm har varit att hitta finansieringslösningar för Mälarens avbördning. Nu har man fattat ett beslut kring detta i kommunfullmäktige.


135 miljoner kronor till grönare städer

Sverige Boverket har beviljat över 135 miljoner kronor till 50 kommunala projekt runt om i landet. Bidraget går bland annat till utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. Många av de beviljade åtgärderna förbättrar städernas motståndskraft mot framtida klimatutmaningar.


Sveriges snyggaste kontor
Charlotta Skog, Koncept, och Pehr Westman, Atrium Ljungberg, tar emot pris när Atrium Ljungberg vann Sveriges Snyggaste Kontor 2018.

Atrium Ljungberg har Sveriges Snyggaste Kontor 2018

Stora Kontorsdagen Fastighetsjätten vann den prestigefyllda utmärkelsen Sveriges Snyggaste Kontor på Stora Kontorsdagen.

Så skapades Sveriges Snyggaste Kontor 2018

Event Pehr Westman, Atrium Ljungberg, och Charlotta Skog, Koncept, intervjuas om segern i Sveriges Snyggaste Kontor 2018 på Stora Kontorsdagen.


Hon inleder samarbete med Idre

Sverige Alpina storstjärnan Frida Hansdotter inleder samarbete med Idre Himmelfjäll, Sveriges nya stora alpina skidområde. I det arbetet ingår bland annat fastighetsutveckling.


Så stark är Uppsalamarknaden

Sverige Fastighetsinvesterarna har fått upp ögonen rejält för Uppsala – men den stora efterfrågan kan inte matcha utbudet. För Fastighetssverige berättar Solweig Lindéll Sohlberg, vd för Mäklarhuset Kommersiella i Uppsala mer om marknadsläget.


Bonnier-vd:n: "Ett hot mot Stockholm"

Sverige Att det råder stor kontorsbrist i storstäderna råder det ingen tvekan om. Inte heller att företag väljer bort Stockholm till förmån för andra europeiska storstäder när man letar efter lämpliga kontorsfastigheter. Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter menar att något behöver göras innan det är försent.


Skanska utvecklar och säljer nytt kontorshus för en halv miljard

Transaktioner Skanska investerar i ett egenutvecklat kontorshus vid Skeppsbron i Jönköping. Fastigheten säljs samtidigt till Vacse för cirka 500 miljoner kronor och hyresgäster blir Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.


Helena Bjarnegård blir riksarkitekt

Sverige Helena Bjarnegård anställs av Boverket som Sveriges riksarkitekt. Helena Bjarnegård har en bakgrund som landskapsarkitekt och kommer närmast från tjänsten som stadsträdgårdsmästare i Göteborg.


Nordisk Film Bio är den största biografkedjan i Danmark och Norge med 43 biografer med totalt 220 salonger.

Ny bioupplevelse ska ge vind i håret

Sverige Nordisk Film vill i och med nyöppningen i Uppsala sätta en helt ny standard för bioupplevelsen. Blir först i Sverige med det innovativa 4DX-konceptet där besökaren bland annat kan känna vind i håret, stänk av vatten samt stolar som skakar och hoppar. Då slår man upp portarna.


Fastigo: Stor brist på digital kompetens

Sverige Sex av tio företag i fastighetsbranschen tror att förvaltarrollen kommer att förändras väsentligt inom fem år. Behovet av ökad kompetens inom särskilt digitalisering och hållbarhet hämmar i dag hela branschens utveckling visar en ny undersökning från Fastigo.


Så stor blir hyresjusteringen i Hyresgästföreningens första avtal 2019

Sverige Hyresförhandlingarna för 2019 års hyror har inletts och nu har den första överenskommelsen slutits.


Mäklarpanelen: Bostadspriserna bedöms fortsätta öka

Sverige Sedan slutet på sommaren och början av hösten är det fler fastighetsmäklare som tror på prisuppgång än prisnedgång. Och den bedömningen ligger fast även under den senaste fyraveckors-perioden. Det visar Mäklarpanelen som genomförs av Fastighetsmäklarförbundet i samarbete med Valueguard.


SBAB och byggbranschen tar krafttag mot skattefusket

Sverige Den rådande byggboomen i Sverige har lett till en oroväckande utveckling kring hur bostäder och infrastruktur byggs. Lönedumpning, skatteundandragande och svartarbete är i dag omfattande samhällsproblem. SBAB och företrädare för några av Sveriges största bostadsutvecklare föreslår nu en rad förändringar, bland annat ökad kravställning från bankerna för att få bukt med problematiken.