Image
Kristoffer Sandberg, Johan Zachrisson och Annika Edström.
Kristoffer Sandberg, Johan Zachrisson och Annika Edström. Bild: Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield: Försiktig optimism

Sverige Förutsättningarna på den svenska fastighetsmarknaden har svängt kraftigt sedan virusutbrottet, något som inverkade tydligt på resultatet i Cushman & Wakefields svenska Property Investor Confidence Index för Q2, lanserat i april. Nu under Q3 ses istället att en försiktig optimism har letat sig tillbaka. Investerarna ser mer positivt på sina innehav och planerar också fler förvärv inför hösten.
Publicerad den 1 September 2020

Efterfrågan på lokaler för kontor och handel från hyresgäster väntas generellt fortfarande falla, dock inte lika mycket som i april. För industri/logistik väntas utvecklingen däremot vara mer stabil vilket även speglas i yieldförväntningarna framöver. Sämst förväntningar spås fortsatt handelssegmentet stå för. För kontor ser majoriteten däremot oförändrade yieldnivåer och det segment som sticker ut mest positivt till hösten är bostadssegmentet; här spår 20 procent av investerarna till och med sjunkande yielder. Det segment som investerarna bedömer klara nuvarande marknadsförutsättningar bättre än andra är idag främst bostäder, tätt följt av samhällsfastigheter. Utöver detta har intresset för logistik ökat kraftigt sedan föregående undersökningen i Q2.

Kristoffer Sandberg, Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield i Sverige:
– Även om de flesta investerare är fortsatt intresserade av kontor är de helt klart mindre benägna att köpa projekt/vakansrisk, vilket fram till mars i år snarare ansågs vara potential för framtida hyresutveckling. Störst intresse ser vi i nuläget för bostäder, samhällsfastigheter och logistik, där den senare drivs av den extra starka tillväxten för e-handel som intensifierats ytterligare nu under pandemin.

Fastighetsägarnas hantering av hyresgästernas efterfrågan gällande hyreslättnader är fortsatt en aktuell fråga. 12 procent av investerarna blir inte kontaktade av hyresgästerna avseende några hyreslättnader. Av de fastighetsägare som däremot blivit det, är fortfarande den vanligaste åtgärden att omvandla kvartalsbetalning av hyran till månadsbetalning. Även temporära rabatter är en vanlig åtgärd. Knappt en fjärdedel av svarande investerare håller i dagsläget kvar vid avtalade förutsättningar för hyresbetalningar i det fall en hyresgäst med behov lyfter frågan. Vanligast är att konvertera kvartalsbetalning av hyran till månadsbetalningar (75 procent) och dryga hälften (63 procent) ger idag sina hyresgäster temporära rabatter. Vakansutvecklingen har seglat upp som en av de viktigaste faktorerna för värdeutvecklingen för den egna portföljen tillsammans med kommande yield- och hyresutveckling.

Johan Zachrisson, Partner, Agency Leasing på Cushman & Wakefield i Sverige:
– Vakanserna för kontor i Stockholms innerstad är fortsatt låga, men vi ser en ökning av andrahandsuthyrningar och överlåtelser. Antalet reguljära uthyrningar har minskat under Q2 på grund av Covid-19 och många företag vet just nu varken vilken typ av kontor de behöver, hur mycket de behöver, eller vad de har råd med. Flexibilitet är viktigare än någonsin. En annan lärdom av vårens distansarbete är kontorets viktiga funktion som kulturbärare och mötesplats, det kommer att påverka valet av kontor framöver."

Med specialtemat hållbarhet i denna upplaga ställdes även frågor kring investerarnas intresse för miljöklassificeringar. Intresset är idag stort och ses som en framtidssäkring av portföljen, där drygt hälften av svarande investerare även är beredda att betala premium för att förvärva denna typ av objekt.

Annika Edström, Head of What’s Next på Cushman & Wakefield i Sverige:
– Det är intressant att se hur brett hållbarhetsfrågan slagit igenom i investeringsbedömningar. Att en majoritet idag ser olika typer av certifieringar vara en riskminimering av portföljen är starkt kopplat till både ett engagerat ägarintresse och förbättrade finansieringsvillkor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.om eller följ @Cus...

Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är de hetaste rekryteringarna under Q3

Karriär En rad tunga poster i fastighetsbranschen har tillsatts under årets tredje kvartal. Fastighetssverige har tittat närmare på branschens hetaste Q3-rekryteringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige